آموزش باستان شناسی

» 2017 » آوریلباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی

تبلیغاترایگان

تبلیغات


13 views بار
تعبیر خواب دیدن کرگدن، معنی کرگدن در خواب

تعبیر خواب دیدن کرگدن، معنی کرگدن در خواب

تعبیر کرگدن در خواب چیست؟ کرگدن جانوری پستاندار است.اگر چه حیوانی گیاه خوار است اما بسیار سنگین می باشد سومین جانور سنگین بعد از فیل و اسب آبی ،کرگدن است.شاخ کرگدن دارای کراتین است.در طب استفاده می شود و بسیار گرانبها است. اگر در خواب کرگدن را دیدید یعنی با مشکلی بزرگ روبرو می شوید. معبران در دیدن کرگدن تعابیری اندک نقل کرده اند در مطالب زیر تعابیری از معبری غربی را برای شما قرار […]

13 views بار
تعبیر خواب دیدن کرفس،معنی کرفس در خواب

تعبیر خواب دیدن کرفس،معنی کرفس در خواب

معنی کرفس در خواب چه می باشد؟ کرفس ماده است که مواد معدنی بسیاری دارد.کرفس در آرامش اعصاب و درمان بیماری های روحی روانی بسیار موثر است. تحقیقات دانشمندان نشان داده است که کرفس دارای ۸ ماده ضد سرطان می باشد که از رشد سلول های سرطانی جلوگیری می کند. یکی از این مواد استینلیک اسید است،که مادی ضد سرطان است. تعبیر کرفس در خواب نشان از غم و ناراحتی و اندوه دارد. اگر کرفس را […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن کراوات،معنی کراوات در خواب

تعبیر خواب دیدن کراوات،معنی کراوات در خواب

معنی کراوات در خواب چیست؟ کراوات پارچه ای است که رنگبندی متنوعی دارد و جلو پیراهن بسته می شود.کراوات پوششی مردانه است که شکل های مختلفی دارد اگر چه زنان نیز جدیدا از کراوات نیز استفاده می کنند. در بعضی از کشورها استفاده از کراوات در مدارس،مجموعه های نظامی ،آموزشی یا در محل کار بسیار رایج یا حتی اجباری می باشد.   معبران در باره دیدن کراوات در خواب تعبیر های بسیار را بیان کرده […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن کریستال، معنی کریستال در خواب

تعبیر خواب دیدن کریستال، معنی کریستال در خواب

معنی کریستال در خواب چیست؟ واژه کریستال از کشور یونان گرفته شده است.و معنایش در اثر سرما منجمد شده می باشد.یونانی ها به این عقیده داشتند که اگر آب را مدتی در دماهای بسیار پایین نگه دارند شکلی می گیرد که در دماهای بالا نیز پایدار می ماند. کریستال در زندگی روزمره ما در بین افراد تجملی بسیار استفاده می شود. کریستال  در خواب به معنی  زنی می باشد که وسوسه گر است. معبران در مورد […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن کمانچه، معنی کمانچه در خواب

تعبیر خواب دیدن کمانچه، معنی کمانچه در خواب

معنی کمانچه در خواب چیست؟ کمانچه یکی از ساز های سنتی ایرانی می باشد.این نوع ساز از دسته ساز های زهی می باشد. نوازنده ساز در حالت نشسته قرار می گیرد و ساز را روی زانوی خود قرار می دهد و با آرشه آن را می نوازد.نوازنده ساز را باید بصورت قائم بگیرد و انگشتان همان دستش را روی دسته بر روی سیم می گذارد و آرشه را با دست به روی سیم ها می […]

441 views بار
ختم هفته از امام حسین علیه السلام برای برآورده شدن حاجت و حاجت روایی و قضای حوائج

ختم هفته از امام حسین علیه السلام برای برآورده شدن حاجت و حاجت روایی و قضای حوائج

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ختم هفته از امام حسین علیه السلام برای برآورده شدن حاجت و حاجت روایی و قضای حوائج را برای شما عزیزان قرار دادیم . برای برآورده شدن حاجت و نیاز و حاجت روایی ختم زیر را بخوانید

0 views بار
تعبیر خواب دیدن کحالی کردن، معنی کحالی کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن کحالی کردن، معنی کحالی کردن در خواب

تعبیر خواب کحالی کردن در خواب چه می باشد؟ آیا تابحال شده است که در خواب ببینید که عمل کحالی کردن را انجام داده اید؟ معبران در احوالات کحالی کردن تعبیر هایی اندک را آورده اند که ما به آنها می پردازیم. معبری شرقی در این باب می گوید اگر کسی در خواب کحالی کردن را ببیند به این معنی است که کارها و امور او بسته خواهد ماند. اگر در خواب دید که کحالی […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کتک-کتک خوردن، معنی کتک-کتک خوردن در خواب

تعبیر خواب دیدن کتک-کتک خوردن، معنی کتک-کتک خوردن در خواب

معنی کتک و کتک خوردن در خواب چیست؟ آیا تابحال شده است که در خواب ببینید که توسط کسی کتک خورده اید یا خودتان کسی را کتک زده باشید؟ در دیدن کتک و کتک خوردن تعابیر بسیاری بیان شده است.دیدن آن احوالات بسیار دارد که در مطالب زیر می توانید مشاهده کنید.   اگر کسی در خواب دید که کسی را کتک می زند به این معنی است که آرامش را در منزل به هم […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کتان، معنی کتان در خواب

تعبیر خواب دیدن کتان، معنی کتان در خواب

کتان در خواب دیدن چه تعبیری دارد؟ کتان به جنسی از پارچه گفته می شود، که بسیار مورد علاقه ی افراد زیادی می باشد. در باب کتان دیدن معبران نظراتی بسیار داده اند. معبران کتان در خواب را نشان از آرامش و آسوده شدن فکر و جسم می دانند. اگر کسی در خواب دید که جامه ای از کتان پوشیده است به این معنی نیکویی می باشد. اگر کسی در خواب دید تخم کتان دارد به […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن کتاب-کتاب خواندن، معنی کتاب-کتاب خواندن در خواب

تعبیر خواب دیدن کتاب-کتاب خواندن، معنی کتاب-کتاب خواندن در خواب

معنی کتاب خواندن در خواب چیست؟ در کتاب دیدن تعابیر بسیاری روایت شده است ،معبران غربی و شرقی در این باره نظرات بسیاری را بیان کرده اند که در ادامه مطلب می توانید مشاهده کنید. معبران غربی به این صورت کتاب و کتاب خواندن را بیان کردند. اگر کسی در خواب کتاب را دیدید به این معنی است که مصیبتی بزرگ را در پیش دارید. اگر کتاب علمی داشتید به این معنی است که افتخاری […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن کبوتر، معنی کبوتر در خواب

تعبیر خواب دیدن کبوتر، معنی کبوتر در خواب

معنی کبوتر در خواب چگونه تعبیر شده است؟ کبوتر به گونه ای از پرندگان گفته می شود که دونوع دارد،یا وحشی هستند یا اهلی. دیدن کبوتر در خواب به چند معنی می باشد: زن. کنیزک.مال.نامه که از غائب رسد.ریاست و گویند دیدن هر کبوتری در خواب ، نشانه ی بر صد درم است که به او خواهد رسید. در وهله ی اول دیدن کبوتر به معنی زن است.اگر کسی دید که کبوتری را گرفت به […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کمان، معنی کمان در خواب

تعبیر خواب دیدن کمان، معنی کمان در خواب

معنی کمان در خواب چیست؟ کمان یک اسلحه است که در زمان های بسیار قدیم کاربرد داشت و استفاده می شده است. کمان برای شکار معمولا استفاده داشته است. در دیدن کمان در خواب معنی و تعبیر های بسیاری بیان شده است. دیدن کمان در خواب به معنی سفر می باشد.در وهله دوم به معنی داشتن فرزند و در معنی سوم به معنی زن و دیگری قوت و نیرو و دیگری انجام کار نیکو می […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بط-مرغابی ، معنی بط-مرغابی در خواب

تعبیر خواب دیدن بط-مرغابی ، معنی بط-مرغابی در خواب

فرهنگ فارسی معین (بَ طّ) [ ع . ] ( اِ.) ۱ – مرغابی . ۲ – صراحی شراب . ابراهیم كرمانی گوید: بط در خواب مردی است بزرگ از اهل بیت با مال و حشم بسیار. اگر بیند از اندام بط چیزی یافت، دلیل كه از مدری بدین صفت كه گفته شد چیزی یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بط سفید در خواب مال بود یا زن توانگر، و بط سیاه درخواب كنیزك است. […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن بط ، معنی بط در خواب

تعبیر خواب دیدن بط ، معنی بط در خواب

فرهنگ فارسی معین (بَ طّ) [ ع . ] ( اِ.) ۱ – مرغابی . ۲ – صراحی شراب . ابراهیم كرمانی گوید: بط در خواب مردی است بزرگ از اهل بیت با مال و حشم بسیار. اگر بیند از اندام بط چیزی یافت، دلیل كه از مدری بدین صفت كه گفته شد چیزی یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بط سفید در خواب مال بود یا زن توانگر، و بط سیاه درخواب كنیزك است. […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بشكه، معنی بشكه در خواب

تعبیر خواب دیدن بشكه، معنی بشكه در خواب

 آنلی بیتون تعبیر خواب دیدن بشکه پر ، اوقاتی خوش در جشن خواهید بود تعبیر خواب دیدن بشکه خالی ، خالی شدن زندگی از شادی است کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب یک بشکه خالی ، شما بی پول خواهیدشد. تعبیر خواب یک بشکه پر ، شما ثروتمند خواهید شد . تعبیر خواب یک بشکه پر و ایستاده ، خوشبختی است تعبیر خواب یک بشکه خالی و خوابیده ، روزهای سخت نزدیک می شود . تعبیر […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن بشقاب ، معنی بشقاب در خواب

تعبیر خواب دیدن بشقاب ، معنی بشقاب در خواب

دیدن بشقاب در خواب ، نشانة صرفه جویی كردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است . اگردر خواب ‌ در حال‌ جمع‌ آوری‌ وسایل‌ خودتان‌ (به‌منظور اسباب‌ كشی‌ یا هر دلیل‌ دیگر) بودید، به‌احتمال‌ زیاد نگران‌ تغییر و تحولات‌ مهم‌ وبنیادینی‌ هستید كه‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ رخ‌می‌دهند. در غیر این‌ صورت‌، ضمیرناخودآگاهتان‌ در حال‌ سازمان‌ دهی‌ و رها كردن‌«بار و بنه‌« عاطفی‌ احساسی‌ است‌. دید مولف تعبیر خواب دختری که بشقاب پرنده به سمت […]

77 views بار
روشهای افزایش قوای جنسی در مردان و زنان,راهکارهای افزایش قوای میل و قوای جنسی در زندگی زناشویی

روشهای افزایش قوای جنسی در مردان و زنان,راهکارهای افزایش قوای میل و قوای جنسی در زندگی زناشویی

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir روشهای افزایش قوای جنسی در مردان و زنان,راهکارهای افزایش قوای میل و قوای جنسی در زندگی زناشویی را برای شما عزیزان قرار دادیم . برای زیاد کردن و افزایش و بالا بردن میل و قوای جنسی در مردان و زنان میتوان با مصرف و استفاده مداوم از انواع ویتامین ها اینکار را کرد .

60 views بار
با کدام روش های طبیعی میتوان میل جنسی در مردان و زنان را افزایش داد ؟

با کدام روش های طبیعی میتوان میل جنسی در مردان و زنان را افزایش داد ؟

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir با کدام روش های طبیعی میتوان میل جنسی در مردان و زنان را افزایش داد ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . مردان و زنان (آقایان و خانم ها) برای افزایش و زیاد کردن میل جنسی در روابط زناشویی با روش های طبیعی به راحتی می توانند میل جنسی خود را افزایش داده و بالا ببرند . با استفاده از عطر و بوهای طبیعی می توان به راحتی […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کلیددان،معنی کلیددان در خواب

تعبیر خواب دیدن کلیددان،معنی کلیددان در خواب

تعبیر خواب کلیددان چیست؟ اگر در خواب کلیددان را دیدید تعبیری اندک دارد . شاید خود شما هم بتوانید معنی آن را حدس بزنید در این رابط معبران نظرات زیادی نداده اند. کلیددان در خواب به معنی گشودن یا بسته شدن کارها است. معبری شرقی در این باره گفته است: اگر در خواب دیدید که کلیددان داشتید و با آن گشودید یعنی کارها و امور به روی شما باز خواهد شد.مشکلاتتان حل خواهند شد و […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کلنگ، معنی کلنگ در خواب

