آموزش باستان شناسی

» کپی برداری تز دکترای روحانی,کپی و سرقت علمی در رساله دکتری حسن روحانی رئیس جمهورباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir کپی برداری تز دکترای روحانی,کپی و سرقت علمی در رساله دکتری حسن روحانی رئیس جمهور را بریا شما عزیزان قرار دادیم .دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران که دارای مدرک دکتری از دانشگاه گلاسکو میباشد به تازگی خبر و اخباری ضد و نقیض درباره کپی برداری تر و رساله دکترای آقای حسن روحانی منتشر شده که نشان میدهد در رساله و تر دکتری ایشان بسیاری از مطالب کپی برداری و سرقت علمی شده . در ادامه مطلب کل رساله و تر دکتری روحانی را دانلود و مشاهده خواهید کرد + قسمتهایی از رساله و تز که سرقت علمی و کپی برداری شده است را مشاهده خواهید کرد .

کپی برداری تز دکترای روحانی,کپی و سرقت علمی در رساله دکتری حسن روحانی رئیس جمهور

کپی برداری تز دکترای روحانی,کپی و سرقت علمی در رساله دکتری حسن روحانی رئیس جمهور

کپی برداری تز دکترای روحانی,کپی و سرقت علمی در رساله دکتری حسن روحانی رئیس جمهور,سرقت علمی در رساله و تز دکتری حسن روحانی,آیا خبر کپی برداری و سرقت علمی در رساله دکتری روحانی واقعیت و حقیقت دارد؟,شایعه کپی برداری و سرقت در تز و رساله دکتری روحانی,خبر و اخبار جدید جنجالی از کپی برداری تز و رساله دکتری روحانی رئیس جمهور ایران,دانلود کل رساله و تز دکتری سید حسن روحانی رئیس جمهور ایران,کدام قسمت ها و بخش های رساله علمی و تز دکتری روحانی کپی برداری و سرقت علمی شده است؟,مدرک و اسناد کپی برداری و سرقت علمی دکتر روحانی از رساله علمی و تز دکتری,مردود بودن مدرک دکتری حسن روحانی,کپی‌برداری در چکیده رساله دکتری,کپی بودن مدرک و رسال و تز دکتری روحانی از کتابهای مختلف,دکتری افتخاری روحانی,مدرک دکتری تقلبی و جعلی دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران,آیا پایان نامه دکتری روحانی تقلبی و کپی برداری است؟,کپی برداری و سرقت علمی در پایان نامه دکتری حسن روحانی

کپی برداری تز دکترای روحانی,کپی و سرقت علمی در رساله دکتری حسن روحانی رئیس جمهور

پیش از سال ۹۲، اطلاعات جامعی از مدرک دکتری حسن روحانی در دسترس نبود. اما در این زمان و پس از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری، جزئیات بیشتری از این مدرک آشکار شد، و دانشگاه کلدونین گلاسکو چکیده رساله دکتری او را منتشر کرد. همین کافی بود تا روشن شود که حتی چکیده رساله دکتری حسن روحانی به طور مستقیم از کتاب حقوق‌دان افغانستانی مقیم مالزی پروفسور محمدهاشم کمالی کپی‌برداری شده است.

 
کپی‌برداری در چکیده رساله دکتری به معنی کپی‌برداری در اصل مطلبی است که نویسنده رساله دکتری باید در چند جمله به دستاوردهای رساله خود اشاره می‌کرده و این به معنای کپی بودن این رساله دکتری، و در نتیجه مردود بودن مدرک دکتری حسن روحانی است. بررسی بیشتر نشان داده که همان‌طور که انتظار می‌رفت فصول دیگر تز دکتری ایشان نیز کپی‌برداری است. در بخشی از رساله آقای روحانی که بر روی اینترنت موجود است، تقریباً تمامی بخش‌ها از کتاب‌های مختلف عیناً کپی شده و سرقت علمی در این رساله محرز است.
 
در ابتدا به بررسی چکیده رساله دکتری آقای روحانی می‌پردازیم.
 
در صفحه ۳۴ کتاب پروفسور کمالی که در سال ۱۹۹۱ چاپ شده (صفحه۴۰ فایل PDF) آمده است:
 
%image_alt%
 
This style of Qur’anic legislation, and the fact that it leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions, is once again in harmony with the timeless validity of its laws. The Qur’an is not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Qur’an may sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility.
Prof. Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 1991.
http://www.targheeb.com/phocadownload/Fiqh/ISLAMIC%20LAW%20HISHAM%20KAMALI.pdf
  
در متن چکیده رساله حسن روحانی که ۷ سال بعد در سال ۱۹۹۸ تهیه شده و در سایت کتابخانه دانشگاه کلدونین گلاسکو منتشر شده، این عبارات عیناً کپی‌برداری شده است:
 
The primary source of the Islamic law (the Quran) is, in itself, flexible on the basis of the analysis that the Quranic legislation leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions. The Quranis not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Quran may sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility. Commands and prohibitions in the Quran are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation.
Hassan Feridon, The Flexibility of Shariah (Islamic Law) with the reference to the Iranian experience,  ۱۹۹۸٫
http://www.caledonianblogs.net/library/files/2013/06/RouhaniPhD-2aawku2.pdf
 
بخش‌های دیگر نیز از صفحات دیگر کتاب کپی شده است. به طور مثال، ادامه مطلب کپی از صفحه ۳۳ کتاب پروفسور کمالی است. در صفحه ۳۳ کتاب پروفسور کمالی آمده است:
 
%image_alt%
 
…it may be stated here that commands and prohibitions in the Qur’an are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation and ijtihad.
 
بخش معرفی با کپی از کتاب ضیاء الدین سردار، متفکر مسلمان پاکستانی شروع می‌شود.
 
Introduction
The Shariah is that body of knowledge which provides the Muslim
civilization with its major means of adjusting to change. The Shariah is
normally described as “Islamic law”. But the boundaries of Shariah extend
beyond the limited horizons of law. The Shariah is also a system of ethics
and values, a pragmatic methodology geared to solving today’s and
tomorrow’s problems. For a Muslim community, the Shariah represents that
infinite spiritual and worldly thirst that is never satisfied. Muslims always
seek an increasingly comprehensive implementation of the Shariah on their
present and future affairs.
However in the entire history of Islam, the Shariah has not been
more abused, misunderstood and misrepresented thun in on our own epoch. It has
been confined to observing formalities and ritual ceremonies while being
projected as an ossified body of law that bears little or no relationship to
modern times. It has been presented as an intellectually sterile body of
knowledge that belongs to past history rather than the present and the future.
All this has been to the detriment of the Muslim people; and has suffocated
the true revival of Islam and a genuine emergence of a contemporary Muslim
intellectual tradition.
کپی از کتاب ضیاء الدین سردار:
 
Ziauddin Sardar, Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come, Chapter 5, Mansell, London, 1985
https://www.amazon.com/Islamic-Futures-Shape-Policy-Studies/dp/0720117313
 
مشاهده در گوگل بوکز:
 
%image_alt%
 
https://books.google.com/books?id=JPvXAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=%22infinite+spiritual+and+worldly+thirst%22
 
به عنوان شاهد، این مطلب همچنین در کتاب زیر نقل شده است:
 
Islam, Postmodernism and Other Futures, A Ziauddin Sardar Reader, Ziauddin Sardar, 2003, pp 64-65.
https://www.amazon.com/Islam-Postmodernism-Other-Futures-Ziauddin/dp/074531984X/
 
در صفحه اول به جز یک خط، باقی مطالب کپی شده است. این‌جا صفحه اول پایان می‌یابد.
 
Although Shariah comprises spiritual and ethical aspects of life in an
۱
در صفحه دوم هم وضع مشابه است. باز هم مطلب از کتاب ضیاء الدین سردار کپی‌برداری شده است.
 
Islamic society, the legal aspect of Shariah is the dominant part and that is
the legal part of Shariah which has been subjected to in-depth research and
analysis in this thesis. If the Shariah is to become the dominant guiding
principle of behaviour of contemporary Muslim societies, then it must be
rescued from the clutches of fossilized traditional tendencies.
 
کپی از کتاب ضیاء الدین سردار:
 
Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come, Chapter 5, Mansell, London, 1985
 
به عنوان شاهد، این مطلب همچنین در کتاب زیر نقل شده است:
 
https://www.amazon.com/Islamic-Futures-Shape-Policy-Studies/dp/0720117313
Islam, Postmodernism and Other Futures, A Ziauddin Sardar Reader, Ziauddin Sardar, 2003, pp 65.
 
در ادامه باز هم کپی‌برداری فراوان است:
 
It is the purpose of this thesis to verily the hypothesis that Islamic
law (Shariah) enjoys dynamic features and devices which are truly liberal,
progressive and broad-minded and therefore the application of these devices
equips the Islamic law with features that it can cope with changing
conditions of different eras. The thesis considers it a platitude that change is
inescapable and that the details of the law must vary according to the
exigencies of changing times. Owing to this fact, nearly all the legal
provisions contained in the Quran reflect the social conditions and to treat
them as binding for all time is to defy the primordial law of evolution and to
ignore the spirit of the Quran which attributes the quality of permanence
only to spiritual values and ultimate goals. All other aspects of life on earth
are necessarily subject to change, and no enlightened community would
legislate on a contrary principle.
 
این بخش نیز از کتاب شریف فاروق کپی شده است:
 
Sherif Faruq, A Guide to the Contents of the Qur’an, London, 1985, p. 4.
https://books.google.com/books?id=EPbXAAAAMAAJ
 
به عنوان شاهد، این مطلب همچنین در کتاب زیر نقل شده است:
 
William Montgomery Watt, Islamic Fundamendalism and Modernity, 1988, Page 108
https://books.google.com/books?id=wOEx4sXVrcAC&pg=PA108&dq=”binding+for+all+time+is+to+defy+the+primordial+law+of+evolution”
 
در ادامه باز هم کپی‌برداری گسترده در جریان است و از پایان صفحه ۲ تا ادامه آن در صفحه ۳ امتداد می‌یابد.
 
Islamic system has faced different circumstances many times in
practice as well. When the Islamic state expanded into provinces of the
Byzantine and Persian empires, new problems had to be faced which had
not been encountered during Muhammad’s (S A W.) lifetime. The Quran
and the Sunna, however, contained the principles on which such problems
۲
could be solved. 
این بخش نیز از کتاب مونتگومری وات کپی شده است.
 
William Montgomery Watt, Islamic Fundamendalism and Modernity, 1988, Page 6-8
https://books.google.com/books?id=wOEx4sXVrcAC&pg=6
 
Islamic countries today are faced with many new social
problems. Most of these are the inevitable result of the technological and
industrial developments of the last two centuries, which have been made
possible much larger conurbations, much larger political units and more
rapid communications. Because Islamic societies want to have the products of
industrial technology, they cannot avoid the relevant problems.
 
این بخش باز هم از کتاب مونتگومری وات کپی شده است.
 
William Montgomery Watt, Islamic Fundamendalism and Modernity, 1988, Page 105
https://books.google.com/books?id=wOEx4sXVrcAC&pg=105
 
صفحه ۳ با کپی‌برداری از کتاب آقای کیتره پایان می‌یابد:
 
However, the fundamental difference between the Islamic laws and
the statute law (written law passed by a human law-making body) lies in the
fact that the statute law is made by man and therefore can also be changed by
man if need arises. When we are operating in the context of such laws, no
one doubts that the laws can be changed if necessary. No one claims that these
laws are eternal and immutable and there are even cases where the conditions
for changing any items of the Constitution have been specified and set out.
The man-written laws are not considered to be sacred by the society and
therefore making any changes to such laws do not in normal circums-tances
lead to any social turmoil vor disturbance if they were based on the needs of
the society itself; rather, even the contrary is true in the sense that making
changes to man-made laws is considered to be a necessary process of law
making. The law of continental Europe looks back, generally speaking, to
Roman law. And Roman law, of course, received its most authoritative
articulation under Justinian, when the empire was already officially Christian.
But the Justinian legislation itself looked back to the great jurists of the
۳
Antonine era, who wrote at a time when the old paganism had already lost its
hold over educated men, yet before the influence of Christianity had taken its
place. Essentially, then, Roman law represents a law devised by men for
men, a masterpiece of mature legal deliberation. It was therefore a law that
could be changed, if circumstances so required, in much the same way in
which it had been formulated.
 کپی از کتاب زیر:
 
 Nicholas N. Kittrie
 Comparative law of Israel and the Middle East: a reader, 1971, Page 2.
 https://books.google.com/books?id=Je5AAAAAIAAJ
 
صفحه ۴ نیز با کپی تمام می‌شود. این باربا کپی‌برداری از مطلب یکی دیگر از نویسندگان شناخته شده به نام نوئل کالسون. کالسون کسی است که مدخل «شریعت» در بریتانیکا را نوشته است.
 
The divine laws, however, are regarded as highly sacred and there exist
much resistance and increased sensitivity to making changes to them or
sometimes even discussing changes about them. In this context sometimes
even the discussion of making changes to divine laws is considered to be
tantamount to heresy. In fact, it has been this very sacredness of divine laws
that has made the survival of such laws possible after the lapse of hundreds of
years. On the basis of above-mentioned analysis the Islamic jurists assert
that God is the sole lawgiver and no one else is authorized to make laws. The
laws are considered to be eternal and immutable. If that is the case, the right
of changing the laws is up to the almighty lawgiver. Now, the question is
who can make changes to the divine laws in an Islamic system and how? Has
the dynamism of changing laws been predicted in the Islamic texts of law? Is
there any authority recognizable in the text of the Quran and the Sunnah for
changing and interpreting divine laws? The difference of opinion between the
progressive Islamic scholars and the traditional forces became so acute that the
latter claimed that “all innovation and change is the work of devil” to condemn
۴
and suppress the former. This motto does not merely reflect the innate
conservatism and the deep seated attachment to tradition which was so strong
among the early Muslim peoples who formed the first adherents of the faith, it
also expresses a principle which became a fundamental axiom of religious
belief common to Islamic communities everywhere – namely, that the code of
conduct represented by the religious law, or Sharia, was fixed and final in its
terms and that any modification thereof was necessarily a departure and a
deviation from the one legitimate and valid standard. 
 
کپی شده از:
 
Noel J. Coulson, The Concept of Progress and Islamic Law, in the book titled “Readings on Islam in Southeast Asia”, ۱۹۸۵٫
https://books.google.com/books?id=IWToAwAAQBAJ&pg=PA203
 
در صفحه ۵ کپی‌برداری‌های دیگری را هم شاهد هستیم. جالب این‌جا است که توضیحات اصلی درباره اقتصاد بوده است، اما در رساله با تکیه بر همان مطالب، درباره قانون اسلام نتیجه‌گیری‌هایی شده است!
 
Based on the ideologies
of Islam, the Islamic world has survived for many centuries, and its steadily
increasing population is now said to surpass one billion. It has been able to
operate effectively through out the ages and in all places under the Sharia law,
generating a splendid civilization in its early history. Despite the savage wars
of the Mongol hordes, the Crusades, and then the European colonialism, the
Islamic world endured. This survival bears witness to the existence of a
working and adaptable nature of the Islamic system.
 
 این بخش از مرجع زیر کپی شده است:
 
Muhhamad Abdul-Rauf, The Islamic Doctorine of Economics and Contemporary Economic Thought, 1979, Page 2.
 
دیدن در گوگل بوکز: 
 
https://books.google.com/books?id=kk3YAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=%22This+survival+bears+witness+to+the+existence+of+a%22
 
کپی‌برداری باز هم ادامه دارد.
 
