قالب وردپرس درنا توس
خانه / دعای افزایش مهر و محبت / مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع

مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع را برای شما عزیزان قرار دادیم . مجموعه ای کامل و بینظیر از قویترین دعا و طلسمات برای افزایش مهر و محبت بین دو نفر و ادعیه و اذکار قوی برای محبت و طلسم و دعاهای نایاب قوی و مجرب برای مهر و محبت و صلح و دوستی و آشتی که بسیار قوی و مجرب و سریع عمل میکنند . در ادامه مطلب دعا و طلسمات قوی و مجرب برای مهر و محبت را مشاهده خواهید کرد .

مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع

مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع,دعا و طلسمات مخصوص مهر و محبت,بهترین دعا و طلسمات برای افزایش مهر و محبت,دعا و طلسم برای محبت و صلح و آشتی بین دو نفر,بهترین دعا و طلسمات مهر و محبت قوی و مجرب,قویترین دعا و طلسم و ذکر برای محبت و مهر و صلح و آشتی,ادعیه و اذکار و طلسم مخصوص محبت و صلح,طلسم برای محبت و تسخیر قبل دیگران و دوست شدن,طلسم برای محبت و جذب معشوق و تسخیر دیگران,دعا و طلسمات برای زیاد شدن مهر و محبت دیگران,نوشتن طلسم بر روی لوح مسی,لوح طلسم,دعا و طلسم برای احضار کردن و محبت شدید,طلسم محبت و زبانبند,نوشتن طلسم بر روی لوح مسی و طلایی,نوشتن طلسم و دعا با مشک و زعفران برای تاثیر بیشتر

مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع

طلسم محبت اول: اگر میخواهی مهر و محبت کسی با تو زیاد شود و با تو الفت پیدا کند و همیشه مطیع تو باشد این شکل را روی پاره از مس نقش کن و اسم مطلوب و خود را زیر لوح بنویسد و در جای نمناک گذارد و بر سر ان سنگی سنگین گذارد چنان مطیع شود که عجائب بیند.زنهاز که برای حرام انجام ندهی که گناه عظیم دارد.در ساعت مشتری باید نوشته شود و باید تمام اداب رعایت شود.تا تاثیر گذارد. طلسم اینست:

http://antique-book-treasure.ir

مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
http://antique-book-treasure.ir
 

   طلسم محبت دوم: اگر خواهی کسی را احضار کنی که سمت تو بیاید با محبت فراوان.ویک لحظه ارام نگیرد و اگر او را اعتنا نکنی بیشتر علاقه پیدا کند باید از روی ساعت و دقیقه عمل کنی و تحمل زحمت نمائی تا به مطلوب برسی زیرا اعمال غریبه نتیجه نیکو دارد و بدون شک مقصود میرسی.این عمل احضار محبت بزرگ است و اگر کسی را میخواهی حاضر کنی با علاقه فراوان بیاید سمت تو.و حتی اگر نتواند به سوی تو بیاید یا مانع داشته باشد انقدر منقلب میشود که دیوانه وار از مکان خود بیرون اید و به سوی تو رهسپار شود و هیچ کس نتواند جلو اورا بگیرد.طریقه عمل چنین است که ابتدا باید هفت لوح از طلای ناب بشکل مربع ترتیب دهد و در ساعت سعد عزائم سلیمانی بزرگ را بهر لوح یکبار بخواند انگاه این لوح در صفحه بعد منقوش شود بر روی یک یک لوحها در ساعت مشتری که کاملا خالی از نحوس باشد نقش کند حکاک در وقت کندن باید پاک باشد وکامش شیرین باشد و مقابل قبله نشیند وبخور اسکندری در اتش کند ومشغول کند شود وقتی الواح تمام شد یکی را دوشبانه روز با همان بخور اسکنری و گلاب بجوشاند بعد از این مدت در اتش گردد وبید و مو دفن کند وشش عدد دیگر را در چاه عمیق اندازد وهر کدام را در چاه انداخت بگوید یا عثمان این سعید یا حسین این روح یا صاحب زمان وکسی را از این عمل اگاه نکند زیرا بیم این میرود لوحهارا بیرون اورد ومقصود حاصل نشود و اتشی را در اتش بگذارد.واگر تا چهل روز نیامد لوحرا از اتش بیرون اورد و اسماء اتشی فرشتگان را بر پشت لوح نقش کند و با موی بز سفید در اتش دفن کند تردید نداشته باشد که هراسان به سوی تو میاید با علاقه وصف نکردنی. طلسم اینست:  

مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
http://antique-book-treasure.ir
 

طلسم محبت سوم: طلسم محبت و زبانبند اگر کسی لوح زیر را روی فلزی نقش کند که نیمی طلای پاک و نیمه دیگرش نصف نقره ونصف برنج باشد و همراه بدارد و بگلاب زده به صورت زند برای محبت خلق و زبانبند نیکوست و از جمیع بلایا ایمن شود.در ساعت سعد نقش کند. طلسم اینست:

مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
http://antique-book-treasure.ir
طلسم محبت چهارم: اگر خواهی کسی را از عشق خود بیقرار گردانی این صورت را در ساعت سعد که قمر در برج اتشی باشد این صورت را بنویس ودر بیضه مرغ سیاه گذارد و جهل ویک فلفل سیاه را کنارش گذارد و همه را در گل(خاک) کوزه گران گیرد و در کنار اتش دفن کند بسیار مجرب است و بارها بتجربه رسیده.زنهار برای حرام نکنی که گناه عظیم دارد. طلسم اینست:

http://antique-book-treasure.ir

مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع

طلسم محبت پنجم: اگر خواهی که مطلوب خود بیقرارت گردد . به سوی تو باز اید این نقش را بکش در پاره ای از برنج و در قبری دفن کن .در ساعت سعد نوشته شود که قمر در برج خاکی باشد. طلسم اینست:

مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
http://antique-book-treasure.ir
طلسم محبت ششم: اگر خواهی که مطلوب عاشق تو گردد(مرد) و دیوانه وار تورا دوست بدارد و مطیع حرف تو باشد و هرچه گویی عمل کند و سر از حرفت برندارد بنویس این طلسم را در ساعت سعد و خورشید با زهره نظر تثلیث داشته باشد وشمس در 8 درجه خود باشد.

مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
http://antique-book-treasure.ir
طلسم محبت هفتم: اگر خواهی کسی را از عشق خود دیوانه کنی بنویس این طلسم را در زمان تسدیس و خورشید در شرف خود باشد.بر کاغذی نقش کن و با هفت دانه فلفل سیاه در اتش بسوزان چنان شود که مطلوب دیوانه وار به سویت اید از عشق.طلسم اینست: 
مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
مجموعه ای از دعا و طلسمات مهر و محبت,طلسم و دعای قوی و مجرب محبت و تسخیر قلب سریع
http://antique-book-treasure.ir
بهترین دعاهای مهر و محبت – دعاهای محبت آسان

۱- در تحبیب مجرب ، بیاورد پنج عدد بیضه مرغ (تخم مرغ) و بر هر یک یکمرتبه سوره یاسین را بخواند و به هر مبین که برسد (هر دفعه که در قرائت سوره یاسین به کلمه مبین میرسد) به آن بیضه بدمد ، آن بیضه ها را بشکند و خاگینه کند و شیرینی داخل آن کند و بخورد هر که خواهد بدهد (به هر که خواهد بخوراند) که از محبت او دیوانه گردد. مجرب است.

۲- اگر (خواهی) کسی را از محبت خود (دیوانه) گردانی ، بستان بیست و یکدانه فلفل سیاه و بر هر دانه یکبار سوره (انا انزلناه) را بخواند بدون بسم الله ، به نیت محبوب که در نظر است ، (سپس) در آتش ریزد که عجایب بینی.