تعبیر خواب دیدن کلنگ، معنی کلنگ در خواب

معنی کلنگ در خواب چیست؟ کلنگ وسیله ای است که در کشاورزی و  باغچه کاری و دیگر حرفه های مربوط به زمین کاربرد دارد. کلنگ در خواب دیدن به معنی مردی فقیر و درویش می ماند . در برخی موارد از تعبیر گران یاد شده است که کلنگ در خواب دیدن معنی خوبی دارد و نشان از روزی حلال است. معبری شرقی در رابطه به دیدن کلنگ در خواب چنین گفته است: اگر در خواب […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کلبه، معنی کلبه در خواب

تعبیر خواب دیدن کلبه، معنی کلبه در خواب

کلبه به خانه ای کوچک گفته می شود که معمولا در روستاها یا جنگل ها یافت می شوند. کلبه های جنگلی معمولا خانه هایی زیبا هستند که از چوب و وسایل مربوطه آن بنا می باشند. در باب دیدن کلبه معبران تعبیر هایی چندان متعدد داشته اند که در مطالب زیر به شرح می توانید ببینید. اگر کلبه را در خواب دیدید به این معنی است که موفقیتی بسیار منتظر شماست. اگر کلبه ای در […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن کلاغ، معنی کلاغ در خواب

تعبیر خواب دیدن کلاغ، معنی کلاغ در خواب

کلاغ در خواب چگونه تعبیر می شود؟ کلاغ جزو پرندگانی است که آن را شوم می دانند البته شاید به این صریح نمی توان آن ها را بدیمن خواند. کلاغ پرندگانی هستند که همه چیز را می خورند مخصوصا حشرات کوچک.کلاغ ها به اکوسیستم بسیار کمک می کنند.زیرا اگر کلاغ ها نایاب و کم شوند حشرات به زندگی انسان ها هجوم می برند و واقعا می توان گفت که حشرات بسیار زیاد می شوند. کلاغ […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن کک، معنی کک در خواب

تعبیر خواب دیدن کک، معنی کک در خواب

معنی کک در خواب چگونه تعبیر شده است؟ کک حشره ای است خونخوار که اگر خون کسی را بمکد بیماری هایی مانند طاعون و تیفوس را به شما منتقل می کند. کک معمولا به لباس ها می چسبد.کک ها در مکان هایی زندگی می کنند که حیواناتی مانند موش ها یا گربه ها هستند.و در آنجا زاد و ولد دارند. در دیدن کک در خواب تعبیرگران نظراتی بسیار را ارائه داده اند که در ادامه […]

11 views بار
تعبیر خواب دیدن کفگیر، معنی کفگیر در خواب

تعبیر خواب دیدن کفگیر، معنی کفگیر در خواب

معنی کفگیر در خواب چیست؟ آیا شما هم در خواب کفگیر را دیده اید؟دیدن کفگیر کمتر برای مردان پیش می آید و بیشتر خانم ها هستند که ممکن است کفگیر را در خواب ببینند. دیدن کف گیر در خواب به معنی خدمتکار خانه،کسی که خانه را اداره می کند، می باشد. اگر مردی در خواب کفگیر را دید به این معنی است که کارهای خانه زیر نظر او اداره می شود. معبری در دیدن کفگیر […]

21 views بار
تعبیر خواب دیدن کفتار، مععنی کفتار در خواب

تعبیر خواب دیدن کفتار، مععنی کفتار در خواب

معنی کفتار در خواب چیست؟ آیا شما هم در خواب کفتار دیده اید؟ به شما حق خواهم داد که نگران باشید زیرا دیدن کفتار در خواب معنی خوبی ندارد. کفتار از گوشتخواران است که در آسیا و آفریقا یافت می شود.کفتاری جانوریست که بسیار شبیه به سگ است. در کفتار دیدن در خواب معبران تعبیر های بسیاری را نقل کرده اند. عده ای نیز گفته اند که ممکن است شما کفتار را به جای سگ […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن کعبه، معنی کعبه در خواب

تعبیر خواب دیدن کعبه، معنی کعبه در خواب

تعبیر کعبه در خواب چیست؟ کعبه خانه پر عظمت خداوند نام دارد که در  مسجد الحرام در مکه جای گرفته است.خانه کعبه توسط ابراهیم و پسرش اسماعیل بنا شده است.مسلمانان زیادی هر ساله به خانه کعبه مشرف می شوند تا در این مکان مقدس به عبادت ایزدی بپردازند. دیدن کعبه در خواب معنی نیکویی دارد و هر کسی کعبه را در خواب بدید به این معنی است که خلیفه می شود. دیدن کعبه در خواب […]

28 views بار
تعبیر خواب دیدن کشک، معنی کشک در خواب

تعبیر خواب دیدن کشک، معنی کشک در خواب

معنی کشک در خواب چیست؟ کشک یکی از محصولات شیر است.کشک از جوشش و خشک کردن دوغ بدست می آید یا از ماستی که چربی ندارد بدست می آید. کشک یکی از موادی است که از شیر میش،بز یا گاو  یا میکسشان بدست می آید.   دیدن کشک در خواب به معنی غم و ناراحتی است. اگر در خواب دیدید که کشکی خوردید یا کشکی داشتید یعنی ناراحت و اندوهگین خواهید شد. اگر کشک سایی […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن کشتن – قتل،معنی کشتن – قتل در خواب

تعبیر خواب دیدن کشتن – قتل،معنی کشتن – قتل در خواب

معنی کشتن و قتل در خواب چیست؟ آیا شما در خواب دیده اید که  کسی راکشته اید یا کسی شما را کشت؟ کشته شدن در خواب بر عکس تعبیر می شود و به این معنی است که عمر شما طولانی خواهد شد. اگر کسی در خواب ببیند که کسی را  کشته است به این معنی است که از چیزی بسیار عصبانی است.بنابراین خود را عصبانی نکنید که ممکن است منجر به عملی خطرناک شود. اگر […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بسته پستی، معنی بسته پستی در خواب

تعبیر خواب دیدن بسته پستی، معنی بسته پستی در خواب

پست و پاکت در خواب تعبير يکسان دارد و کلا خبر است و اميد. انتظاراتي که در بيداري داريم در خواب به صورت پاکت يا باجه پست ويا پست خانه يا پست چي ظاهر مي شوند… همه اين ها گوياي برخورد ماست در آينده با غير منتظره ها و حوادثي که پيش مي آيند در حالي که ما انتظارشان را نداريم يا منتظر و چشم به راه چيزي هستيم که رسيدن آن دير پائيده. اگر […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بسته بندی، معنی بسته بندی در خواب

تعبیر خواب دیدن بسته بندی، معنی بسته بندی در خواب

بسته بندی جمع آوری این‌ خواب ‌ نیز، مثل‌ تمام‌ خواب ‌ها، می‌تواندمعانی‌ و تعابیر متعدد و گوناگونی‌ داشته‌ باشد. اگردر خواب ‌ در حال‌ جمع‌ آوری‌ وسایل‌ خودتان‌ (به‌منظور اسباب‌ كشی‌ یا هر دلیل‌ دیگر) بودید، به‌احتمال‌ زیاد نگران‌ تغییر و تحولات‌ مهم‌ وبنیادینی‌ هستید كه‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ رخ‌می‌دهند. آنلی بیتون اگر در خواب ببینید که چیزى را بسته بندى مى کنید، نشانه تغییر و تحولات در زندگى است. اگر در خواب چیزى […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن بستنی ، معنی بستنی در خواب

تعبیر خواب دیدن بستنی ، معنی بستنی در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: ۱ـ خوردن بستنی در خواب ، نشانة آن است كه در به ثمر رساندن مسئولیتهایی كه به دوش گرفته اید موفق خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانة آن است كه به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید . ۳ـ اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانة آن است كه به […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بستر ، معنی بستر در خواب

تعبیر خواب دیدن بستر ، معنی بستر در خواب

حضرت دانيال گويد: اگر بستر خود را سبز بيند، دليل كه زني خواهد ديندار و پارسا. اگر بستر خود را سرخ بيند. دليل كه زن او بدخو و ناسازگار شود. اگر بيندكه بسترش كهنه است و نو شده، دليل كه زنش از خلق بد به خلق نيك بازگردد. اگر بيند بستر او سبز بود سرخ شد، دليل كه زن وي از صلاح به فساد مايل شود. اگر به خلاف اين بود، از فساد به صلاح […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن بستان، معنی بستان در خواب

تعبیر خواب دیدن بستان، معنی بستان در خواب

امام جعفر صادق دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن خوب، دوم: فرزند نیک، سوم: عیش خوش، چهارم: مال، پنجم: بلندی، ششم: شادی، هفتم: کنیزک. و باغ در خواب دیدن قیم زن بود. اگر کسی بیند که باغبانی می کرد، دلیل که زنی توانگر کند و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگاری و مدارا کند و بعضی از معبران گفته اند: دیدن باغ بر سه وجه است، اول: کدخدای […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بست ، معنی بست در خواب

تعبیر خواب دیدن بست ، معنی بست در خواب

بست به حريمي گفته مي شود كه انسان يا هر موجودي در پناه آن از تعرض و تعدي ديگران ايمن مي ماند و به عبارتي بست عبارت است از آن استكه اگر گناه كاري يا دادخواهي، به آن وارد شود تا زماني كه در آنجاست هيچ كس مزاحم او نخواهد شد. و از آنجا كه رهبران ديني، همواره نزد مؤمنان و پيروان راستين خود مقدس و محترم بوده اند، مزار و تربت پاكشان همواره مركزي […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بساط ، معنی بساط در خواب

تعبیر خواب دیدن بساط ، معنی بساط در خواب

فرهنگ فارسی معین (بَ) [ ع . ] ( اِ.) ۱ – گستردنی . ۲ – شادروان . ۳ – فراخی میدان . ۴ – سفرة چرمین . بدان كه بساط در خواب شادروان بود. اگر بيند كه بساطي بگسترد وبر وي نشست، دليل بود كه روزي بر وي فراخ شود و عمرش دراز بود. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه بساط پاكيزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دليل كه نعمت و مال او بسيار […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بزغاله، معنی بزغاله در خواب

تعبیر خواب دیدن بزغاله، معنی بزغاله در خواب

بزغاله . [ ب ُ ل َ / ل ِ ] (اِ مصغر) بچه ٔ بز. به تازیش جدی خوانند. (از شرفنامه ٔ منیری ) (از ناظم الاطباء). بز خردسال . بز کوچک . بزبچه . بزک . (فرهنگ فارسی معین ). جلم . رُبَح . رباح . هلع. عناق . جدی . (منتهی الارب ). بزیچه . کره بز. (یادداشت بخط دهخدا) : بزغاله گان دیدند که هرچند شیر از پستان مادر میخوردند لاغرتر […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بزازی، معنی بزازی در خواب

تعبیر خواب دیدن بزازی، معنی بزازی در خواب

فرهنگ فارسی معین (بَ زّ) [ ع . ] (ص .) پارچه فروش ، جامه – فروش . منوچهر مطيعي تهراني گويد: بزازي در خواب ما گوياي مکر و حيله و نيزنگ است و بزاز مردي است مکار و نيرنگ باز و چنانچه خويشتن را در خواب درون يک بزازي ببينيم گوياي اينست که سخت فريفته زينت دنيا مي شويم و در موضعي قرار مي گيريم که انتخاب و اتخاذ تصميم درباره داشتن بهترين، مردد […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن بزاز، معنی بزاز در خواب

تعبیر خواب دیدن بزاز، معنی بزاز در خواب

فرهنگ فارسی معین (بَ زّ) [ ع . ] (ص .) پارچه فروش ، جامه – فروش . منوچهر مطيعي تهراني گويد: بزازي در خواب ما گوياي مکر و حيله و نيزنگ است و بزاز مردي است مکار و نيرنگ باز و چنانچه خويشتن را در خواب درون يک بزازي ببينيم گوياي اينست که سخت فريفته زينت دنيا مي شويم و در موضعي قرار مي گيريم که انتخاب و اتخاذ تصميم درباره داشتن بهترين، مردد […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن بز کوهی، معنی بز کوهی در خواب

تعبیر خواب دیدن بز کوهی، معنی بز کوهی در خواب

بز کوهی بصورت دسته‌های کوچک در کوهستان‌ها زندگی می‌کند. در کوه‌های ایران از این حیوان بسیار دیده می‌شود. در کوهستانهای آسیای کوچک و کوه‌های هیمالیا و هندوکش فراوان است و توسط شکارچیان شکار می‌شود. موهای بدن بطور کلی زبر و کوتاه هستند و در نرها در پایین چانه دسته‌ای از موهای بلند ریش مانند روئیده‌است. همچنین در پشت بدن در طول خط طولی تیره پشت از شانه تا حدود دم موها بلند شده و به […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بُز، معنی بُز در خواب