Islamic guidance permeates all aspects of human life and divides all
human behavior into five moral categories: obligatory (Wajib), merely
desirable (Mandub), forbidden (Haram), merely undesirable (Makruh), and
neutral (Mobah).
 
این بخش هم از منبع قبلی کپی شده است ولی داخل پرانتز عبارات حرام، واجب، حلال، مکروه و مباح اضافه شده است.
 
The question is whether all the human affairs which are
among these categories are rigid so that no item can be transferred from one
category to another because of changing circumstances of the time. In other
words, are these categories so flexible that, for instance, one item which is
۵
 
در صفحه ۶ نیز کپی‌برداری مشهود است.
 
considered obligatory (Wajib) at a certain time becomes neutral (Mobah) at a
different time (the secondary law). One of the major concerns of this thesis
is to provide reliable and well-researched answers and good solutions to these
complexities.
Islamic teachings does not confine man to a single course of action
without choice, nor does it leave him a victim of uncontrolled greed, human
vagaries, and stubbornness. It grants man a wide range of choices and
creativity, motivates him to satisfy his physical and psychological needs in
progressive processes, but seeks to protect him from evil. In order to direct
man toward happiness and prosperity certain values have been introduced. In
the light of these values, the Islamic concept of law may be defined as a
framework for motivated but free human action within the Islamic value
system. That action must respect specific ordinances pertaining to social life
and take into account the spiritual and material needs of the individual and his
or her society in a balanced and harmonized way.
 
این بخش هم از منبع قبلی یعنی کتاب آقای محمد عبدالرئوف کپی شده است:
 
Muhhamad Abdul-Rauf, The Islamic Doctorine of Economics and Contemporary Economic Thought, 1979, Page 4.
 
دیدن در گوگل بوکز:
 
https://books.google.com/books?id=kk3YAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=framework+for+motivated+but+free+human+action+within+the+Islamic+value
 
کپی در این صفحه به همین جا ختم نمی‌شود! باز هم کپی از کالسون ادامه دارد:
 
while law in Islam is God-given, it is man who must apply the law.
And between the original divine proposition and the eventual human
disposition is interposed an extensive field of intellectual activity and sphere of
decision making. 
 
 کپی شده از منبع زیر:
 
Noel J. Coulson,  Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, 1969, Page 1-2
 
به عنوان شاهد، این مطلب همچنین در کتاب زیر نقل شده است:
 
Werner F. Menski, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, 2006, Page 308
https://books.google.com/books?id=s7ohU5v8Lu8C&pg=PA308
 
کپی گسترده در فصل ۶ با کپی از کالسون پایان می‌یابد:
 
In short, jurisprudence in Islam is the whole process of
intellectual activity which ascertains and discovers the terms of the divine
will and transforms this body of ideas into a system of legally enforceable
rights and duties. It is within these terms of reference that the tensions and
۶
conflicts of Islamic legal thought arise. Therefore, Islamic law has a distinctly
dual basis.
It is a compound of the two separate spheres of divine ordinance and
human decision.
 
کپی شده از منبع زیر:
 
Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, 1969, Page 4.
 
به عنوان شاهد، این مطلب همچنین در کتاب زیر نقل شده است:
 
Politics, Law, and Community in Islamic Thought, Ovamir Anjum, 2012, Page  ۸۸-۸۹
https://books.google.com/books?id=0SePRbkpXvMC&pg=PA88
 
صفحه ۷ باز هم با کپی‌برداری از کالسون ادامه می‌یابد:
 
One obvious consequence is that the role of human reasoning
in Islamic jurisprudence does not always meets with the approval of
Muslim governments and some prominent Islamic jurists. There is still a
deep-rooted opposition to change both in principle and in practice. The
above-stated problem can be more explored to clarify the nature and
complexity of the issue under discussion.
 
 کپی شده از منبع زیر:
 
Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, 1969, Page 112.
 
 به عنوان شاهد، این مطلب همچنین در کتاب زیر نقل شده است:
 
Robert A. Kilmarx, ‎Yonah Alexander, Business and the Middle East: Threats and Prospects, 2013. Page 32.
 
صفحه ۷ با یک کپی‌برداری بزرگ دیگر خاتمه می‌یابد که به صفحه ۸ امتداد یافته است.
 
In Medina, the first community of Islam, the Islamic city-state was
established with the Prophet (S.A.W.) himself as its temporal head. With the
basic ideology of Islam well entrenched, legislative guidance developed,
aiming at the best possible results in all spheres of life, including the social,
economic, and political domains. At the death of the Prophet (S.A.W.) in
۶۳۲, the Holy Book of Islam, the Quran, had been completely revealed. It
incorporates the basic guidance of Islam and is believed to be God’s own
word. Preserved in the hearts of thousands of the Prophet’s disciples and
also recorded in writing during his lifetime, the Quran was soon duplicated
for wide distribution. As a source of Islamic guidance, the Quran was
supplemented by the Sunna, the reported words and actions of the Prophet
(S.A.W.), which run into tens of thousands of records, known as hadiths
(traditions). Both these literary works have always been acknowledged as the
۷
primary sources of guidance for Muslims on all aspects of life.
As the Islamic state expanded and incorporated most of the territories
then known, Muslim leadership was confronted with innumerable problems,
which they resolved with an amazing degree of efficiency. As a result, the
Islamic legal system emerged, known as Fiqh or Sharia, based primarily on
the Quran and the hadith records. Muslim jurists sought to answer every
conceivable question and organized their findings into several categories—
dealing first with the details of the ritual duties then with all types of human
interactions, including what may be regarded as commercial law, personal law,
and criminal law.
 
 کپی شده از منبع زیر:
 
Michael Novak, Capitalism and Socialism: A Theological Inquiry, 1979, Page 130.
https://books.google.com/books?id=UW85yfLxH2sC&pg=PA130
 
صفحه ۸ با کپی‌برداری از کالسون ادامه می‌یابد:
 
The first 150 years of Islam were characterized by an almost
untrammeled freedom of juristic reasoning in the solution of problems not
specifically regulated by divine revelation. Such rules of law as the Quran
and the Sunna established were regarded simply as ad hoc modifications of
the existing customary law. This existing law remained the accepted standard
of conduct unless it was expressly superseded in some particular by the
dictates of divine revelation. And when new circumstances posed fresh
problems, these were answered on the basis simply of what seemed the most
proper solution to the individual judge or jurist concerned. In the expression of
his personal opinion, known as ra’y, the individual was free to take into
account any factors he deemed relevant. In short, in these early days law had
a distinctly dual basis.
۸
But this pragmatic attitude soon fell victim to the increasing
sophistication of theological and philosophical inquiry. Among the growing
body of scholars whose deliberations were attempting to explain the essence of
their faith arose a group who took their stand on the principle that every aspect
of human behavior must of necessity be regulated by the divine will. In their
philosophy of law the legal sovereignty of God was all-embracing. To allow
human reason to formulate a legal rule — whether by continued recognition of
a customary law or by juristic speculation on a new problem— was tantamount
to heresy. In the language of Islamic theology it was “to set up a competitor
with Allah” (sherk) and to contradict the fundamental doctrine of the
omniscience and omnipotence of the Creator.
 
  کپی شده از منبع زیر:
 
Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, 1969, Page 4. 
 
 به عنوان شاهد، این مطلب همچنین در کتاب زیر نقل شده است:
 
Ovamir Anjum, Politics, Law, and Community in Islamic Thought, 2012, Page  ۸۸-۸۹٫
 
 و نیز:
 
Werner F. Menski, Comparative Law in a Global Context The Legal Systems of Asia and Africa, 2nd Edition, 2006, Page 307-308, 315
https://books.google.com/books?id=0SePRbkpXvMC&pg=PA307
 
Because this group believed that every rule of law must be derived
either from the Quran or from the Prophet’s practice as recorded in reports
known as hadith, they became known as “the supporters of hadith”, (ahl alhadith),
as against “the supporters of ra ‘y” (ahl al-ra ’y), who maintained
that the free use of human reason to elaborate the law was both legitimate
and necessary. The rift between the two groups hardens whenever the Islamic
societies face with changing circumstances both domestically and internationally.
Therefor, the tension arises again and again between the divine and
the human element in law. 
 
 کپی شده از منبع زیر:
 
Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, 1969, Page 5.
 
 به عنوان شاهد، این مطلب همچنین در کتاب زیر نقل شده است:
 
Werner F. Menski, Comparative Law in a Global Context The Legal Systems of Asia and Africa, 2nd Edition, 2006, Page 315
https://books.google.com/books?id=s7ohU5v8Lu8C&pg=PA315
 
Among Muslim peoples, therefore, it is what we
may call the traditional or classical Islamic concept of law and its role in
society that constitutes a most formidable obstacle to progress.
۹
 
کپی شده از منبع زیر:
 
Noel J. Coulson, The Concept of Progress and Islamic Law, in the book titled “Readings on Islam in Southeast Asia”, ۱۹۸۵,  Page 203
https://books.google.com/books?id=IWToAwAAQBAJ&pg=PA203
 
%image_alt%
 
این حجم بالا از کپی‌برداری به صورت فله‌ای در رساله دکتری، به خوبی نشان می‌دهد که آقای روحانی اساساً فرصت نگارش رساله را نداشته و با چسباندن مطالبی از این طرف و آن طرف یک رساله حجیم درست کرده است. این کپی‌برداری، یک سرقت علمی آشکار است، و این تخلف، پی‌گیری مراجع علمی و قضایی کشور را می‌طلبد تا با سلب مدرک دکتری از فردی که به دلیل سرقت علمی صلاحیت داشتن آن را ندارد، حرمت علم و پژوهش در کشور حفظ شود.

منبع:رجا

*********************************************

کیوان ابراهیمی دانشجوی دکترای دانشگاه آیوا گزارش نهایی  پروژه ارزیابی اصالت رساله‌ دکترای حسن روحانی رئیس جمهور و کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را ارائه کرد.

در متن این گزارش آمده است: از ۴ سال پیش مکرراً ادعاهایی از جانب رسانه‌های غربی، با تکیه بر چکیده رساله دکتری حسن روحانی در دانشگاه کلدونین گلاسکو در بریتانیا، در مورد اصالت متن رساله ایشان مطرح شده بود.

ادعاکنندگان اظهار داشته بودند که حسن روحانی (فریدون) چکیده پایان‌نامه خود را از یک مرجع دیگر کپی و اخلاق علمی را رعایت نکرده است.

به دلیل عدم شفافیت روحانی در پاسخ به این ادعاها و نیز عدم شفافیت مسئولان دانشگاه کلدونین گلاسکو در انتشار کامل متن این رساله، راستی‌آزمایی ادعاها ممکن نبود.

سرانجام با فراهم شدن امکان دسترسی به متن اصلی رساله از طریق مؤسسات دانشگاهی دارای دسترسی کامل به سامانه پایگاه اطلاعات علمی ایران (ایران داک)، که یک نسخه از پایان‌نامه‌های دانشجویان داخل و خارج را نگهداری می‌کند، این امکان فراهم شد که صحت و سقم این ادعاها بررسی شده و در صورت خطا بودن آن‌ها، از رئیس جمهور اسلامی ایران اعاده حیثیت شود.

برای این منظور تیمی از دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی داخل و خارج از کشور تشکیل شد و تلاش شد  با تقسیم کار گروهی، متن رساله مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

روش‌شناسی کار به این صورت تعیین شد که از بین انواع و اقسام مختلف سرقت علمی (ادبی)، «ضابطه‌ حداقلی» مورد اجماع، یعنی استفاده از جملات و پاراگراف‌‌ها از منابع دیگر بدون قرار دادن متن در داخل علامت نقل‌قول (کوتیشین مارک) مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این ضابطه، دو روش مهم در انجام سرقت ادبی/ علمی احصاء شد. این دو شیوه عبارتند از:

سرقت موزاییکی به معنای کپی کردن سطور مختلف از متون مختلف برای تشکیل یک پاراگراف.

سرقت کامل کلمه به کلمه به معنای کپی کردن کل یک پاراگراف یا چند جمله طولانی از متون دیگر بدون رعایت اصول نقل‌قول.

با تقسیم کار انجام شده تلاش شد کار بررسی رساله، همزمان از دو طریق بررسی ماشینی (نرم‌افزاری) و غیرماشینی (انسانی) انجام شود. سپس با مقایسه نرم‌افزارهای مورد استفاده در محافل دانشگاهی، نرم‌افزار معتبر و پیشتاز برای بررسی رساله انتخاب شد. نرم‌افزار مذکور به دلیل دقت بالا، توسط مهمترین انتشارات، ژورنال‌ها و پایگاه‌های علمی و آکادمیک در جهان از جمله Nature, Springer, ELSEVIER, ,EBSCO, IEEE, ProQuest, Pearson, Pub Med, Mc Graw Hill و بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان در آمریکای شمالی و اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به دلیل گران‌قیمت بودن نرم‌افزار مذکور، تلاش شد از دانشجویان ایرانی دارای دسترسی به نرم‌افزار استمداد شود. در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، دسترسی به این نرم‌افزار از طریق دانشگاه ایالتی آیوا فراهم گردید. این دانشگاه نرم‌افزار را به صورت رایگان در اختیار محققان و دانشجویان خود قرار می‌دهد، با تقسیم کار انجام شده و با استفاده از نرم‌افزار تشخیص سرقت علمی iThenticate متن رساله تهیه و وارد این نرم‌افزار شد. سپس تلاش گردید،‌ نتایج نرم‌افزار به صورت دستی نیز مورد بررسی دوباره و چندباره قرار بگیرند. در فرایند کار علاوه بر همکاران پروژه، متن به صورت دسته‌جمعی و از طریق مخاطبان پایگاه در دانشگاه‌های مختلف بررسی شد.

شایان ذکر است که شدیدترین نوع سرقت علمی آن است که مقاله یا کتاب نوشته شده توسط فردی، به نام دیگری ثبت شود.

در وهله بعد سرقت علمی کلمه به کلمه قرار دارد که در سطح نهم از ۱۰ نوع سرقت علمی شناخته شده قرار دارد. این نوع از سرقت، رایج‌ترین نوع مشاهده شده در رساله مورد بررسی بوده و طبق معیارهای پذیرفته شده، هنگامی که ضوابط نقل قول رعایت نشود، چه نویسنده به منبع ارجاع دهد چه خیر، مرتکب این سطح شدید از سرقت علمی شده است.

در رساله دکترای حسن روحانی، از ده‌ها کتاب و مقاله مختلف، سرقت کلمه به کلمه یا موزائیکی انجام شده و به برخی از منابع ارجاع داده و به مابقی هیچ گونه ارجاعی نداده‌اند؛ کتاب‌ها و مقالاتی از آیت‌‌الله علی‌اکبر کلانتری، ضیاءالدین سردار، نوئل کالسون، حمید عنایت، وائل حلاق، سید ابوالاعلی مودودی، پاتریک بنرمن، هاشم کمالی، ویلیام مونتگومری وات از جمله پرتکرارترین قربانیان این سرقت کم سابقه‌اند.

نتایج مورد بررسی و درصدهای مذکور در جدول‌ فوق به صورت حداقلی می‌باشند، چرا که رساله آقای روحانی در سال ۱۹۹۸ میلادی تدوین شده و بسیاری از منابع مورد استفاده در آن قدیمی بوده و در دیتابیس مورد استفاده نرم‌افزار موجود نبوده و ممکن است تیم بررسی نیز نتوانسته باشد در بررسی غیرماشینی برخی از آنها را پیدا کند (چنانکه برخی منابع مورد استفاده، پس از تلاش‌های شبانه‌روزی و صرف صدها نفر ساعت کار تیمی در پروژه، از کتابخانه‌های شهرهای مختلف یا مراجعی که معمولاً در اینترنت فهرست نمی‌شوند یافت شده و یا خریداری شد اما دسترسی به بقیه فراهم نبود).

در حالی که در محیط آکادمیک کشورهای غربی حتی یک صفحه سرقت علمی در کل متن یک رساله چند صد صفحه‌ای می‌تواند منجر به رد آن و پس گرفتن مدرک تحصیلی گردد، در ابتدای امر، درصد بسیار بالای سرقت علمی در چکیده و معرفی رساله حسن روحانی حیرت‌انگیز بود.

بسیاری از متون، پاراگراف‌ها و صفحات این رساله به صورت مستقیم و با کمترین تغییرات از روی مراجع، کتب و مقالات که پیش از سال ۱۹۹۸ چاپ شده بودند کپی غیرمجاز شده بود. با ورود به فصول بعدی، درصد سرقت‌های علمی نه تنها کمتر نشد بلکه شاهد  افزایشی خیره‌کننده در فصل ۴ بودیم. بین ۷۵ الی ۸۵ درصد؛ فصل ۴ رساله آقای روحانی با عنوان «‌احکام ثانویه» مستقیماً ترجمه شده کتابی فارسی با عنوان «حکم ثانوی در تسریع اسلامی» نوشته آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری است.

شایان ذکر است که نه در مراجع فصل ۴ و نه در کتاب‌نامه، آقای حسن روحانی هیچ گونه ارجاعی به این کتبا و به این نویسنده نداده‌آند. با شواهدی که از سرقت بزرگ و فاحش فصل ۴ رساله دکترای آقای روحانی به دست آمده، حال با قطعیت می‌توان گفت که این رساله دکترا بنا به تمامی معیارها، به طور کامل مردود و متقلبانه است.

تأسف‌بارتر اینکه طبق شواهد موجود، حتی در ترجمه انگلیسی از کتاب آیت‌الله کلانتری نیز پای افراد دیگری به جز آقای روحانی در میان بوده و حتی ترجمه نیز توسط ایشان انجام نشده است. تیم پروژه به کمک نرم‌افزار سرقت‌یاب، به مقاله‌ای انگلیسی دارای همپوشانی ۸۲ درصدی با متن فصل ۴ رساله آقای روحانی در وب‌سایتی به نام The Islamic Seminary دست یافت (ذکر عدد ۸۲ در جدول به عنوان درصد سرقت علمی فصل ۴ به همین علت است). با پیگیری‌های بیشتر مکشوف به عمل آمد که این پایگاه اسلامی متعلق به عالمی شیعی به نام «شیخ محمد سرور» می‌باشد.

طبق اظهار صریح ایشان طی تماس با مدیر پروژه، پیش از برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران متنی به زبان فارسی توسط ‌آقای کمال خرازی، به ایشان داده و خواسته شده برای استفاده در این کنفرانس به انگلیسی ترجمه شود. این امر توسط شیخ سرور انجام شده اما در سال بعد، قسمت اعظم این ترجمه (بیش از ۷۰ درصد آن) از تز دکترای آقای حسن روحانی سر در آورده و در قالب یکی از فصول به دانشگاه انگلیسی تحویل شده است.

این اتفاق عجیب و تأسف‌آور می‌تواند سرنخ‌های بیشتری جهت بررسی‌ها به نهادهای ذی‌ربط بدهد تا تیم مختلف تهیه‌کننده رساله آقای روحانی شناسایی شوند.

شایان ذکر است، در جریان بررسی این رساله، موارد دیگری نیز به تیم واصل شد از جمله، تیم پروژه در بررسی مقاله آقای حسن روحانی که تابستان سال ۲۰۰۲ میلادی (مصادف با سال ۱۳۸۱ هجری شمسی) در جلد نهم ژورنال بین‌المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است. حداقل «۴۰ درصد» سرقت علمی تشخیص داد که گزارش آن مستقلاً پیوست خواهد شد.

تیم بررسی پروژه و کمیته حقیقت‌یاب رساله دکترای آقای حسن روحانی که تلاش داشته به صورت فراجناحی و غیرسیاسی و به دلیل شائبه‌ها و شایعات پرحجم داخلی و خارجی در مورد رساله دکترای آقای رئیس جمهور این بررسی آکادمیک را انجام دهد، از دانشجویان علاقه‌مند به رعایت اخلاق علمی در دانشگاه‌های مختلف داخل و خارج کشور به دلیل کمک‌های فراوان در مراحل مختلف تهیه، پردازش و بررسی متن، از تیم رسانه‌ای  K 1 in USA@ برای مدیریت پروژه و از دیده‌بان شفافیت و عدالت به دلیل حمایت قانونی و قبول مسئولیت این پروژه علمی نهایت تشکر را دارد.

ما با تقدیم مدرک و مستندات، خواهان ورود هر چه سریع‌تر مراجع رسمی از جمله وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات این مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع بوده تا با اثبات بی‌چون و چرای وقوع سرقت علمی در رساله دکترای آقای حسن روحانی، عنوان و مزایای دکتری از ایشان خلع شده، ضررهای مادی و معنوی قربانیان این سرقت به خصوص محققین ایرانی و مسلمان جبران، از دانشگاه کلدونین گلاسکو و دولت انگلستان بازخواست و از صدمه بیشتر به آبروی ملی و دانشگاهی ایران جلوگیری شود.

بدیهی است که در صورت تعلل نهادهای مربوطه،‌گام بعدی دست‌اندرکاران پروژه و تمامی ایرانیان پایبند به اخلاق علمی در محیط‌های دانشگاهی داخل و خارج از کشور، درخواست جدی از دانشگاه انگلیسی و تحت فشار گذاشتن مسئولین آن توسط نهادها و رسانه‌های غربی جهت بررسی کامل و بازپس‌گیری و ابطال مدرک دکترای حقوق حسن روحانی است.

نیک به یاد داریم که مدرک دکترای تقلبی در سال‌های نه چندان دور موجب استیضاح و برکناری یکی از وزرای دولت نهم شد و دور از انتظار نیست که خلع مدرک دکتری از آقای روحانی نیز به چنین سرانجام ختم شود. لذا برای مصلحت کشور لازم است که حکم رسمی و نهایی در این خصوص هر چه سریع‌تر اعلام شود.

نظرات کاربران درباره مدرک دکتری حسن روحانی

روحانی را مدرکش روحانی نکرد.
روحانی پیروز قاطع است چه با مدرک چه بی مدرک.
علی_برکت_الله (۴۳۳۷۵۵۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۳
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۳:۲۶:۰۰
من خودم یه آدم دانشگاهی هستم تحقیق کتابخانه ای یعنی همین بر فرض صحت اظهارات اشکالی ندارد اما اشکال آنجاست که سردبیر محترم سایت که رییس دیده بان شفافیت هم هستند چقدر دنبال پیدا کردن نقطه ضعف از رئیس جمهور مستقر هستند و مهم نیست که آبروی رئیس جمهور کشور در اذهان جهانیان به عنوان سارق علمی به نا حق برود و تنها آقای روحانی باید سکوت کند تا مردم فکر کنند قالیباف و رییسی هر چه می گویند درست است آقای توکلی تقوا پیشه کن اعتبار خودت را وجه المصالحه مسائل سیاسی نکن مردم خوب می فهمند چه کسانی راست می گویند و چه کسانی دروغ مردم خوب می فهمند چه کسانی از دروغگویان جانب داری می کنند و چه کسانی راست گویان را دروغ گو جلوه می دهند و آنها را وادار به حرکت در مسیری می کنند که خود نمی خواهند مردم ایران فرهیخته اند با فرهیختگان با زبان انسانهای فرهیخته صحبت کن متاسفم که بگویم اعتبار خودتان را در نزد من از دست دادید (۴۳۳۸۱۰۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۴
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۵:۴۵:۱۷
اون نرم افزار مترجم رو هم پیدا کرده براش
خیلی خوبید شما به خدا (۴۳۳۸۴۶۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲
 
Germany
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۰۷:۵۲
برای کردان شد کشف سرقت و برای روحانی شد تخریب!!!

مشکل شما همون تعصب باطل تونه که باعث شده تو خیلی چیزها یه بام و دو هوا بشید (۴۳۳۶۷۴۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۶۰
 
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۲:۱۰:۳۳
عزیزم کردان فوق دیپلم بود.اصلا دانشگاه نرفته بود که مدرک ارشد و دکترا گرفته باشد. این موضوع متفاوت است. (۴۳۳۷۸۳۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۱
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۴:۰۰:۱۸
چرا این خبرهای ضد دولت را یا خبر گزاری فارس یا تسنیم یا روزنامه کیهان درج میکننند چطور این بنده خدا فعال دانشجوئی شده ولی اگر کسی در خارج از کشور برعلیه خودیاشون تیتری بزن خائن یا وطن فروشه (۴۳۳۸۱۹۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۷
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۴۵:۵۶
حالا که نوبت به روحانی رسید شدید مدافعین توهم توطئه؟؟؟
شما که اون زمان برای کردان گلو پاره می کردید چرا الان ساکت شدید ؟ (۴۳۳۶۸۱۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۷
 
سعید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۸:۲۰:۳۵
پرونده سازی اون زمانی کلید زده شد که خود روحانی ثابت کرد با وجود اینکه رساله دکتراش در یک کشور انگلیسی زبان دفاع شده ولی یک کلمه انگلیسی بلد نیست حرف بزنه. تاحالا از خودت پرسیدی که چرا از سال ۶۵ به روحانی لقب دکتر میدادن ولی تاریخ دفاعش دهه ۸۰ شمسی بوده!؟ (۴۳۳۶۸۹۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵۲
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۰۳:۳۰
پرونده‌سازی؟! متن تز هست، موارد کپی شده هایلایت شده و منبع اصلی هم آمده. دقیقاً چه چیزی را انکار می‌کنید؟
شما اصلاح‌طلبان فقط بلدید موضوع را سیاسی کنید تا سرقت علمی آقای روحانی به حاشیه برود. (۴۳۳۷۰۴۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۳
 
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۳:۱۸:۵۸
موارد کپی شده؟؟؟ هر پایان نامه معمولا صدها مرجع داره و عمده مطلب اون مربوط به مقالات و کتابهای دیگه میشه که اونها رو درباره یک موضوع خاص جمع آوری کرده به اضافه کمی کاری که خود فرد انجام داده و به اونها اضافه میشه! این اسمش کپی نیست، ضرروت مقاله است فقط باید ارجاعاتش ذکر شده باشه. حتی در قدیم هم انقدر بحث ذکر ارجاع مهم نبود. (۴۳۳۸۰۷۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳
 
حامد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۳۹:۵۰
اصلاحط لبی را چه شده که اینقدر بی تفاوت شده ایم !!! چرا باید محافظه کارانه عمل کرد ؟ اگر این مطلب در یک کشور دیگر مشخص میشد حتمی خود کاندیدا انصراف میداد. نگران چه هستیم آقای جهانگیری هست. (۴۳۳۷۱۹۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱
 
دکترح.پ
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۲:۴۷:۱۷
خیلی ارزان خودت رافروختی ابراهیمی عزیز (۴۳۳۷۹۸۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۵:۳۹:۰۶
کپی بودن یک پاراگراف از ۵۰۰ صفحه در واقع نشون دهنده اصالت مدرک هست.ممنون از دوستان دانشگاه ایوا (۴۳۳۸۴۶۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲
 
دانشجو
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۸:۰۵:۵۶
براي آقاي روحاني، كشور و خودم متاسفم (۴۳۳۴۵۸۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۴۴
 
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۶:۴۴:۳۵
من هم برای شما متاسفم که بدون سند و مدرک و فقط با یک حرف یک نفر که اصلا معلوم نیست کیه اومدیم قضاوت میکنین! (۴۳۳۶۷۰۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۸۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۸:۲۴:۳۵
من هم برای شما متاسفم که سندش که اون پایینه رو نمیبینید میفرمایید بدن سند و مدرک (۴۳۳۸۸۵۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۸:۴۲:۴۹
از کی تا حالا دانشجوی آیوا شده مقام قضائی و رای صادر می کند ؟ ثابت شد؟ نظر تو شاخص اثبات است ؟ یک پاراگراف کپی پیست شده ؟ این تقلب است ؟ گیرم که حرف دانشچوی ایوا ( با فرض بودن) راست باشد . شعر حافظ نیز تقلب است که از یزد یک مصرع در اول دیوان حافظ اورده ؟
دار و دسته شما بد جوری زدن به خاکی اقای توکلی (۴۳۳۶۹۶۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۸۸
 
احسان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۳:۰۰:۳۰
باشه شما هر کی هستی و هر چی هستی لطفا زحمت بکش این تز رو به لحاظ محتوایی ارزیابی کن!
تازه ما کمکت میکنیم منابع کپی برداری شده رو هم برات در اختیار می ذاریم

رو که نیست سنگ پاست والا
(۴۳۳۸۰۱۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۰۴:۰۵
اما بعضی از روحانی‌چی‌ها که این ۴ سال بهشان ساخته، این افتضاح علمی را می‌بینند و باز هم توجیه می‌کنند. (۴۳۳۷۰۴۵) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۸:۰۸:۰۳
تخریب کاندیداها کاری شنیع و مذموم است. (۴۳۳۴۵۹۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۶۳
 
Germany
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۰۹:۰۰
تخریب!!!!!!!!؟؟؟؟؟
اینکه ایشون این تخلف بزرگ غیراخلاقی رو کرده شد تخریب!!!!

بابا شماها آخر تعصب کورکورانه اید (۴۳۳۶۷۵۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۷
 
علی
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۲:۰۹:۱۴
یعنی ادعای یک دانشجوی رشته برق در مورد رساله دکترا در زمینه حقوق کافیه تا بگیم این تز سرقت علمی هست؟؟؟ حالا اظهار نظر رسمی دانشگاه رو نخواستیم حداقل از دو تا استاد صاحب نام حقوق هم یه استعلام میکردید. معلومه که فرصت برای این کارا نبوده و در پروژه تخریب شروع شده لازم بوده تا یک بسیجی از خارج کشور با یک سر همبندی با کلاس ادعا رو مطرح بکنه و جناب توکلی و شریعتمداری و همفکرانشون فریاد وا اسلاما رو بکشند (۴۳۳۷۸۲۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳
 
Germany
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۱۰:۲۲
اگه الان مال یه نامزد اصولگرا اتفاق افتاده بود که این رو می کردین بزرگترین کشف قرن

حالا که این بی اخلاقی ثابت شده، حالا شد تخریب!!!!!

ان شالله ملت جواب خواهند داد (۴۳۳۶۷۵۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۲
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۳۰:۲۶
حذف صورت مسئله؟!!!!
ایراد امروز یک دانشجو – آبروی یک ملت در آینده !!!!!
سرقت علمی با موضوع داشتن نظرات متفاوت با دنیا قابل مقایسه نیست! (۴۳۳۶۷۸۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۱
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۰۵:۰۴
بله، اما افشای فساد و تلاش برای برخورد با آن نه تنها امری پسندیده هست، بلکه ضروری است. دیدن فساد و دم بر نیاوردن کاری شنیع و مضموم است.
ای کاش کمی انصاف داشتید و متخلف که آقای روحانی است محکوم می‌کردید که متأسفانه ندارید. (۴۳۳۷۰۵۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۲
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۸:۱۰:۱۶
من روخانی را چه بی دکترا و چه دکترا دوست داشته و به او رای می دهم. (۴۳۳۴۶۰۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۰۵
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۶:۰۸:۳۵
یادتان می آید برای مدرک مرحوم کردان در زمان احمدی نژاد چه کردند؟ (۴۳۳۶۶۷۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۸
 
Germany
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۴۹:۲۴
اگه خاطرتون باشه مدرک دانشگاهی کردان رو خود دانشگاه تایید نکرده بود اما در مورد روحانی دانشگاه مدرک رو تایید می کنه، البته قیاس های مع الفارغ امثال شما تازگی نداره (۴۳۳۷۲۲۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۴۱:۴۸
من به روحانی رای نمیدم چون کاندیدایی که دیگران درهرصورت بهش رای میدن بدون شک شخص مناسبی نیست (۴۳۳۶۸۰۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۰
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۰۵:۲۴
باشه، به حجت الاسلام کارشناس! روحانی رأی بدهید. 🙂 (۴۳۳۷۰۵۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۲
 
امیدوار
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۱:۲۱:۴۸
گزاره ای که مطرح کردید کاملا درست است و درباره هر شخص دیگری هم میتواند به کار گرفته شود.منظور این منطق است که من طرف رو دوست دارم حالا هر چی که داشته باشه.

اما جنبه دقیق تر درباره موضوع فعلی، سرقت و تقلب علمی است. در این صورت شما باید بگید : “من روحانی را چه به دروغ بگوید دکترا دارم و چه راستش را بگوید که دکترایم تقلبی است، دوست داشته و به او رای می دهم”
حالا دیگر این گزاره، در هر شرایطی درست نیست و هر کسی حاضر نمی شود از آن دفاع کند. (۴۳۳۷۵۹۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۱:۲۵:۱۴
ولی برای خیلی از افراد جامعه داشتن صداقت مهم هست امیدوارمپاسخ قانعه کننده ای ارائه بدهند آقایان حقوق دان (۴۳۳۷۶۰۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱
 
مصطفي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۸:۱۴:۴۲
شما بوديد كه دم از اخلاق در انتخابات مي زديد و دعوت وبه خويشتن داري مي كرديد؟ (۴۳۳۴۶۲۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۰۹
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۴۳:۰۳
لاپوشانی دزدی دیگران اخلاق نیست هرچند این قضیه بایستی واضح و قاطع تکلیفش روشن بشه (۴۳۳۶۸۰۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۷
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۰۱:۰۶
بنده به دوستان اصولگرا توصیه می کنم که دنبال این کارها نروند این کارهای دم انتخاباتی فاقد ارزش هست اینکه با یک سری از دانشجوهای ایوا هماهنگ کنیم که اماده کنید چنین چیزی رو و..اینها اثر نداره شما دوستان باید برنامه خودتون رو شفاف بیان بفرمایید که چیست. ما تا حالا برنامه ای از شما ندیدیم فقط انتقاد و تخریب میفرمایید خب برنامه شما چیه مرد مومن؟
سوالاتی که پیش میاد:
۱- این دانشجوهایی که این کار رو کردن از دوستانی هستند که غرب رو قبول ندارن سوال اینه که چرا در همین دانشگاه های خودمون ادامه تحصیل ندادن؟ برق شریف مگه در دنیا قوی نیست؟ این دوستان چرا تشریف برده اند امریکا؟

۲- چرا روی روحانی متمرکز شده اند اگر نیت این دوستان خیر است؟ چرا رساله سایر کاندیداها رو بررسی نکردن؟

۳- چرا در استانه انتخابات این مسائل مطرح میشه اگر نیت خیر بوده؟ چرا در این ۴ سال چنین چیزی منتشر و بررسی نشده؟

این متوسل شدن به این چند دانشجو برا دوستان اصولگرا بی فایده است و مردم هم به واسطه مدرک دکترا به کسی رای نمیدن مدرک دکترا اتفاقا یک مدرک فاقد ارزش در کشور ما است شما امروز اراده کنی فردا دکتر میشی و کار سختی نیست.
نکته دیگه اینه که اگر مدرک روحانی تقلبی باشد و مردم هم که از این ماجرا اگاه شده اند اگر به ایشون رای دهند دیگه این بحث که چرا مدرکش درست نیست و..فاقد اعتباره چون مردم با دانستن این نکته بهش رای داده اند و دیگه نمیشه به این مساله متوسل شد
خلاصه سخن بنده اینه که به جای متوسل شدن به تخریب و کاراهایی از این دست متمرکز شوید روی بیان برنامه های خودتون ما تا حالا برنامه درست از شما ندیده ایم چند تا وعده داده اید بقیه هم همه حمله به دولت و …بوده این کارها جواب نمیده و حتی اگر با این کارها روحانی رای بیاره باز خودتون زیر سوال میروید که با بیان این مسائل هم طرف باز رای اورد و… کارهای سال ۸۸ دیگه بسیار کلیشه ای شده و جواب نمیده و زمانی متوجه این مساله میشوید که هم شورای شهر و هم ریاست جمهوری رو از دست میدهید

انتظار دارم نظر بنده منصفانه منتشر شود (۴۳۳۷۰۲۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵۷
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۵۹:۰۷
ترامپ معاونشو تو کاخ سفید راه نداد چون تقلب علمی کرده شما کی هستین که دیگه دست آمریکارو از پشت بستین… (۴۳۳۷۲۷۵) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲
 
امیدوار
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۱:۲۸:۴۵
۱- “این دانشجویانی که این کار رو کردن از دوستانی هستند که غرب رو قبول ندارند”
این رو از کجا فهمیدید؟؟؟ تازه صحتش رو پیش فرض گرفتید و طرف رو مواخذه میکنید. از سوی دیگر، اگر کسی در غرب درس بخواند یعنی اینکه همه چیز آنجا مورد قبولش است؟؟؟
۲- واقعا داشتن دکتری در مقایسه با کاربلدی اولویت ندارد. اما چرا یک فردی با علم به این مسئله، حاضر می شود برای داشتن مدرک، خلاف کند؟
۳- شما چون همه چیز را از نگاه حزبی می بینید، اگه نقدی به شما وارد شود ، تخریب می دانید و فقط حاضرید محسنات رو بشنوید. این طوری امیدی به اصلاح نیست! (۴۳۳۷۶۱۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱
 
امیر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۸:۳۹:۱۳
من هم تقاضا میکنم از دوست معتدل مون که مسایل زیر رو برای من روشن کنند چون هنوز تصمیم نگرفتم به چه کاندیدایی رای بدم شاید برای من راهگشا باشه نظرشون:
۱- شما از کجا به این نتیجه رسیدید که این دوستان غرب رو دوست ندارند؟ شاید چون این نتیجه رو گرفتید که روحانی رو دوست ندارند به این نتیجه رسیدید که غرب رو دوست ندارند؟ من که در فیلمی که دیدم به همچین نتیجه ای نرسیدم.
۲- آخر فیلم که گفتند رساله سایر کاندیدا ها رو هم بدست بیارن بررسی میکنند. به هر حال پیدا شدن تقلب در تز فکر کنم سه کاندیدای دیگر که مدرک دکتری دارند سرقت ادبی در تز آقای روحانی رو توجیه میکنه برای شما؟
۳- طبیعیه که در همه جای دنیا در آستانه انتخابات این مسائل مورد توجه قرار میگیره. کسی که کاندیدا میشه خودش رو در معرض قضاوت قرار میده و طبیعیه رسانه سعی کنه در مورد ابعاد مختلفش شفاف سازی کنه. ایمیل های هیلاری کلینتون کی رو شد؟
مردم به کسی رای بدن یا ندن دلیل بر تایید صحت اخلاقی فرد نیست. دلیل بر سطح فرهنگ مردم اون مملکت ه. همونطور که در یکی از کشورهای اروپایی به خاطر یک سرقت کوچک در تز دکترای یک وزیر مجبور به پس دادن مدرک و استعفا میشه، یا در مورد جناب کردان که مدرک جعلیش مجبور به استعفاش کرد و حالا فهمیدم فشار روی ایشون ناشی از توسعه یافتگی ایران نبود بلکه ناشی از بازیهای سیاسیی بود که اینطور افراد رو دچار معیارهای دوگانه در قضاوت میکنه.
من هم انتظار دارم نظرم منصفانه منتشر بشه (۴۳۳۸۸۸۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱
 
مصطفی
Germany
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۸:۴۰:۰۷
به امید اینکه سانسور نشه!
الان وظیفه مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیس جمهوره ،یادمان نرفته سر قضیه مدرک کردان چه سر صدایی بر پا کردند البته به حق بود،آقای مطهری چرا صدات بلند نمیشه حتما چون به نفع خودت و سایر به اصطلاح اعتدالیون نیس؟!
آقای روحانی جوابی برای گفتن داری؟
آقای روحانی باید از خجالت آب بشی وای بر ما آبروی خودت هیچ با آبروی ملت بزرگ ایران بازی کردی….. (۴۳۳۴۹۲۵) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۱۶
 
Netherlands
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۲:۳۳:۳۷
کردان اساسا دانشگاه نرفته بود و بدون اینکه از چند هزار کیلومتری آکسفورد رد شود با پول یک مدرک جعلی درست کرده بود. با آن مدرک درس هم می داد. اگر قرار است سرقت ادبی در متن یک رساله در مجلس مطرح شود که مجلس باید تمام وقتش به این جیزها بگذرد. تازه باید متخصصین دقیق مطلب را بررسی کنند. به حرف چند دانشجو که مشخصاً پول گرفته اند تا چند روز مانده به انتخابات این حرفهارا بزنند که نمی توان اعتماد کرد. تازه حرفی هم که می زنند این نیست که عین متن را کپی کرده است بلکه می گویند ازروی یک کتاب فارسی ترجمه کرده ولی منبع را نگفته. اگر آن کتاب مسائل شرعی را از روی منابع اسلامی گفته باشد که هر مجتهدی می تواند عین همان حرف را بزند و این سرقت ادبی محسوب نمی شود. نگاهی کنید به رساله های عملیه. خط به خط مطابق یکدیگر هستند. (۴۳۳۶۵۵۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۲
 
امیر
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۸:۴۲:۳۹
سال ۱۹۹۸ اصلا قوانین APA و ارجاع دهی و رفرنس دهی مثل امروز نبوده و اینکه تز ۱۹ سال پیش با شرایط نرم افزاری امروز سنجیده شود و با قوانین امروز سرقت علمی تطبیق داده شود صحبت صحیحی نیست. (۴۳۳۴۹۴۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۴۷
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۰۲:۱۳
تو هیچ قانونی هیچ وقت کپی کامل بدون ذکر منبع! مجوز نداره (۴۳۳۶۷۳۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۹
 
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۳:۲۰:۱۷
کپی کامل؟؟؟ (۴۳۳۸۰۸۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲
 
Germany
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۰۶:۵۳
الکی نگو
قوانین رفرنس دهی و عدم سرقت علمی بیش از یک قرن است که در تمام دنیا جدی است (۴۳۳۶۷۴۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۴
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۴۴:۵۴
قوانین اون سال بایتی درنظر گرفته بشه (۴۳۳۶۸۰۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۰۶:۲۰
الله اکبر از توجیهتان. یعنی سال ۱۹۹۸ تقلب و سرقت علمی مجاز بوده؟! بله ۱۹ سال پیش نرم‌افزار نبوده که جلوی سرقت علمی آقای روحانی گرفته شود، ولی الآن که هست! روحانی باید عذرخواهی کند و برکنار شود. (۴۳۳۷۰۵۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۶
 
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۳:۲۱:۴۳
بحث تقلب علمی نیست! تقریبا در همه پایان نامه ها عمده مطالب جمع آوری کارهای دیگرانه! مهم اینه که ارجاع داده بشه. البته ممکنه در بین صدها مرجع گاهی بعضی مراجع فراموش بشه. (۴۳۳۸۰۹۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۸:۴۵:۲۵
نه عزیزم اون موقع قوانین اجازه کپی پیست و انتشار به نام خود رو میداده مثل الان نبوده که درگ کنی و کپی و پیست. طرف باید زحمت میکشیده از روی متن تایپ میکرده. حالا قوانین ای پی ای از سال ۱۹۲۹ بوده که بوده. برا خودش بوده. کی اجرا میکرده؟ بزن به اسم خودت بره. اخلاق کیلو چند؟ اصلاً این همه پیشرفت علمی در غرب حاصل همین سرقت های ادبی بوده که رایج هم بوده آقای روحانی هم یکیش (۴۳۳۸۹۰۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۰
 
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۸:۴۳:۱۸
یک دانشجوی دکتری که صلاحیت اظهار نظر در مورد رساله دکتری دیگران را ندارد! (۴۳۳۴۹۴۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۸۵
 
باسواد
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۱:۵۱:۴۵
دانشجوی دکتری برق درباره تز دکتری حقوق اظهار نظر میکنه !! (۴۳۳۶۵۰۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵۹
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۰۶:۳۶
مستندات که هست، شما هم می‌توانی سرقت آشکال علمی آقای روحانی را ببینی. (۴۳۳۷۰۶۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۹
 
احسان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۸:۴۳:۴۸
الآن مستنداتش کجاست؟ (۴۳۳۴۹۴۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۱۶
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۶:۰۵:۰۸
شما ها مگه به مستندات هم اهمیت میدید؟ حرف اگه باب میلتون باشه براش هورا میکشید و اگر نباشه علیهش جبهه می گیرید .شما رو چه به مستندات. (۴۳۳۶۶۷۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۰۲:۳۶
فایل آخر متن جهت دانلود گذاشته شده (۴۳۳۶۷۳۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۴
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۰۷:۱۴
آخر متن نوشته:

به گزارش الف، متن گزارش از اینجا قابل مشاهده است.
http://iran.alef.ir/images/docs/files/000470/nf00470791-1.pdf (4337064) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۹
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۸:۴۴:۲۲
بالفرض که این تحقیقات ایشان و همکاران محترمشان صحیح و با اسلوب درست بوده و نتیجه گیری آن نیز صحیح میباشد، این طور که ایشان صحبت کرده اند بیشتر شبیه بیانیه هدف دار است تا افشاگری بیطرفانه !

آیا تخریب وجهه یک کاندیدا در زمان انتخابات مصداق بارز نقض قانون نیست؟ تازه صحت مدعای ایشان هم باید توسط مراجع ذیصلاح داخلی تایید شود یا حداقل همان دانشگاه صادر کننده مدرک آن را صحه بگذارد.

از آن گذشته اگر قصد ایشان و همکارانشان صرفا” مبارزه با فساد و دروغ پردازی باشد آیا نباید این مدارک اول برای بررسی بدست مقامات علمی و قضایی برسد و بعد توسط سیستم حکومتی که متولی حفظ و اجرا و نظارت بر اجرای قانون است احراز جرم و تعیین مجازات شود؟

در نظامی که متهم اثبات جرم شده گناهکار را برای حفظ صیانت جامعه و آبروی افراد با علامت اختصاری اسم یا تصویر مات شده معرفی میکنند با کدامین مجوز قانونی و اخلاقی، بسان رسانه های زرد هوچی نگار یک اتهام را در این برهه حساس از زمان تیتر زده و بزرگ نمایی میکنید؟!

آقای دکتر توکلی ! همیشه با احترام از شما یاد کرده و میکنم و شجاعت شما را در مجلس ستایش کرده و به شما رای داده ام. امیدوارم رصدخانه دیده بان شفافیت خود را با آب زلال پاک کنید (۴۳۳۴۹۴۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۷۴
 
Moldova, Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۸:۵۲:۳۴
خدا رحمت کند آقای کردان را که از غصه ی مدرک جعلی دق کرد و به دیار باقی شتافت.
منتظرم ببینم عکس العمل آقای روحانی چیست؟
من اگر جای ایشان بودم استعفا میدادم و تمام حقوق و مزایایی که با مدرک جعلی دکتری گرفته بودم را با سودش به حساب خرانه برمیگردودندم و اصلا وارد دنیای سیاست نمیشدم.
سردمداران عدالت و آزادی و …
واقعا متاسفم.
بینهایت متاسفم. (۴۳۳۴۹۹۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۷۷
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۲۷:۴۱
داری شوخی می کنی ؟؟؟ (۴۳۳۶۷۷۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۱
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۴۱:۵۴
مدرک کردان کلا جعلی بوده ، اصلا دانشگاه نرفته بوده و مدرک گرفته، خود این آقای افشا کننده میگه چند پاراگراف از یک کتاب دیگه در متن دکترای روحانی بوده ، همه کسانی که مقاله مینویسند میتوانند از کتابهای دیگر در مقاله شان استفاده کنند و در پاورقی نام کتاب را ذکر کنند این اصلا خلاف نیست (۴۳۳۶۸۰۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۹
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۸:۵۰:۲۸
اونوقت این سه سال تحقیق رو این دانشجوی ایوا برای چی انجام دادن ؟ حقوقشون رو از کجا گرفتن ؟ مگه تو دانشگاه ایوا اینقدر وقت اضافه برای دانشجویان وجود دارد که سه سال انرژی بزارن یک پاراگراف کپی پیست کشف کنند ؟ نکنه این دانشگاه ایوا هم با پیام صوت یا نوع دیگری از پیام کار می کنه یا شبیه اکسفورد مرحوم کردانه ؟ (۴۳۳۶۹۹۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۱
 
United States
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۸:۵۴:۱۳
یعنی اساتید و داوران دانشگاه گلاسکو سرقت علمی را تشخیص نداده بودند بعد این ….. (ک. ابراهیمی) تونسته تشخیص بده؟”
شرم کنید. (۴۳۳۵۰۰۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۷۷
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۶:۰۷:۳۰
شما امکانات الان را با اون زمان مقایسه میکنی؟ الان که دسترسی به اطلاعات راحت شده دست خیلی ها رو میشه. (۴۳۳۶۶۷۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۸
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۱:۲۸:۵۹
داوری تز چه ربطی به امکانات داره ؟ (۴۳۳۷۶۱۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۰
 
مرتضی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۰۵:۲۸
درس خوندن روحانی در اونجا کلا شائبه داره
چطور کسی که در ایران است و مشاغل مهم دولتی داره توی اسکاتلند هم فوق لیسانس گرفته و هم دکترا
یاد دانشگاه پولکی آزاد خودمون میافتم (۴۳۳۶۷۴۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۱
 
امیر
France
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۵:۳۸:۱۰
من جدا این مطالب رو در مورد دیس دکترای روحانی میخونم خندم میگره !!!! روحانی حتی بلد نیست یه کانورسیشن ساده انگیلسی داشته باشه چه برسه به تمام کردن تحصیلات در انگلیس !!!!من حتی یک مکالمه ساده انگلیسی از این به اصطلاح دکتر در هیچ جا ندیدم !!! فقط یک جمله در مصاحبه تمام فارسی خود با سی ان ان به انگلیسی گفت که بیشتر حالت جوک بود ودر تمام مصاحبه به فارسی و با مترجم مصاحبه میکرد !!! یاد کردان بخیر از آکسفورد فارغ التحصیل شده بود یا هاشمی که در رسانه ملی گفت هم به انگلیسی مسلط است هم به فرانسه و میل داره آقایان مترجم هم شغلی داشته باشن!!!!! (۴۳۳۸۴۵۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۱:۴۶:۰۰
عجیبه که استادان گلاسکو به منابع ایرانی دسترسی نداشته باشند؟؟ شما اونوری ها را دقیقا خدا فرض کردید؟؟؟ (۴۳۳۷۶۸۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۸:۵۵:۳۲
برو به…….. الان بنفشها حمله میکنند. (۴۳۳۵۰۱۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۱
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۰۸:۱۷
ثابت شد؟؟ مگر فرموله؟؟ چیزی که با تجربه ثابت شده بی اعتمادی ملت به جناح شماست. از دفاتر شیک خود بیرون بیایید ببینید قشر دانشگاهی چه نگاهی به شما دارند. پیروزی آخرش با حق است نه با شما ذبح کنندگان حقیقت. (۴۳۳۵۰۷۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۹۵
 
Germany
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۰۶:۰۲
حالت خوبه؟
چیزی مصرف نکردی؟
دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا اینکار رو کردند حالا چی داری مهمل بافی می کنی (۴۳۳۶۷۴۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۸
 
Australia
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۰۹:۱۸
این ایرادایی که گرفتید، به حداقل ۹۵ درصد پایان نامه های رشته های علوم اجتماعی و انسانی وارد هست. اساسا در پایان نامه های علوم انسانی و اجتماعی، تز یا همون فرضیه ارائه شده مهم هست و روش اثبات آن. برای گردآوری داده ها جهت آزمون فرضیه هم به سایر منابع ارجاع داده میشه که معمولا شامل ده ها منبع است. حالا شاید از میان صدها پاراگراف، رفرنس چند پاراگراف جا افتاده باشه. ثانیا تغییر کلمات میتونه بعضا معنای یک جمله رو تغییر بده و در اون صورت اساسا نباید به جمله استفاده شده رفرنس داد زیرا ممکنه مفهوم جمله جدید کاملا تغییر کرده باشه و رفرنس دادن باعث گمراهی بشه. از همه اینا گذشته، اثبات کاستی های یک تز دکتری به این راحتی نیست که ایشون میفرمایند بفرستید تا در این فرصت کم بررسی کنیم!!
ضمناً آوردن عبارت «خوشحال نیستیم که …» در اول جمله باعث نمیشه مخاطب عبارت دوم را باور کند!! کسی گول جملات ظاهراً بیطرفانه رو نمیخوره، باور کنید یا نکنید، مردم درکشون بالاست. (۴۳۳۵۰۷۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۳۴
 
مرتضی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۰۶:۵۸
وقتی از منابع دیگر گفته میشود باید ارجاع داده شود اگر ارجاع منبع نداشته باشد میشود سرقت مطلب
فرقی هم نمیکنه علوم انسانی باشد یا غیر اون (۴۳۳۶۷۴۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۶
 
ناصر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۸:۰۰:۵۸
دوست عزیز شما متوجه نیستی رفرنس دادن با ذکر منبع اشکالی نداره ولی مثل اینکه منبعی ذکر نشده و جملات عینا تکرار شده بدون ذکر منبع (۴۳۳۶۸۳۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۰
 
اراکی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۱۱:۳۶
یعنی بدون رفرنس دادن از مطالب استفاده کرده؟؟؟؟ اگر رفرنس (مرجع) مطلب ذکر شده باشد که استفاده از کتب و مقالات دیگران تخلف نمی باشد…. (چه در پایان پاراگراف و چه در پایان تز بطور دقیق) پس بهتر است متن تز اصلی نیز منتشر شود تا ما هم ببینیم… (۴۳۳۵۰۸۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۷۲
 
مرتضی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۰۷:۳۲
محرمانه است
دولت محرمانه (تز دکترای محرمانه) (۴۳۳۶۷۴۵) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۴
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۱۶:۴۳
همه ی دانشجویان دکتری و کسانی که حداقل یکبار در عمرشان پایان نامه نوشته اند می دانند که چند فصل ابتدایی پایان نامه مربوط میشود به مرور کارهای تحقیقاتی انجام شده در زمینه ی موضوع مورد نظر و در این بخش مطالبی نه تنها در پاراگراف های ۱۰ خطی بلکه گاهی در چند صفحه از مقالات و کتاب های و دستاوردهای دیگران آورده می شود. این مساله نامش سرقت علمی نیست! زمانی که ارجاع مناسب صورت بگیرد. (۴۳۳۵۱۱۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۷۲
 
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۲:۵۱:۱۲
چند خط نه دوست عزیز. بلکه تمام -ن قیمت مطالعه منابع.
ولی توجه کنید که نگراش نباید کپی برداری باشد یا به اصطلاح plagiarism ردر -ن دیده شود. هر چند برخی رشته ها نگارش و نوع رفرانس دهی و ذکر منابعشان فرق میکند. بحث مفصلیذاست، ورود به این قبیل بحث ها خطاست. (۴۳۳۶۵۷۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۶:۴۷:۵۱
ارجاع صورت نگرفته کلا.
حتی در چکیده هم کپی برداری شده است. (۴۳۳۶۷۰۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۷
 
مزتضی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۰۸:۲۰
همه دانشجویان میدانند وقتی ارجاع صورت نگیرد میشود سرقت علمی (۴۳۳۶۷۴۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۳۴:۰۵
کپی پیست سرقت محسوب میشه (۴۳۳۶۷۸۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۸
 
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۸:۴۷:۳۷
من پایان نامه نوشتم و حرف شما را تکذیب می کنم… (۴۳۳۶۹۸۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵
 
حسام
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۲۱:۱۱
الف جون
با سلام
لازم است توضیحاتی را راجب به استفاده از نرم افزار و در پی آن تیتر کردن آن بر علیه به قول خودتان شخص دوم مملکت خدممتون عرض کنم.
در مقاله ای به قلم خود جناب توکلی گفته بودید که فلان کارها یا بیان ها از شخص دوم مملکت بعید است ولی دوستانی از جمله شما که بدون اثبات قطعی تیتر میزنید باعث میشود بین کلام و عمل شما تناقض زیادی ببینیم آن هم علیه شخص دوم مملکت که به قول شما خوراک بیگانگان فراهم میشود.
این نکته اول از باب تقوی خدمت شما برادرانه عرض شد.

و اما در مورد آنچه که آورده اید باید عرض کنم در استفاده از این گونه نرم افزارها با توجه به اینکه بر اساس تشابه در کلمات درصد سرقتی بودن را مشخص می کند می توان دید که تمام کلمات معمول مورد استفاده در زبان انگلیسی هم جزء درصد گیری سرقت آورده شده است مثل “the” ” to” “that” “have” has و بسیاری کلمات ربط که درست نیست.

ثانیا بسیاری از جملات پر کاربرد هم که برای زمینه سازی جهت آوردن جملات اصلی آورده میشود و جنبه عام دارد و معمولا یکسان هست هم جزء درصد سرقت آورده شده است.

از آنجا که در این نرم افزار بر اساس مقایسه کلمات درصد گیری می شود و این رساله مربوط به سال ۱۹۹۸ است چه بسا در مقالات یا رساله های دیگر از این رساله رئیس جمهور استفاده شده که به دلیل مشابهت این نرم افزار آن کلمات را جزء سرقت های رساله رئیس جمهور به حساب می آورد!!!

در قسمتی بیان شده که ۸۵ % فصل چهارم رساله از کتاب “حکم ثانوی در تشریع اسلامی” نوشته آیت ا.. کلانتری سرقت شده در صورتی که چاپ اول این کتاب ۱۳۷۸ است که به میلادی میشود ۱۹۹۹٫ بنابراین رساله رئیس جمهور که برای ۱۹۹۸ است زودتر چاپ شده و نمی توان از لحاظ حقوقی او را سارق دانست.

نکته دیگر اینکه در گذشته بر خلاف امروز قانون مربوط به رفرنس دهی توجه ویژه نمیشد که الان خوشبختانه اهمیت بیشتری پیدا کرده. بنابراین نمیتوان با قاطعیت تحقیقات گذشته را متهم به سرقت کرد.

یه سوال هم که خودم داشتم اینکه آیا با وجود اینکه جمله یا جملاتی با ذکر منبع ذکر شود این نرم افزار جزء سرقت حساب میکند یا خیر؟ زیرا با ذکر منبع مصداق سرقت نیست.

و سخن آخر
به نظر بنده این نرم افزار برای مقالاتی که جدیدا برای مجلات فرستاده میشود شاید موضوعیت داشته باشد و بتوان آن را برای بررسی وضعیت سرقت از مقالات دیگر مورد بررسی قرار داد اما برای مقالات یا رساله های قدیمی تر نتایج قابل اعتمادی نخواهد داد زیرا ممکن است بسیاری از محققین جدید از مطالب مقاله محقق قدیمی تر استفاده کنند ولی در نرم افزار محقق قدیمی سارق محسوب شود.

و در نهایت طرح این مسائل قبل از انتخابات چه مفهومی دارد الف عزیز؟

آیا جز این است که همان متهم سازی برای رأی آوردن طرف های دیگر است؟ همانطور که قبلا در مورد مدرک خانم یک کاندیدا استفاده شد و جواب داد؟؟ (۴۳۳۵۱۳۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۶۷
 
محسن
Sweden
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۲:۵۶:۵۷
من نظرم راجع به «راجب» که شما مرقوم فرمودید این است که راجع به مقولاتی که راجع به آنها صلاحیت ندارید نظر ندهید لطفا! (۴۳۳۶۵۷۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۶
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۳۸:۰۳
سطح سواد پایین و نداشتن پایان نامه باعث شده این جملات نادرست رو بنویسید و کسانی هم سطح خودتون تاییدش کنن (۴۳۳۶۷۹۵) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۷
 
Moldova, Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۳۴:۳۵
لطفاً مى شود شما يك مطلب علمى برضد اين مطلب بنويسيد ما بخوانيم و تأييدش كنيم (۴۳۳۷۱۷۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۵
 
حسین
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۰۹:۲۱
چه زوری میزنن این آقا رو تطهیر کنن
از اول هم مشخص بود که این بنده خدا حقوقدان نیست (۴۳۳۷۰۶۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۸
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۲۳:۰۴
سرقت ادبی از دیدگاه پایان نامه نویسی مسئله بسار مهمی است، اینکه ایشان مرتکب سرقت ادبی(plagiarism) شده اند یا خیر برمیگردد به دانشگاه محل تحصیل ایشان و اساتید داوری که تز ایشان را بررسی نموده اند. این مهم چند سالی است که بسیار مورد توجه داوران و نشریات چاپ مقاله قرار گرفته است. در این ارتباط سایتی نیز معرفی شده ک اگر مقاله ای دارای سرقت ادبی باشد نباید مقدار آن از حدی بیشتر شود! در هر حال محال ممکن است که شما مقاله یا تزی را بیابید که در آن سرقت ادبی نشده باشد! حال سوال من اینست که آیا درصد این سرقت ادبی در حدی بوده که تز ایشان ریجکت شود؟! قطعا پاسخ خیر است چرا ک اگر اینگونه بود به ایشان مدرک دکتری داده نمیشد! پس لطفا جو سازی نفرمایید (۴۳۳۵۱۴۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۶۴
 
محسن
Sweden
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۲:۵۹:۰۷
حالا کلا این بررسی را کنار بگذاریم، به نظر شما آقای روحانی که در اسکاتلند دکترا گرفته، دو کلمه انگلیسی می‌تونه درست و حسابی حرف بزنه؟ (۴۳۳۶۵۸۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۰
 
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۳۶:۳۶
البته این که سفارش الف بوده را انکار کرده اما مردم میدانند که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آبروی رئیس جمهور میرود بعد هم خلاف آن ثابت شد طرف در خارج از کشور ودر آمریکااست و قابل دسترس نیست شما هم به اهداف نا میمون خود نایل شده‌اید (۴۳۳۵۱۸۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۹۴
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۳۸:۱۶
شایسته است رساله ارشد و دکترای دیگر نازدهای ریاست جمهوری هم منتشر گردد تا اصالت اونها هم مورد بررسی قرار گبرد (۴۳۳۵۱۸۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۷۷
 
مسلم عماد افروغ
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۳۹:۳۴
فرض بر این که بخشی از پایان نامه آقای روحانی از منابع دیگر برداشت شده و صد در صد مطالب برای ایشان نبوده است. اصلا فرض بر این میگیریم که دکتر روحانی سر دانشگاه انگلیس رو کلاه گذاشته. این باید برای یک ایرانی که مسولانش توانسته اند سر قدرت های بزرگ جهانی رو در برجام کلاه بگذارند و از لحاظ حرفه ای به آنها پافند بزنند جای خوشبختی و بهروزی رو داره نه غم باد و افسوس. با توجه به این موضوع که همه میدونند این تحقیقات اح… کار چه گروهیه با این حال خوشحالیم که رئیس جمهوری کیظ چون حسن روحانی سکان دار امورات مملکتمونه و جناب عالی برید (۴۳۳۵۱۸۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۱
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۸:۰۹:۳۳
چرا اصل فایل رساله را منتشر نمی کنید؟ (۴۳۳۶۸۶۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۸
 
فارغ التحصیل گلاسکو
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۴۱:۱۴
ایشان از دانشگاه گلاسکو فارغ التحصیل شده و این وصله ها به این دانشگاه نمیچسبد. (۴۳۳۵۱۹۵) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۲۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۵:۴۶:۰۷
دانشگلاه گلاسکو نبوده, دانشگاه کالدونین گلاسکو بوده, مثل اینکه بگی دانشگاه تهران یا دانشگاه پیام نور تهران شرق, هر دو در تهران هستند اما این کجا و ان کجا (۴۳۳۶۶۶۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۰
 
فیتو
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۴۲:۳۱
بیچاره روحانی شده سیبل تیراندازی …چطور اینهمه فشار رو تحمل میکنه (۴۳۳۵۲۰۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۳۲
 
محمد
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۴۳:۴۱
به عنوان یه محقق زحمتکش آرزو می کنم که خدا کنه همش دروغ باشه.
اگر راست باشه کاری به انتخابات ندارم.
ایشون چطور می خواد جوابگوی این آبروریزی برای جامعه علمی ایران باشه. (۴۳۳۵۲۱۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۸
 
Moldova, Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۳۶:۴۸
يعنى شما مى خواهيد بگيد ما تا حالا از اين جور چيزها نداشتيم ؟؟ (۴۳۳۷۱۸۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲
 
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۵۳:۴۱
مزخرف است و روحانی قطعا شکایت خواهد کرد
رای ما فقط روحانی (۴۳۳۵۲۵۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۵۰
 
محمد
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۵۴:۰۱
تازه ایشون عصو هیات علمی هم هستن. اگه راست باشه بیچاره دانشجوهایی که ایشوم راهنمایی یا مشاوره شون رو داشته. (۴۳۳۵۲۵۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۲
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۱۹:۵۴:۱۵
جناب آقاى توكلى
چند سال است از دفاع آقاى روحانى مى گذرد، چرا الان درست در زمان انتخابات اين بررسى ها صورت مى گيرد. با اين شايبه سياسى و در ميان اين همه تهاجم ناروا و غير منطبق با موازين و آموزه هاى دينى انتظار داريد كه هر ادعايى توسط هر مرجعى پذيرفته شود.
كمى هم انصاف بدهيد و خودتان را به جاى مخاطبان قرار دهيد و به شعور ديگران اعتنا كنيد، بالاخره اين نوع ايام مى گذرد و يك روزى ما و شما در معرض قضاوت نهايى قرار مى گيريم و بايد نسبت به رفتار خود پاسخگو باشيم. اين نوع رفتارها بخصوص در چنين ايام سرنوشت ساز و تاثيرى كه بر آينده كشور و منطقه مى گذارد به نوعى تضييع حقوق مردم و عدم رعايت حق الناس است. (۴۳۳۵۲۶۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۵۰
 
استادیار کتابداری و اطلاع رسانی. پژوهشگر اعتبارسنجی
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۰:۰۲:۰۶
این مواردی که مطرح شده اصلا سرقت محسوب نمی شود و در تمام اثار علمی استناد به منابع دیگر وجود دارد و اتفاقا نشانه قوت یک کار علمی مستند بودن ان است. اگر چیزی که شما می گویید سرقت علمی است پس به جرات می توان گفت تمام کارهای علمی و پایاننامه ها سرقت است و حتی رساله های توزیع المسائل تمام مراجع تقلید هم کپی از یکدیگر است چون ۹۰ درصد عین هم است و تنها در چند کلمه تفاوت دارند (۴۳۳۵۲۹۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۳۲
 
فاضل
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۰:۰۴:۵۷
تقصیر دولت قبله !!!!
شما -نمی دونید که ! (۴۳۳۵۳۱۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۰:۰۵:۰۲
لطفا علاوه بر اموال مدارک کلیه مسئولان کشور بررسی شود.
در تقلب کردان ایشان کلا مدرک رو تقلب کرده اما در این تقلب که با موشکافی زیاد به دست آمده تعدادی کپی و پیس به دست آمده که این آقای دقیق نگفتن این تقلب ها در کدام بخش دیده شده. چون اگر در بخش پیشینه پژوهش باشد اشکالی ایجاد نمی کند اما در بخش نتایج اگر این شباهت ها وجود داشته باشد تقلب خواهد بود (۴۳۳۵۳۱۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۸
 
احمد
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۰:۱۰:۳۲
جمع کنید این بد اخلاقی های انتخاباتی رو (۴۳۳۵۳۵۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۳۵
 
Lao People
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۰:۱۳:۵۱
با این کار رئیس جهور،آبروی ایران رفت (۴۳۳۵۳۷۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۰:۱۵:۴۵
شما گفتید و ما هم باور کردیم. اصلا هم ربطی به انتخابات و تخریب نداشت.
دانشگاه هم در دادن مدرک به دکتر روحانی اقدام درست کرده و شما از این موضوع ناراحتید و برای خودتان پروژه کاسه داغتر از آش درست کرده اید.

الف اگر تونستی منتشر کن. (۴۳۳۵۳۷۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۲۳
 
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۰:۲۰:۲۰
یعنی چی سرقت علمی؟

تمام پایان نامه ها بخش های زیادی از منابع مختلف استفاده و حتی نظرات دیگران را مستقیما با نام بیان می کند، ودر یکی دو فصل روش خود رابیان می کند و در فصل بعدی نتیجه گیری و اراءه راهکار…..

حالا اگه تزی از چندتا کتاب استفاده کرد سرقت نیست؟ (۴۳۳۵۳۸۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۶۹
 
علیرضا
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۰:۵۰:۵۷
متاسفم
یک دانشجوی دکتری (۴۳۳۵۴۶۷) (alef-3)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۹۸
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۱۶:۴۷
دانشجو دکترایی که اسیر جناح بازی یک سایت شود باید بهش شک کرد (۴۳۳۵۵۶۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۹۹
 
majid r
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۲۵:۰۷
قبل از اینکه متاسف باشید بیشتر تحقیق کنید. (۴۳۳۵۶۲۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵۸
 
قادم
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۳:۱۱:۵۵
ما به تز یا به مدرک دکتری یا به لهجه ی انگلیسی ایشون رای ندادیم که الان اگه مورد شبهه باشه نگران باشیم.
ما به یک طرز فکر رای دادیم نه به یک شخص!
ما به یک راه رای دادیم! به یک منش!
روحانی تا اخرین نفس حمایتت میکنیم .
برای سایت الف و جناب توکلی متاسفیم با این رفتارهای زننده در تخریب بزگان نظام. جناب توکلی شما خوب خاطرتان هست که احمدی نژاد در مجلس چه کسی را “کسانی که با فشردن دکمه شستی مدرک گرفتند” می نامید! از شما دیگر این کار بعید بود. (۴۳۳۶۰۴۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۳۹
 
Ammar
Germany
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۰:۵۷:۴۹
من یک عضو هیات علمی هستم و در حال حاضر در آلمان مشغول به کار پژوهشی هستم. واقعا از این خبر ناراحت شدم و احساس شرم کردم.
یعنی بالاترین فرد اجرایی کشور سالها است که از منافع مالی و موقعیتی یک مدرک جعلی استفاده کرده است.
من خودم برای گرفتن مدرک دکترا از دانشگاه امیرکبیر خیلی سختی کشیدم و در زمان دفاع با وجود اینکه لاغر هستم، در حدود ده کیلو وزن کم کردم و زخم معده گرفتم.
حال میبینم که چگونه رییس‌جمهور کشورم اینگونه تلاشهایی من را به بازی گرفته است.
نمیدانم چه بگویم، واقعا ناراحت هستم….. (۴۳۳۶۴۲۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۰
 
Australia
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۶:۲۵:۱۷
دوست عزيز مدرك ايشون جعلي نيست !!! ادعا شده كه تز ايشون كپي هست كه اثبات هم نشده پس بيخودي جوگير نشيد يك دانشگاه معتبر به ايشون مدرك داده وتا اون اعلام نكنه مدرك ايشون صحيح و سالمه (۴۳۳۶۶۸۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۹
 
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۸:۲۹:۴۵
شما که عضو عیات علمی هستید و هر چیزی را که صرفا ادعا شده و بدون مدرک و دلیل درج شده است را قبول می کنید و فرق یک بیانیه مخرب جناحی را با مستند علمی تشخیص نمی دهید، آیا به دلیل ناتوانی در انجام رساله دکتری نبوده که لاغر شدید؟ (۴۳۳۶۹۱۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۴
 
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۰۴:۴۶
دوست عزیز همینکه تونستی برا کارهای پژوهشی تشریف ببرید المان از نتیجه کارهای همین دولت هست. ضمن اینکه مدرک دکتری روحانی برا ما مردم ایران فاقد اهمیت هست کسی به خاطر اینکه ایشون دکتره بهش رای نمیده شما اگر ظرفیت دکترا رو نگاه کنی متوجه میشی که اخذ مدرک دکترا بسیار اسان و غیر رقابتی است و چیزی هم به کسی اضافه نمیکنه .
برای کار اجرایی مدرک پژوهشی یک ریال هم ارزش نداره
موفق باشید (۴۳۳۷۰۵۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۹
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۳۵:۵۳
شماکه عضو هیات علمی هستيد در سال ۱۳۵۷ يا سال ۱۳۵۸ اصلا مفهومی تحت عنوان سرقت علمی وجود داشته که شما امروز از آن خجالت می کشيد يا اينکه مطلب چيز ديگری است و بيان شما لفافه آن! (۴۳۳۷۱۷۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۰
 
نوید
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۰۰:۳۹
شایسته نیست که جناب کیوان ابراهیمی، دانشجوی دانشگاه آیوا معرفی شود. با جست‌وجویی کوچک می‌توان فهمید که ایشان دانشجوی دانشگاه ایالتی آیوا بوده و این دانشگاه از لحاظ کیفی نسبت به دانشگاه آیوا بسیار ضعیف‌تر است. اگر بنا به صداقت است مدّعی ابتدا از خود شروع کند. (۴۳۳۵۴۹۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۰۳
 
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۲:۵۶:۲۹
الان شما اعتبار سنجی مردین که دانشگاه ایشون اعتبارش پایینه؟ مشکل دانشگاه ایشونه؟ چه استدلالی هم عزیز. بیشتر فکر کن به نظرم اول (۴۳۳۶۵۷۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۰۲:۵۶
برای ما چه اهمیتی دارد رقیب ایشان اگر انتخاب بشه دوباره شرایط تحریم فراهم می شه (۴۳۳۵۴۹۶) (alef-3)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۳۲
 
م
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۴۱:۱۷
مگه چقدر از تحریما لغو شده ؟خود اقای ظریف اعلام کرد فریب خوردیم و عمل نکردن . به قول میر سلیم بعضی محدودیتهایی هم که رفته شده به نفع خارجی ها برای بازار فروششون نه تجارت ما…

دوما کی گفته اگر کسی غیر روحانی بشه تحریما برمیگرده ؟
با چ دلیلی اینقدر محکم حرف میزنی ؟ (۴۳۳۵۶۹۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۴
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۴۱:۵۴
اولاً : مگر تحریمها رفع شده است؟
ثانیاً : انسان باید خیلی فرومایه باشد تا متقلب بودن رئیس کشور برایش اهمیتی نداشته باشد. (۴۳۳۵۶۹۵) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۷
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۴۵:۳۹
متأسفیم که برای شما اهمیتی ندارد !

واقعا مهم نیست کسی دروغ بگوید و ژست راستگویی و نقاب اعتدال بر چهره داشته باشد ؟
واقعا مهم نیست چه کسی بر مسند بنشیند ؟
________________ __________________ روحانی به هر قیمت ؟؟؟
آیا این استدلال و منطق شماست ؟
——————————————————————————————————————-
آیا اکنون در تحریم نیستیم ؟
شما در کجا زندگی میکنید ؟ دوست عزیز ؟ !! (۴۳۳۵۷۱۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۰
 
علی یزدانی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۰:۴۳:۳۵
باید خدمت این عزیزمون عرض کنم که برای شما بسیار فرق خواهد کرد زیرا که دانشگاه برای حفظ آبروی خود ناگزیر به پس گرفتن این مدرک خواهد شد و این برای نه تنها جامعه ی علمی کشور بلکه با هزاران افسوس برای ایران، برای جمهوری اسلامی ایران، برای یک تمدن چند هزار ساله، برای ایرانیان خارج از کشور برای آیندگان ما منجر به بزرگترین رسوایی در سطح جهانی خواهد شد و از این پس آنچه در ذهن جهانیان از ما به یاد می ماند تقلب رییس حمهور معروف کشور بزرگ ماست (۴۳۳۶۳۷۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۰۳:۲۲
جالبه یکماه پیش شروع کردن به بر رسی (۴۳۳۵۴۹۷) (alef-3)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵۰۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۴۵:۰۴
یعنی باید همچنان تقلب ایشان را لاپوشانی میکردند؟!!! (۴۳۳۵۷۰۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۱
 
دانشجوی صنعتی شریف
United States
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۰:۱۵:۴۵
جالب اینه که شما از یه متقلب دفاع می کنین. (۴۳۳۶۲۷۴) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۱
 
Iceland
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۰۴:۳۹
هر تز یا پایان نامه یا کار علمی عمده اش از مطالب دیگران نوشته شده و شما در هر پایان نامه بطور معمول حداقل صدها ارجاع میبینید! یعنی عمده مطلب یک پایان نامه در واقع تالیف هست! معمولا درصد کمی از مطالب، مطالب جدیدی هستن! یعنی یک نفر میاد مطالب گلچین شده ای از دیگران درباره موضوع موردنظر رو جمع آوری و تنظیم میکنه و با افزودن مطالب خودش یک نتیجه جدید میگیره! وگرنه اگر قرار باشه هر شخصی با هر پایان نامه مثلا صدها صفحه ای، صدها صفحه به علم و دانش روز اضافه کنه که دنیا منفجر میشه از علم! اونهم در حوزه علوم انسانی! البته هر مطلبی که از دیگران آورده میشه به شرط اینکه یک موضوع عمومی نباشه که همه اون رو بدونن و یک مطلب خاص باشه باید حتما مرجع اون ذکر شده باشه. (۴۳۳۵۵۰۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۲
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۰۵:۱۴
وای بر روحانی
وای بر راستگویان آخرالزمان (۴۳۳۵۵۰۵) (alef-3)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۴۰
 
پیمان
United States
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۱۸:۰۵
دیدی الف جان خودت داری بد اخلاقی میکنی
در دانشگاههای اروپا خودت میدونی که امکان سرقت علمی وجود نداره و یا خیلی ناچیزه چون اونا کیلویی مدرک نمیدن
وبه علاوه این ابراهیمی با کدوم سند و مدرک داره حرف میزنه
اسم دانشگاه آمریکا رو آوردی که به این موضوع اعتبار بدی
چی شد حالا آمریکا خوبه و هیچ شیطنتی در کار نیست
یعنی ما یه آدم بین شما و دوستانتون نداشتیم که توی این سالها اینو ثابت کنه ؟مگه تئوری کوانتم بوده که باید دانشجوی دکترای آیووا بیاد بهتون کمک کنه (۴۳۳۵۵۸۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۸۷
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۲۴:۰۶
۱-متن ها گذاشته نشده، برای مقایسه.
۲-” بنابر نوشته سایت تابناک، سخنگوی دانشگاه اسکاتلندی در ابتدا به فارین پالیسی گفته ‌که دانشگاه فعلا نمی‌تواند درباره این رساله ۵۰۰صفحه‌ای اظهار‌نظر کند، چرا که هنوز نسخه الکترونیکی آن منتشر نشده است. ساعاتی بعد، چارلز مک‌گیهی، مدیر ارتباطات دانشگاه کلدونین اسکاتلند اعلام کرد که در متن و ‌نیز کتابنامه رساله آقای روحانی، به استفاده از کتاب آقای کمالی با نام «Principles of Islamic Jurisprudence» اشاره شده است.” (۴۳۳۵۶۱۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۲
 
مرتضی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۳۳:۰۱
این چه وضعشه
چرا موقع تنتخابات کشور ما ایقد بی اخلاق میشه (۴۳۳۵۶۵۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۷۷
 
Spain
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۳۴:۲۳
“اصلاً خوشحال نیستیم که سرقت علمی آقای روحانی اثبات شد، چون ایشان الان نماد کشور ایران در خارج از دید ملت‌ها و دولت‌ها هستند.”

مطمئنی ؟! اگه به “نماد کشور ایران” بودن اعتقاد داشتی، حداقل به خاطر ایران دست به این کار با اهداف سیاسی نمیزدی. (۴۳۳۵۶۵۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۸۵
 
علی
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۲:۲۹:۱۱
کی اثبات شد؟
با حرف این آقای ابراهیمی؟؟؟؟؟ (۴۳۳۷۹۲۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱
 
مهندس جنت شهری
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۳۸:۵۵
کسانی که دسترسی دارند بررسی کنند ببینند این اقا از بورسیه های غیر قانونی نبوده…شما مگر چه مسیولیتی دارید که بررسی کردید..از کجا معلوم که شما جزو سیا نباشید یا شاید ک گ ب و شاید هم اینتنجلت سرویس.. اول خودتان را معرفی کنید بعد مدعی باشید..البته شاید بعضی ادمها به شما قولی داده باشند ولی این که به دماغ شما خورده بوی کباب نیست بلکه بوی الاغ پدر جنابعالی است که داغ کرده اند… (۴۳۳۵۶۷۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۸۰
 
محمدرضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۳۸:۵۸
چرا ا لان تازه یاد این موضوع افتاده اید؟

ضمنا تز رساله دکترای رقبای ایشان هم بررسی شده است؟

الف متاسفم. (۴۳۳۵۶۸۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۰۴
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۴۵:۳۰
هرکه چنین کاری بکنه کار درستی انجام نداده حتی اگر آقای روحانی رئیس جمهور باشهو البته باید چند نکته رو هم مد نظر داشت. اینکه این آقا میگه آبروی نظام و اینجور حرفها یه خرده داره حاشیه میره. این تز برای چه سالی بوده؟ ان موقع روحانی رئیس جمهور بوده؟ چه سمتی داشته؟ و اینکه مستندات شما آقای دکتر آمریکا تحصیل کرده باید بررسی بشه ببینیم واقعاً ادعای شما واقعیت داره و یا اینکه فقط ادعاست و . (۴۳۳۵۷۰۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲۴
 
هيئت علمى دانشگاه
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۴۸:۳۹
بهتر است سايت الف هيجان زده برخورد نكنه
بحث سرقت علمى روند خاصى داره مثلا اينكه شما جمله اى را دقيقا از جايى بردارى و داخل گيومه بذارى و ارجاع بدى سرقت علمى حساب نمى شه
در ضمن اين نرم افزار به زبان انگليسي مى باشد و زبان فارسى نداره و اگه پايان نامهبعضى از كسانى كه دكترى دارند را بررسى نماييدبه وفور به سرقت علمى برخورد مى كنيد
بنابراين صرف اينكه نرم افزار مشابهت اعلام مى كنه دليل سرقت علمى نيست (۴۳۳۵۷۲۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۸۰
 
عضو هیات علمی- استاد دانشگاه
Denmark
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۵۰:۱۴
هر محقق یا دانشجو برای ارائه مقاله یا تزش، می بایست از مقالات ویا متون علمی سایر محققین استفاده نماید واین بسیار روشن، کاملا علمی و الزامی است. ولی متن آورده شده می بایست تغییر یابد که اصظلاحا به این پارافریز گفته می شود. درصد تغییر بسته به مقاله، تز و همچنین بسته به دانشگاه می تواند حتی تا بیست درصد تشابه مخصوصا در قسمت ادبیات موضوع هم برسد که در اینصورت کاملا مجاز بوده و حکم تقلب نمی گیرد. گرچه ایراد دارد. (۴۳۳۵۷۳۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵۹
 
حامد
Germany
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۱:۵۱:۱۶
سلام
جناب کیوان ابراهیمی دانشجوی محترم مقطع دکترای دانشگاه «آیوا»ی آمریکا
آیا این اسم و رسم قرار است ما را بترساند و نشان بدهد که ادعای سرقت علمی در این رساله دکتری صحیح است؟ آیا این اسم و رسم شما نشان می دهد فرد فاضل و دانشمندی این کار را کرده است؟ اینطور نیست برادر … بر اساس نظر کمیته بین المللی اخلاق انتشار آنچه شما در پایان نامه یافته اید سرقت علمی محسوب نمی شود. به نظرم باید کمی در مورد آنچه سرقت علمی محسوب می شود مطالعه بفرمایید. ضمنا وقتی در ایام انتخابات به یکباره به فکر بررسی تز آقای روحانی می افتید حرفتان کم اثر می شود برادر. بهتر بود پایان نامه تمام نامزدها را بررسی می کردید که عدالت و عدم غرض ورزی خود را به اثبات می رساندید.
نصیحت بنده به شما این است که کمی درباره معنای سرقت علمی مطالعه بفرمایید. حتی اگر از آن هم دانشگاهی های آمریکایی خودتان هم بپرسید خواهند گفت که برچسب سرقت علمی به کسی زدن چقدر سخت است و چقدر باید از آن اجتناب کرد. (۴۳۳۵۷۴۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۷۶
 
United States
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۲:۰۰:۲۴
عجب منبع معتبری! شما فیلم اون دانشجوی دکتری رو ببینید مشخص میشه که چقدر آدم بی طرفیه!!! (۴۳۳۵۷۸۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۰۲
 
Efvgh
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۲:۰۲:۱۰
این مسخره بازی چیه؟ به نظرم چه رساله دکتراش تماما کپی باشه و چه نه کوچکترین اهمیتی نداره . نزدیک انتخابات نشستین مثلا خیلی نگران علم و دانش هستید ، اگر برا تاثیر در جامعه علمی نوشتینش که من یکی ازش باشم متاسفم امروز روزی نیست که کوچکترین تاثیری روی من و امثال من داشته باشه. کاملا هدف دار و توهین به شعور مخاطب (۴۳۳۵۷۸۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۹۲
 
سیدجواد
Germany
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۲:۲۰:۱۰
استفاده از یافته های علمی دیگران نه تنها سرقت علمی نیست بلکه قوت علمی است که فرد با دیدن همه متون علمی مربوط به تز دکترا تحلیل ونگاهخ خود را بیان نماید وهر فعال دانشجوبی که هنوز الفبای تحقیق را نمی داند نمی تواند در مورد تز دکترای یک نفر و ان هم در یک دانشگاه معتبر اظهار نظر علمی کند .
این مطلب را هم الف مثل مطالب قبلی ام منتشر نخواهد کرد البته (۴۳۳۵۸۶۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵۶
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۲:۲۰:۳۴
سایت الف خیلی از روال عادیش خارج شده …

این به اصطلاح دانشجوی دکترا چرا نزدیک انتخابات چنین ادعایی کرده؟از کجا بهش گفتن این کارو بکنه؟!

این بی اخلاقی از سایت الف بعید بود (۴۳۳۵۸۶۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۹۷
 
افشار
Denmark
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۳:۰۰:۴۲
سلام واقعا این افراد خجالت نمی کشند از انواع حربه ها برای تخریب دکتر روحانی استفاده می کنند ایشان با همه تحریمها که ما تازه بعد از برجام فهمیدیم چه خبر بوده و آن تورم های وحشتناک، کشور را به یک آرامش نسبی رساند و به یاری خدای متعال رونق اقتصادی و شغل کافی را ایجاد خواهد کرد. (۴۳۳۶۰۰۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۷۹
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۳:۰۵:۱۰
خيلي محكم تر به روحاني رأي مي دهم. (۴۳۳۶۰۱۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۲۲
 
متاسفم
Germany
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۳:۵۵:۳۲
من نمیدونم این چه اصراری هست که یه عده طرفدار آدمی بشن که …

من کلا از اولی که رئیس جمهور شد از بیانش میگفتم اصلا سطحش پایینه، مثل

بچه هایی که با یکی دعوا میکنن حرف میزنه ، حالا هم که ظاهراً افتضاح دیگه ازش معلوم شده نمیدونم چه جای طرفداری داره

آقا و خانم های طرفدار لطفا اگه میخواید رای بدید حداقل پیش خودتون قلباٌ و

عقلاً مطمئن شید بعد برید اسمشو بندازید توی صندوق! (۴۳۳۶۲۰۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۴
 
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۳:۵۶:۵۱
مثلا این همه که لقب دکتر گرفتند که کاملا هم شناخته شده هستند اصلا واحد گذراندند چه برسد به پایان نامه نوشتن …. مرحوم کردان مشت نمونه خروار بود (۴۳۳۶۲۱۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۶
 
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۲۳:۵۷:۴۱
آقای توکلی کجا میری؟ (۴۳۳۶۲۱۵) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۲۸
 
United States
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۰:۰۲:۵۴
من که باور میکنم شما به هیچ گروهی وابسته نیستید بقیه رو نمیدونم! (۴۳۳۶۲۳۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۵
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۶:۰۷:۲۰
ایشان در مقاله ای اعتراف کرده که مستقل نیست. (۴۳۳۸۵۱۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۰:۰۵:۰۴
روحانی عرضه این را داشته تا در بهترین دانشگاههای تراز اول جهان تحصیل کنه..مهم اینه. (۴۳۳۶۲۳۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴۹
 
علی یزدانی
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۲:۳۸:۰۸
متاسفانه ایشان در دانشگاه کلدونین گلاسکو تحصیل کرده اند و نه گلاسکو. باید بدانید بر خلاف دومی که از دانشگاههای مطرح است این دانشگاه حداقل اختلاف ۱۵۰۰ تایی در رتبه بندی با دانشگاه گلاسکوی اصلی دارد (۴۳۳۶۵۶۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴
 
مجید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۰:۱۵:۱۱
استعفا و استیضاح (۴۳۳۶۲۷۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۷
 
ali
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۰:۱۶:۵۵
در ارایه پیشینه و سوابق اگر باشد که مسئله ای نیست و یا اگر رفرنس شده باشد همینطور.کلا این گزارش بو دار است (۴۳۳۶۲۸۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۱
 
شهروند
Netherlands
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۰:۲۹:۵۹
این اظهارات با نظر دانشگاه نمی حواند. تفاوت است بین کپی نظر با رفرنس و جعل. (۴۳۳۶۳۳۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۰
 
سعید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۰:۴۲:۴۳
جناب آقای دانشجوی دکتری شما و ما همه می دانیم که در هر پایان نامه ای حداقل ۷۰درصد از مطالب کپی است چرا که کسی قرار نیست دوباره چرخ را اختراع کند. در این مطالب کپی استناد می شود به مقالات معتبر جهانی و یا پایان نامه های دیگر. این مسیله برای شما که بهتر می دانید چرع جالب است. مطمین هستید که شما اینکاررا نمی کنید. (۴۳۳۶۳۷۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵۴
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۰:۴۹:۲۱
اینطور که ایشان نوشته‌اند نه تنها در ایران بلکه در کشورهای پیشرفته هم تمامی فارغ التحصیلان دانشگاهها مرتکب سرقت علمی شده و می‌شوند. به طور کلی پیشرفت علمی در رشته‌های مختلف متکی به کمک گرفتن و استناد به آثار چاپ شده محققان دیگر است و در بسیار موارد جملات اصطلاحا paraphrase می شوند و با ذکر منبع در پایان نامه ها و رساله‌ها به کار برده می‌شوند. این کار با ذکر منبع هیچگونه اشکالی ندارد. پس به این راحتی نیست که زحمات دیگران را به سادگی بشود زیر سوال برد مگر با تحقیق و بررسی دقیق. نظر یک دانشیار با نزدیک به بیست سال تدریس. (۴۳۳۶۳۹۵) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۷
 
بی نیاز
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۰:۵۷:۳۲
البته انصاف این است که جناب آقای توکلی، پیش از به قضاوت گذاشتن این موضوع در افواه عموم، از آقای روحانی توضیحی میخواستند. این نوع عمل از تقوا و بیطرفی کمی فاصله دارد. بقول علی دایی، بنظر می رسد داور به یک سمت غش کرده. (۴۳۳۶۴۱۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵۱
 
امیرحسین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۰:۵۹:۱۳
الف بس کن . والا خجالت دارد. چرا سراغ کسانی نمیروی که اصلا دیپلم هم ندارند و حالا شده اند دکتر. فرض کنیم ایشان حالا در بخش هایی کپی کرده که خیلی از دانشجوها سهوا این کار را میکنند این وظیفه استاد راهنما بوده که بررسی کرده و ارجاع دهد تا درست شود.البته اگر شما و این دانشجوی دکترای دلواپس ادعا میکنید که بعید میدانم راست بگویید. راستی این دانشجو در دانشگاه های بلاد کفر چه کار میکند؟ اگر راست میگوید سریع برگردد و همینجا درس بخواند. ضمنا تز فوق لیسانس خودش را هم در اینترنت بگذارد تا ما هم صحت و سقم آن را بررسی کنیم. (۴۳۳۶۴۲۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۶۲
 
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۱:۰۳:۲۲
نوشته‌های طرفداران روحانی رو که در این مطلب دیدم کلی خجالت کشیدم. تمام کسانی که میگید عیب نداره و مشکلی نیست و سرقتی رخ نداده بدونید همتون تو گناه آقای روحانی شریک هستین. ثابت کردین تمام شعاراتون در مورد فساد همش دروغ و توخالیه. آفرین. (۴۳۳۶۴۲۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۸
 
Hungary
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۲:۱۸:۴۰
واقعا شما به گناه و غیر گناه اعتقاد دارید؟؟؟؟ این که ابروی یک مومن را با یک بررسی بریزید و در سایت در معرض عموم قرار دهید گناه نیست. گناه کبیره است. از اهل باید بپرسید و بدانید چقدر بررسی دقیق و جدی میخواهد. من در مسلمانی این انسانها شک دارم و از خداوند ستارالعیوب برای همگان انسان بودن آرزومندم (۴۳۳۷۸۷۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲
 
دكتر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۱:۰۶:۴۱
فعال بي علم: تو نميدوني رساله دكتري با توجه به منابع نوشته ميشه و دكتر روحاني حتما به منابع اشاره كرده و اين ديگر سرقت ادبي نيست.بعدش قاونا هيچ جا رساله دكتري را در اختيار هر كسي قرار نمي دهند الان خود ايران بخواي يك پايان نامه مطالعه كني بايد در كتابخانه و زير نظر مدير كتابخانه باشه جنابعالي با ورود به حريم شخصي كس ديگر و مطالعه غير قانوني تز ايشان دچار يك جرم شديد.چيزي بگين كه ارزش داشته باشد . (۴۳۳۶۴۳۵) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵۵
 
یک ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۱:۰۸:۰۸
بنده خودم استاد دانشگاه هستم، یعنی جناب توکلی الان روشنگری فرموده اند! یعنی ما بدون ارایه هیچ مدرک و ادله ای فقط با نقل قول از یک فرد گمنام و دقیقا چند روز قبل از انتخابات باید حرف های ایشون رو بپذیریم و از حمایت از جناب روحانی دست بکشیم، واقعا باعث تاسفه!!!!!!!! کاملا رغبت و تمایلم برای خواندن مطالب این سایت رو در این چند روز با این موضع گیری های عجیب و به دور از انصاف، از دست دادم (۴۳۳۶۴۴۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۲۲
 
جوان
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۱:۵۰:۱۱
پیوند بعد از گزارش را ملاحظه کنید یک فایل دویست و چند صفحه‌ای است با توضیحات کامل و مستندات (۴۳۳۶۵۰۵) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴
 
احمد حیدری
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۳:۲۴:۲۶
با این گونه ی بیان اکر شما استاد دانشگاه هستید:
۱. من خود آقای روحانی ام
۲. متاسفم برای آن دانشگاهیکه تو توش تدریس می کنی و کلاً برای سیستم آموزشی (۴۳۳۶۶۰۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۵
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۱:۴۴:۲۸
نکته ای که این دانشجوی گرامی توجه نکرده ان است که پایان نامه با مقاله تفاوت بسیار دارد وسرقت علمی که امروزه باب شده تا همین چند سال پیش ان را سرقت علمی نمیدانستند مثلا مقالات علمی از دانشمندان به نام، در سال ۱۹۷۰تا … می بینیم که شباهت زیادی از نظر جمله بندی با هم دارند وتفاوت فقط در موضوع است که بسیاری از ژورنالهای معتبر که تا به امروز ادامه دارد ان را چاپ کرده اند وبه ان لقب سرقت علمی نداده اند اما امروزه حتی اگر کسی از نوشته خود در دو مقاله استفاده کند ان را سرقت علمی می نامند که بنظر می رسد شاید چندان صحیح نباشد . نکته دیگران است که پایان نامه با مقاله تفاوت بسیار دارد واگر پایان نامه یا رساله دکترای بسیاری از اساتید به نام امروز را که در مراکز تحقیقاتی چه تجربی وچه در رشته علوم انسانی در ایران یا کشورهای دیگر مشغول به کار هستند بررسی گردد نه تنها یک پارگراف بلکه فصلهای بسیاری کپی پیست است که ماهیت پایان نامه و رساله ایجاب میکند که قسمتهایی بدلیل پیشینه تحقیق مشابه باشد که در بعضی فقط مراجع را در انتها ی رساله می نویسند متاسفانه اگر سخن شما را بپذیریم بسیاری از رساله های اساتید به نام در ایران وجهان متهم به سرقت علمی می شوند که این
خود شیفتگی شایسته یک ایرانی نیست البته اینکه ماهیت پایان نامه ورساله بخصوص در ایران بهتر است فقط به یک فصل محدود که شامل فقط کار ان فرد باشد چنانکه بعضی ازکشورها از ان تبعیت میکنند پیشنهاد جالبی است که شما باید به یک وزارت علوم فعال می دادید اما صحبت شما در مورد رساله را اگر برای همه اساتید دانشگاهای ایران تطبیق دهیم گروه تحقیق شماهمه اساتید ایران از جمله کشورهای دیگر که رساله نویسی شان منطبق با روش ایران است متهم به دزدی میکند که این شایسته وزیبنده یک ایرانی نیست هر چند توضیحات دیگری را می توان ارا ئه داد که به همین بدون متهم کردن دیگران می توان بسنده نمود (۴۳۳۶۴۹۸) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۸
 
Canada
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۲:۱۴:۰۴
اقای توکلی جدیدا اظهار نظر یک دانشجوی بی نام و نشان ملاک قرار می گیرد برای بررسی رساله دکتری یک رئیس جمهور؟ انهم یک ماه قبل از انتخابات؟ ما فکر می کردیم برای بررسی این موارد استناد می شود به کار گروهی یک دانشگاه معتبر یا یک موسسه معتبر. فردا اگ یک دانشجوی دیگر همین ادعا را در مورد مدرک شما کرد می پذیرید؟ یا می گویید باید کسانی داوری کنند که شرایط داوری را داشته باشند؟ والله چند روزه مانده ام نامه هشدار شما را باور کنم یا این مطالب سایتتان را. تذهبون؟ (۴۳۳۶۵۳۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۲
 
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۲:۳۲:۳۰
۱- رساله ۵۰۰ صفحه بوده و در فصل های اخر هیچ کپی کاری طبق ادعای خود دوستان ارائه نشده
۲- مولف به کتابی که استفاده کرده اشاره کرده اگر میخواست تقلب کنه اسم اون کتاب رو نمی اورد
۳- وضعیت رفرنس دهی نسبت به قبل فرق کرده
۴- در فصولی که ادبیات موضوع بررسی میشود همه منابع از کتب یا مقالات دیگر اورده میشود و خود محقق از خود چیزی نمیگوید
۵- تخریب روحانی باعث میشود که رای بیشتری بیاورد
۶- ما به خاطر مدرکش بهش رای ندادیم که الان مدرکش برای ما مهم باشه حتی بگویند مدرک دوره ابتدایی ایشون هم تقلبی است باز برای ما اثری ندارد (۴۳۳۶۵۵۵) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۳
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۲:۳۹:۵۵
نکته ای که این دانشجوی گرامی توجه نکرده ان است که پایان نامه با مقاله تفاوت بسیار دارد وسرقت علمی  که امروزه باب شده تا همین چند سال پیش ان را سرقت علمی نمیدانستند مثلا مقالات علمی از دانشمندان به نام، در سال ۱۹۷۰تا … می بینیم که شباهت زیادی از نظر جمله بندی با هم دارند وتفاوت فقط در موضوع است که بسیاری از ژورنالهای معتبر که تا به امروز ادامه دارد ان را چاپ کرده اند وبه ان لقب سرقت علمی نداده اند اما امروزه حتی اگر کسی از نوشته خود در دو مقاله استفاده کند ان را سرقت علمی می نامند که بنظر می رسد شاید چندان صحیح نباشد . نکته دیگران است که پایان نامه با مقاله تفاوت بسیار دارد واگر پایان نامه یا رساله دکترای بسیاری از اساتید به نام  امروز را که در مراکز تحقیقاتی چه تجربی وچه در رشته علوم انسانی در ایران یا کشورهای دیگر مشغول به کار هستند  بررسی گردد نه تنها یک پارگراف بلکه فصلهای بسیاری کپی پیست است که ماهیت پایان نامه و رساله ایجاب میکند که قسمتهایی بدلیل پیشینه تحقیق مشابه باشد  که در بعضی فقط مراجع را در انتها ی رساله  می نویسند متاسفانه اگر  سخن شما را بپذیریم بسیاری از رساله های اساتید به نام در ایران وجهان متهم به سرقت علمی می شوند که این
خود شیفتگی شایسته یک ایرانی نیست البته اینکه ماهیت پایان نامه ورساله بخصوص در ایران بهتر است  فقط به  یک فصل محدود که شامل فقط کار ان فرد باشد  چنانکه بعضی ازکشورها از ان تبعیت   میکنند پیشنهاد جالبی است که شما باید به یک وزارت علوم فعال می دادید اما صحبت شما در مورد رساله را اگر برای همه اساتید دانشگاهای ایران تطبیق دهیم گروه تحقیق شماهمه اساتید ایران از جمله کشورهای دیگر که رساله نویسی شان منطبق با روش ایران است متهم به دزدی  میکند که این شایسته وزیبنده یک ایرانی نیست هر چند توضیحات دیگری را می توان ارا ئه داد که به  همین بدون متهم کردن دیگران  می توان بسنده نمود (۴۳۳۶۵۶۲) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۶
 
احمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۲:۴۰:۲۶
سلام اینکه مدرک دکتری و شاید فوق ایشون صوری است شک آنچنانی نیست چون یک دانشجو در شرایط بیکاری و آزادی پدرش در می آد تا یک پایان نامه به اتمام برسه اونی که چند تا مسولیت داره که تکلیفش روشنه در ثانی زبان انگلیسی که ایشون بایستی وارد باشه و نیست فقط تو رو خدا اگر مطمئن هستید که اینها قابل اثبات هم هست زودتر یه جوری جمعش کنید که ابروریزی بین المللی بوجود می آره از دور قبل هم شکیاتی پیرامون مدرک ایشون مطرح بود و اصلا مدت مدیدی قبلتر انگار ایشون به دکتر معروف بودند با تمام این احوال امیدوارم دروغ باشد یا حداقل اثبات نشود (۴۳۳۶۵۶۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴
 
خوش نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۳:۲۰:۳۶
چیزی که مهم هست ، اینه که روحانی در تمام سخنرانی هایش، در تمام سالهای عمر سیاسیش ، بالاتر از دکترا سخن گفته.
واقعا شیخ دیپلمات ، به این میگن. (۴۳۳۶۵۹۹) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۸
 
خباز
United States
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۳:۲۹:۲۵
از سایت الف بعید بود در این برهه اینگونه قلم فرسایی کند. دانشجوی دانشگاه ایوا تا حالا کجا بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (۴۳۳۶۶۰۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳۵
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۷:۴۵:۴۱
حالا هر چی بگید یه عده که بعضیاشون دست اندرکار آقای روحانی هستند مرتب نظر میدن که آقا مگه آقا روحانی چیکار کرده؟ چیزی نشده

اما امن از روزی که یه روز طرفداران آقای رییسی یا قالیباف یه اشتباه بکنند

مگه این جماعت قبول میکنند (۴۳۳۶۸۱۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴
 
بچه ی شوش
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۸:۵۳:۳۸
۱٫ کیوان ابراهیمی مخالف سرسخت برجام وتوافق هسته ای است.
۲٫ از کیوان ابراهیمی به تاریخ ۱۳۹۴٫ ۰۴٫ ۲۹ در سایت پارسینه به عنوان یک بلاگر حزب اللهی نقل قول شده است:”.. به گمانم تنها حالتی که موجب شکست توافق هسته ای خواهدشد، ظهور یک جرج بوش دیگر در صحنه ی سیاسی آمربکاست”.
۳٫ خواب شکست توافق هسته ای توسط تندرویی هایی مثل کیوان ابراهیمی هرگز تعبیر نخواهد شد.
۴٫ سایت الف خواهشمند است جهت تنویر افکار عمومی منتشر کنید که نامبرده فردی بی طرف نبوده، نیست و نخواهد بود.
۵٫ افرادی مانند کیوان ابراهیمی به اسراییل گرا دادند که از جرج بوش دیگری مثل ترامپ حمایت کنند.
۶٫ نامبرده خائن به منافع ملی است. نسبت به روحانی و توافق هسته ای عناد دارد. ایشان می گوید: ” اگر رییس جمهور آمریکا به ایران امتیاز بدهد میانه روها را تقویت کرده است”. وی به طور غیر مستقیم از جرج بوش بعدی که بعد معلوم شد ترامپ بوده می خواهد که هیچ امتیازی به ایران ندهد، تا افرادی مثل ظریف و روحانی در ایران تقویت نشود.
۷٫ این آقا به تندروهای آمریکایی برای” پاره کردن برجام” خط داده است.
۸٫ افرادی مثل کیوان ابراهیمی نفوذی آمریکا هستند. (۴۳۳۷۰۰۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۷۰
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۰۹:۳۵
خوب بود چهار سال پیش این افشاگری میشد (۴۳۳۷۰۷۱) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۱۵
 
حسن
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۰۹:۳۱:۱۷
روحانی چه با دکتری چه بدون دکتری عزیز دل مایی (۴۳۳۷۱۶۰) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۶۷
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۰:۰۴:۵۴
گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند.
من از همینجا تقاضا می کنم که تز دکتری همه کسایی که مدرک دارن بررسی بشه و مدارک تقلبی مشخص بشه. تو این مملکت چیزی که زیاده دکتره…یه لطفی کنین همه رو چک کنین تا تکلیف آدمایی که زحمت می کشن واسه دکتری شون از بقیه که پا رو پا میندازن مدرک میگیرن معلوم بشه!! (۴۳۳۷۳۱۳) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۴
 
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۱:۵۳:۵۱
این رساله ای که ادعا میکنند به دستشان افتاده را چرا منتشر نکردند؟
آیا رساله سایر آقایان نامزد را هم بررسی کردند؟ (۴۳۳۷۷۲۷) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۳
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۲:۰۷:۴۶
الف این خدعه ها دیگر جواب نمی دهد خود را خسته نکن (۴۳۳۷۸۱۶) (alef-13)
پاسخ به اين اظهار نظر
۲
 
بچه ی شوش
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۱ ۱۲:۰۸:۵۸
۱٫ آقای توکلی، فرض می کنیم روحانی تخلف کرده است. چرا در شب انتخابات اعلام تخلف می کنند؟ ۲٫ چرا زودتر اعلام نکردند تا در صورت احراز ادعا فرد دیگری را جایگزین روحانی کنیم.
۳٫ دستگیری دختر وزیر در شب انتخابات هم تصادفی بود؟
۴٫ دستگیری رمال ادعایی در شب انتخابات تصادفی بود؟
۵٫ آیا کیوان ابراهیمی از تندروهای مخالف توافق هسته ای نیست؟
۶٫ آقای توکلی با توجه به شداهد فوق نمی توانیم در حال حاضر از حمایت روحانی دست بکشیم.
۷٫ با توجه به این که بوی پرونده سازی می آید، در حمایت از روحانی مصرتر شدیم. ما دولت پرونده ساز نمی خواهیم. ما روحانی پرونده نساز را دوست داریم، شما را نمی دانم.
۸٫ مبادا که ایران چون پلاسکو ویران شود.

 

به این مطلب امتیاز دهید.
5 / 0
[ 0 رای ]
بازدید : 123 views بار دسته بندی : اخبار حوادث روز تاريخ : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،