۳- اگر خواهد که خود را در میان خلق معزز گرداند ، بنویسد هزار (ت) (هزار بار حرف ت را بنویسد) ، با خود دارد که در نظر خلق عزیز شود که هر کسی او را بیند عاشق شود ، اگر نیز ملفوظا هزار نوبت بگوید (ت) همان خواص دارد.

۴- هر که این آیات را بر پوست آهو بنویسد ، به زعفران و گلاب و معطر نماید به عطر پاک و بر بازوی راست بندد هر کسی او را بیند شیفته او شود. مجرب است. (یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ * هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ * ) (سوره مبارکه الصف ، آیات شریفه هشتم و نهم).

۵- به جهت محبت میان زن و شوهر ، نوشته در آب اندازد ، قدری بخورد و بر سر ریزد و قدری بدهد به او که محبت بین (آنها) زیاد شود . بسم الله الرحمن الرحیم . رضی الله عنهم و خیرا ولد خیرالبریه جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا رَّضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ .

۶- بنام طالب و مطلوب و نام مادر هر دو نوشته ، با خود دارد ، مطلب حاصل شود، ان شاء الله. یاودود انت الذی اعلنت سرا الموده والمحبه فی قلوب اهل الاسرارانت الذی کلمت ذوات الطالبین بنور الانوار تجلیت بسمک الودود علی الارواح فابلغت الاشباع اللهم بسرورک وسریان حبک فی القلوب ان تلقی موده ومحبتی (او موده ومحبه…)فی قلوب بنی ادم وبنات حواء کما بلغت الوحی فی قلب عبدک محمد(ص) وسخرلی روحا منهم بالاذعان وادفع عن الاذقان انک علی کل شئ قدیر یا حنان یا منان برحمتک یا ارحم الراحمین.
۷- به جهت محبت بین الزوجین که ما بین آنها نزاع (اختلاف) بوده باشد این دعا را نوشته در موم گیرد و در زیر سر خود نهد محبت بهم رسد. ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا إِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّهَ لِلَّهِ جَمِیعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعَذَابِ.
فلان علی حب فلان (به جای فلان ، نام شخص و مادرش را بنویسد).

جامع الفوائد فی اسرار المقاصد ، علامه افشاری نجفی ارومیه ای.

بهترین دعاهای مهر و محبت – دعاهای محبت آسان , دعای مهر و محبت , دعای محبت مجرب , دعای محبت سریع و فوری , چند دعای محبت مجرب و فوری , دعای محبت همسر , دعای مهر محبت و آشتی همسر , دعای مهر محبت کردن , دعای محبت فوری و قوی , شماره تماس دعانویس خوب , دعانویسی , دعای محبت شدید , دعای محبت از راه دور , دعای محبت سریع الاجابه , دعای محبت بسیار قوی , دعای مهر و محبت از راه دور , دعای بازگشت معشوق , دعای مهر و محبت بین دو نفر , دعای مهر و محبت شدید , طلسم محبت , طلسم مهرمحبت , طلسم محبت قوی , دعای جلب محبت , دعای جلب محبت برای ازدواج , دعای جلب محبت قوی , دعای فوری مهر محبت , دعا برای دوست داشتن , دعای محبت زن و شوهر , دعای آشتی زن و شوهر , دعا برای عاشق کردن , سایت دعا , سایت برای دعا

کانال علوم غریبه

درباره ی admin

2 دیدگاه

 1. عرض سلام …..
  در زمان تسدیس و خورشید در افق خود یعنی کی ؟؟؟
  حتما باید طلسم محبت هفت رو کشید نمیشه چاپ شده باشد ؟؟
  منظور از دیوانه می شود همون عاشق شدن است ؟؟؟؟
  ممنون میشم اگه جواب بدید

 2. سلام
  برای طلسم ششم اگه میشه یه توضیح کامل بدید که روی چی نوشته شود در این ماه چه روزی برای نوشتنش خوبه؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *