قالب وردپرس درنا توس
خانه / ذکر و دعاهای قرآنی / دعا و ذکرهای بسیار مجرب و مشکل گشا از ذکر پایان فقر و توفیق حج تا ذکر نجات از سختی ها

دعا و ذکرهای بسیار مجرب و مشکل گشا از ذکر پایان فقر و توفیق حج تا ذکر نجات از سختی ها

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعاگو 2agoo.com دعا و ذکرهای بسیار مجرب و مشکل گشا از ذکر پایان فقر و توفیق حج تا ذکر نجات از سختی ها را برای شما عزیزان قرار دادیم .

دعا و ذکرهای بسیار مجرب و مشکل گشا از ذکر پایان فقر و توفیق حج تا ذکر نجات از سختی ها
دعا و ذکرهای بسیار مجرب و مشکل گشا از ذکر پایان فقر و توفیق حج تا ذکر نجات از سختی ها

دعا و ذکرهای بسیار مجرب و مشکل گشا از ذکر پایان فقر و توفیق حج تا ذکر نجات از سختی ها,بهترین ذکرهای مشکل گشا,ذکر های مجرب مشکل گشا,مجموعه ای از دعا و ذکرهای مشکل گشا,ذکر قوی و مجرب برای گشایش کارها

دعا و ذکرهای بسیار مجرب و مشکل گشا از ذکر پایان فقر و توفیق حج تا ذکر نجات از سختی ها

جلب_ثروت

رسول خدا ص ؛
هرڪس روزی ۱۰۰ بار ذڪر را
تڪرار ڪند ثروت را جلب
و تنگدستے را دفع ڪرده
و دروازه فقر بر او بستہ
شده و دروازه بهشت
گشوده مےشود

چه_جالب

پشت صحنه دعا
کردن براے دیگران

هرگاه مؤمنی براے مؤمنی دعا
ڪند همان دعا به تعداد جمیع
مؤمنین و مؤمنات مرده و زنده
به او بر میگردد

حدیث

جهت رفع بلایا

امام صادق (؏) ؛
هر ڪس بعد از نماز صبح قبل از
آنڪه سخن گوید ۷ بار بگوید
هفتاد بلا از او دور شود ڪه
ساده ترین آنها جذام است

ادعیه

چشم زخـــم

جهت دفع یا هنگام ترس از
چشم زخم بخواند موثر است

چه_جالب

فرمودند :
آرے ! راستش این است ڪه گناهی
می ڪند و دائما نگران و ترسان و
نسبت به خود عصبانیست ، پس
خداوند به او رحم میڪند و به بهشت
می برد

کافی ۲/۴۲۶

آرزو_ڪن

اجابت حاجت

براے رسیدن بہ خواستہ پس
از طلوع آفتاب و پس از نمـاز
صبح و با بڪار بردن بوے
خوش ۳۰۲۳ مرتبہ بخوان ↻

صحیفه مهدیه ۹۰

مطیع_کردن

درمان زن بد دهن

اگر زنے نافرمانے کند
و بد زبان باشد سوره زخرف
را بنویسند و آب باران بر آن
بریزند و به خوردش بدهند
خوش زبان خواهد شد

منتخب الختوم ۲۰۹

اسماءالحسنی

الـمُقیـت

جهت “وسعت رزق ” در شبانه
روز مداومت نمودن لازم و نافع است

فوائد اسماء الله ۲۸۵

بیقرار_کردن_معشوق

اگر خواهے ڪہ ڪسی را در عشق
خود بیقرار گردانے باید این دعـا را
بخوانی بر شِڪر و دمیده بر آن
ڪس بدهے تا بخورد دیوانہ
و بیقرار گردد

تحفه الاسرار۲۴۹

حفاظت

امام رضا ؏ ؛
هنگامیڪہ مےخواهی بر مرڪب
خویش سوار شوے بگو تا زمانے
ڪہ به مقصد خویش برسے خود
و مرڪبتوسیه نقلیهمحفوظ
خواهند ماند

مکارم الاخلاق ۲۴۸

لکنت_زبان

جهت رفع لڪنت و گرفتگی
زبان به مشڪ و زعفران بنویسد
و بر سر بندد

اسرار المقاصد ص ۱۷۰

گشایش_بسته_شده

اگر ڪسی را بسته باشند “سوره مریم ”
را با نیت خالص و توجہ به خدا و
معنے آن و با حال وضو بنویسد
و بشوید و بخورد گشاده گردد

خواص آیات قرآن۱۰۶

حدیث

فضایل اخلاقی

پیامبر اڪرم ص :
ڪاسب راستگو در روز قیامت
زیر سایه عرش است

کنز العمال ۹۲۱۸

حسادت

حسود سہ نشان دارد
پشت سر غیبت مےڪند
رو در رو تملّق و چاپلوسی میڪند
در مصیبت و گرفتاری زبان به شماتت
مےگشاید

بحار الانوار ۹۶/۲۰۶

اعمال_قبل_خواب

امام محمد باقر علیه السلام ؛
کسی که هر شب قبل خواب سوره
واقعه را بخواند خدای ﷻ را در حالی
ملاقات می کند که صورت او مانند ماه شب چهارده است

رزق_روزی

وارد شده هر ڪس این دعا را
هر روز پیش از سخن گفتن ۱۰۰ بار
یا به روایتی ۳ بار بخواند از غیب
به قدر نیازش به او روزے خواهد
رسید به شرط آنڪه به ڪسی
اظهار نکند

آیه_درمانی

براے دفع ترس ، اضطراب و
دلهره آیات ۴۵ و ۴۶ “سوره اسراء” را
قرائت نموده بسیار موثر خواهد بود

سیل_صلوات

به نیت
رفع مشڪلات مالے
آمرزش اموات
رفع اختلافات خانوادگے
هدیه به
۱۴ معصوم (؏)
سهم شما ۱۴ صلوات و فروارد

بیمه_هفتگے

امام صادق ؏ ؛
هر ڪہ بعد از نماز ظهر روز جمعہ
سہ مرتبه بگوید تا جمعہ دیگر در
امان است

مستدرک الوسائل ۶/۹۷

اقتصادی

فروش رفتن اجناس

هر ڪه این آیہ را بنویسد و
در متاع بگذارد نفع بسیارے ببیند

کونوز الاسرار ۳۶۶-۱/۳۷۷

عزت

هرڪس در بین مخلوقات خار
و حقیر و بےاعتنا شده باشد اسم
مبارڪمجیدرا ورد خود سازد
بعد از نماز صبح ۹۹ مرتبه بگوید به
نیت عزت و رفعت به خود بدمد

گلهای ارغوان۱/۴۱

سوره_درمانی

پیدا کردن شئ گمشده

هرڪس چیزے را گم ڪرده باشد
ده روز هر روز ۱ بارسوره مزملرا
بخواند بہ یارے خداوند پیدا شود

درمان با قرآن۱۳۰

ایجاد_عشق

علاقه مطلوب و معشوق

جهت محبت در برابر مطلوب
‌‌آیہ ۶ سوره حشر را ۵ مرتبہ
بخواند به جانب مطلوب بدمد
مدعا حاصل شود

اسرارالمقاصد ۲۷۸

احکام

آدابے ڪہ موجب
وسعت رزق مےشود

صبح زود به دنبال ڪسب رفتن
مداومت در وضو و طهارت
وضو گرفتن قبل از غذا
میهمانے دادن
عفت ڪلام
ڪم حرفے

حدیث

رزق حلال

پیامبر ص ؛
هرڪس غذای حلال بخورد
فرشته اے بالای سرش بایستد
و برایش آمرزش بخواهد
تا از خوردن فارغ شود

سخن_ناب

خلاصه اسلام

واجباتت را انجام بده
جاے مستحبات
“ڪار مردم را راه بیانداز ”

ذکردرمانی

رفع غم و اندوه

پیامبر اکرم (ص) ؛
ذڪر لا حول ولا قوه الا باللّه
نود و نه درد را شفا مى‌دهد ڪه
ساده‌ترین آنها اندوه است

چه_جالب

پاداش کمک به همسر

هر مردی در خانه به همسرش
کمک کند برایش ثوابی از روزه
و شب زنده داری می نویسند

آیه_درمانی

تعویذے جهت
ڪودڪی که زیاد گریه و بی تابی
میکند و زنی ڪه از درد تا صبح
بیدار می ماند

آیات ۱۱ و ۱۲ سوره ڪهف

فرزند

“سوره توحید” را بروے ڪاغذے
بنویسند و آن را آب بکشد و بنوشد
مدتی نگذرد ڪه خداوند فرزند
عطا ڪند

بر قله پارسایی ۲۶۶

خواص_اذکار

فضیلت صلوات ۱

امام رضا (؏) ؛
کسی که نمیتواند کاری کند که به
سبب آن گناهانش زدوده شود
بسیار صلوات فرستد

امر_مهم

۱۲۰۰۰ مرتبہ ﷽ بگوید سپس
دو رڪعت نماز بہ نیت حاجت ؛
بعد از حمد هر سوره ڪہ بخواند
ضرر ندارد به زودے ڪفایت
خواهد شد

صحیفه المهدیه۹

آیه_درمانی

پرداخت دیون

در هر روز ۴۱ مرتبه تا ۴۱ روز
بعد از نماز صبح بگوید براے
پرداخت قرض ها بسیار
مجرب است

صلوات

پیامبر ص ؛
هرڪس در هر روز و یا
در هر شب بر من صلوات
بفرستد شفاعت من برایش
واجب میشود هرچند که از
اهل گناهان ڪبیره باشد

جامع الاخبار ۶۷

آیه_درمانی

دفع مورچه

براے دفع مورچه یڪ مورچه را
بگیرد و این آیه را سه مرتبه بر او
بخواند و مورچه را رها کند
همگی فرار کنند

مجمع الدعوات ۲۴۷

چه_جالب

ایمنی از فقر

هرڪس ۴۰ چهارشنبه متوالے
به حمام رود از فقر و ندارے ایمن
خواهد شد

آیه_درمانی

فراموشی عشق

آیه ۲۷ از سوره مبارکه ابراهیم
را ۷ مرتبه قرائت کند و بر کف
دستهایش بدمد و سپس دستهایش
را به صورت و بدن بکشد

سود_برکت

رونق در تجارت

هر ڪہ خواهد در تجارت سود
بسیار برد هر روز بگوید

حدیث

پیامبر اکرم ص :
یڪے از نشانه‌هاے برڪت زن سبڪ
بودن هزینہ زندگے(مهریه) اوست و از
نشانہ هاے بدقدمی زن آنست ڪہ
هزینه زندگے او سنگین باشد

وسائل الشیعه ۱۱/۱۵

معجزه_ذکر

آرامش قلب

جهت آرامش قلب دست
را روے سینه گذاشته و چندین بار
این آیه را تکرار کن

سوره_درمانی

بیدار شدن در وقت معین

امام صادق؏
هر بنده خدایےآخرین آیهسوره کهف
را قرائت نماید در هر ساعتے ڪہ
بخواهد از خواب بیدار مےشود

کافی ۴۶۲/۲

حفظ_زبان

امیر المومنین(؏):
ڪسى کہ زبانش را حفظ ڪند
خداے عزوجل عیبش را مےپوشاند‌

اعمال_قبل_خواب

جهت رفع کاهلی در عبادت
قبل از خواب دست بر سینه بگذارد
آنقدر این اسم را گوید تا به خواب برود
رغبتش به عبادت بیشتر خواهد شد

امور_زندگی

مرحوم نائینی :
هر ڪس هر شب ۱۱۱ مرتبہ این ذڪر
را بگوید خداوند متعال تمام امور
او را ڪفایت مےکند
« یا عٰالِیُ یٰا کٰافِیُ »

کشکول سیاح

حاجات_مهم

براے هر مطلب مهمی۲۱۶۲ مرتبه بگو؛
رَبِ‏ إِنِّى‏ مَغْلُوبٌ‏ فَانْتَصِرْ
فوق العاده مجرب است، در یڪ
مجلس با وضو و رو به قبلہ
بخواند بهتر است↻

مخازن۶۹/۱

گشایش_کارها

وسعت مال

تا ۱۰ روز و هر روز ۱۰ مرتبہ
سوره فتحرا بخواند در ساعت
ثابتے و بعد از هر بار ۱۰ صلوات
بفرستد و بعد از صلوات ذڪر
را بگوید

ایجاد_عشق

افزایش محبت

جھت محبت در برابر مطلوب
۵ مرتبه بخواند و به جانب او بدمد
نتیجه حاصل شود

اسرار المقاصد۲۷۸

آیه_درمانی

رفع شڪ و تردید

هر گاه در شڪ و تردید قرار
گرفتی آیه ۳ سوره حدید را بخوان
رفع می شود ان شاء الله
حدیث

پیامبر اڪرم (ص) :
خداوند دوست دارد ڪه بنده اش
را در جست و جوے روزے حلال
“خستـه” ببیند

کنزالعمال ح ۹۲۰۰

آیه_درمانے

خانه‌دار شدن

خواندن مداوم و هر روز
“آیه ۲۹ سوره مؤمنون” جھت
خانہ دار شدن بسیار مفید است

سخن_بزرگان

زرنگ باش !
“اینجورے صدقہ بده ”
با یه تـیر ۳ نفرُ از خودت راضے ڪن

حدیث

جهت رفع بلایا

امام صادق (؏) ؛
هر ڪس بعد از نماز صبح قبل از
آنڪه سخن گوید ۷ بار بگوید
هفتاد بلا از او دور شود ڪه
ساده ترین آنها جذام است

ترس_و_بی‌خوابی

چون ڪسی در خواب از بیم
دزد بترسد و بی خوابے بر او
مستولی گردد آیات (۱۱ و ۱۲)
سوره کھف را بخواند

طب الائمه ۳۶

ختم_یـا‌عـلے

براے هر حاجتے ڪه
مداومت ڪند ۴ روز نگذشتہ
ڪہ نتیجہ گیرد در مسجد به
جاے خلوت رود ۱۲۰۰۰ “یا علے”
بگوید شڪے نیست حاجت
او روا شود↻

گنجهاے معنوے
آرام_شدن_کودک

امام جعفر صادق ؏ :
اسم”المُقیت”را ۷ مرتبه بر آب باران
بخوانند و طفل بدخوی از آن بیاشامد صبور
و ساکت و باهوش گردد هر چه بخواند
یا بشنود یاد می گیرد

اجابت_عجیب

جهت قضاے حوائج در یڪ
مجلس ۱۲۹ مرتبه بخشے
از آیہ ۶۲سوره نمل
را بخواند در همان
هفتہ به مطلب
خود برسد

گوهر شب چراغ ۱۵۱/۲

دفع_دشمن

اگر ڪسی بہ جهت رفع دشمن
بعد از نماز صبح بلافاصلہ این دعا
را بخواند مقهور نمے شود

خرائن نراقی ۴۴۶

برڪت_مال

هر ڪس”سوره غافر”را بنویسد
و بر دیوار باغ خود بیاویزد سرسبز و
پرمحصول خواهد شد و در مغازه
و محل ڪسب بیاویزد خرید و فروش
در آن زیاد مےشود

ثواب الاعمال

چـه_جـالـب

سفید نشدن موے

جناب آقاے اویسی ؛
گویند هرڪس یڪ هفتہ موے
سر خود را با “هلیلہ” بشوید
هرگز سفید نگردد

هفت شهر عشق ۳۸۶

معجزه

شفاے هر درد
بجز مرگ

پیامبر اڪرم ص ؛
سوره حمـــد شفـاے هر
دردی بجز مرگ است

الکافی ۴۳۴/۴

غنی_شدن

پیامبر ص ؛
هر کس روزی صد بار این ذکر را
بگوید بی‌نیازی به سویش جلب
شود و تنگدستی از او دور گردد
درب جهنم به او بسته و درب
بهشت بر او باز شود

صحیفه رضویه

استجابت_دعا

پیامبر اکرم ص ؛
هر کس می‌خواهد دعایش
مستجاب و اندوهش برطرف
شود به تنگدست مهلت دهد