تعبیر خواب دیدن بُز، معنی بُز در خواب

بز حيوان زيرک و باهوش و چالاکي است و در عين حال مفيد که هم از گوشتش استفاده مي کنيم و هم از شيرش. بز مثل گوسفند و بره در خواب نيکو است ولي تفاوت هايي هست که توضيح داده مي شود. براي کساني که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهاي خود را از امروز به فردا موکول مي کنند اگر بز در خواب ببيند هشداري است که چنانچه تنبلي را ترک گويند […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن بز، معنی بز در خواب

تعبیر خواب دیدن بز، معنی بز در خواب

بز حيوان زيرک و باهوش و چالاکي است و در عين حال مفيد که هم از گوشتش استفاده مي کنيم و هم از شيرش. بز مثل گوسفند و بره در خواب نيکو است ولي تفاوت هايي هست که توضيح داده مي شود. براي کساني که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهاي خود را از امروز به فردا موکول مي کنند اگر بز در خواب ببيند هشداري است که چنانچه تنبلي را ترک گويند […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن بريان ، معنی بريان در خواب

تعبیر خواب دیدن بريان ، معنی بريان در خواب

اگر کسی درخواب دید که گوشتی را بریان می کند، اگر گوشت گوسفند باشد، سود زیاد و اگر گوشت گاو باشد، نفع آن کمتر است. بریان کردن گوشت مرغ، سخن نسنجیده ای است که از همسر یا زنی از محرمان خود، خواهد شنید و بر وی گران خواهد آمد. بریان کردن ماهی و خوردن آن به شرطی که استخوان ماهی در گلو گیر نکند، رسیدن سود زیاد است. اگر دید استخوان ماهی در گلویش گیر […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بروت، معنی بروت در خواب

تعبیر خواب دیدن بروت، معنی بروت در خواب

بروت فرهنگ فارسی معین (بُ)( اِ.)۱ – سبیل . ۲ – مجازاً کبر و غرور. منوچهر مطيعي تهراني گويد: سبيل نشانه قدرت طلبي و هيبت مردانه است. در خواب نيز همين تجلي را دارد. اگر در خواب ببينيم که ريش داريم ولي سبيل نداريم نشانه آن است که آبرو داريم اما قدرت حفظ اين آبرومندي را فاقد مي شويم. اگر ببينيد که سبيل خود را مي تراشيد حادثه اي پيش مي آيد که به آبروي […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن برهنگي ، معنی برهنگي در خواب

تعبیر خواب دیدن برهنگي ، معنی برهنگي در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود. یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردد دیدن برهنه بودن غم های او زایل شود و به مراد برسد برهنگی توانگر گردد آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب خود را برهنه ببینید، […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بره ، معنی بره در خواب

تعبیر خواب دیدن بره ، معنی بره در خواب

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن بره در خواب خوب و بل که بسيار خوب است. معبران بره را در خواب خير و برکت تعبير کرده اند. آنچنان که براي دامپروران فصل زائيدن گوسفندان زماني است که نتيجه زحمات خود را دريافت مي دارند و سود مي برند. برخي از معبران بره را در خواب فرزند تعبير کرده اند. اگر کسي در خواب ببيند که صاحب بره اي شده برخوردي جالب و سودبخش در پيش خواهد […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن برنز، معنی برنز در خواب

تعبیر خواب دیدن برنز، معنی برنز در خواب

مِفرَغ یا برنز آلیاژی است از مس و قلع که با آن ابزارهای مختلف و مجسمه را تهیه می‌کنند. مفرغ قدیمی‌ترین آلیاژی است که انسان آن را تهیه کرده‌است، زیرا در معادن مس معمولاً فلز مس به طور طبیعی با قلع به صورت یک آلیاژ طبیعی وجود دارد به همین دلیل معمولاً نخستین ابزارهای مصنوعی فلزی که در قدیم توسط بشر ساخته شده غالباً از مفرغ است.   آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر دختری در […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن برنج، معنی برنج در خواب

تعبیر خواب دیدن برنج، معنی برنج در خواب

منوچهر مطیعی تعبیر خواب برنج برای شالیکار تعبیر خاصی ندارد و به فکر او برمیگردد تعبیر خواب برنج به طور کلی مال و توشه و دارایی است تعبیر برنج پخته یا همان پلو حاجت روا شدن است و در ان خیر است تعبیر خواب برنج پخته به کسی دادن رسیدن خیر و نیکی از جانب ان شخص است تعبیر خواب دیدن برنج و شیر نعمت و رفاه و شادابی است در آینده تعبیر خواب حوردن […]