نهج الفصاحه ۷۵۹

بهای_بهشت

امام صادق علیه‌السلام ؛
گفتن این ذکر بهاے بهشتست
لا إلهَ الّا الله

آداب سالک الی الله ۴۳

درد_قلب_و_گلابی

امام صادق ع ؛
بہ مردے ڪہ از دردے در قلب
خود اظهار ناراحتے ڪرد فرمود ؛
گلابـے بخور

طب الائمه ۱۳۵

حاجتروایی_با_ذکر_یونسیه

۴۰ بار در سجده ذکر
حضرت یونس (ع) را بگو

لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ
إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ

نور علی نور ۱۳۲

اگه_گناه_کردی

حداقل بعدش پیشمون باش

امام صادق ؏ ؛
همانا پشیمانے از گناه انسان را
به دست کشیدن از آن وا میدارد

اصول کافے ۱۵۹/۴

دفع‌_سم_و‌‌‌‌‌‌_عفونت

امام صادق ع ؛
شیر گوسفند یک نوع ضدعفونی و
دفع سم است چنانچه با روغن بادام
و سمغ بصری خورده شود سرفه را
برطرف می‌کند

طب الصادق

اگه_دلت_تنگه_بخون

براے رفع دلتنگے هفده مرتبه
سوره «انشراح» بخوان هر روز دوبار
یڪ بار صبح و یڪ بار عصر

مکارم الاخلاق ۳۷۸

معالجه_چشم

امیرالمؤمنین علی ع؛
ڪسے ڪہ چشمش آزارے داشتہ
باشدآیه الڪـرسےبخواند و در
خاطر خود قرار دهد ڪہ برطرف
مے شود بہ توفیق الهے عافیت
مےیابد

عین الحیاه۲۳۷/۲

خواص_انگشتر_عقیق

پیامبر ص ؛
همانا آتش جهنم را بر کسانی که
انگشتر عقیق در دست می‌کنند و
ولایت علی را در سینه دارند و
شیعه اویند حرام است

مثه منقبه ۱۶۹

هنگـام_خواب

هرڪس قبل از خواب آنقدر
اسم “یاڪریم” را بگوید ڪه خوابش
ببرد ، ملائکه مدامی که خواب است
براے او دعای مستجاب کنند

اذکار و ادعیه
دفع_حیله

امام صادق ؏ ؛
در شگفتم از کسے که مورد حیله
واقع شده چرا به ذکر «افوض
پناه نمیبرد زیرا خدا با آن موسے ؏
را از مڪر فرعونیان مصون داشت

بحار ۱۸۴/۹۰

بستن_زبان_و_عاشق_نمودن

آیه ۶ سوره حشر را خالصانه
و ترجیحا در برابر مطلوب ۵ مرتبه
بخواند ، جانب او بدمد نتیجه یابد

اسرار المقاصد ۲۷۸

ضمانت_فقیر_نشدن

هرکس مواظبت بر قرائت
واقعه نماید فقیر و بیچاره نشود
و موجب زیاد حفظ و توفیق و
وسعت در مالش گردد

بحارالانوار ۲/۸۴

پرنده_بهشتی

امام صادق ؏ ؛
هرڪس این ذکر را زیاد گوید
خدا پرنده اے را از این ذڪر در
بهشت آفریند که خدا را تسبیح
گوید و پاداشش براے او باشد

ثواب الأعمال ۱۲/۲

شفا

دفع دردِ دست

این دعا را با اعتقاد خالص
نوشته و به محل درد بر دست ببند

چشم_زخم

سید بن طاووس روایت کرده
است هر کس سوره فاتحه را هنگام
رؤیت هلال اول ماه ۷ بار بخواند در
آن ماه از چشم زخم ایمن باشد

رهنمای گرفتاران ۷۸

ملامت_دیگران

امام صادق ؏ ؛
کسى که مؤمنى را براى گناهى
سرزنش کند نمیرد تا خودش آن
گناه را مرتکب شود

میزان الحمکمه، ح ۱۴۸۵۴

اعتماد_به_نفس_در_انجام_کار

امام صادق ؏ ؛
هرگاه براے ورود به ڪارے
ترس و وحشت داشتے ، این
آیه را بخوان سپس اقدام ڪن

تفسیر نور الثقلین

خواص_شیر

افزایش
هوش کودک

پیامبر اڪرم ص ؛
به زنان حامله شیر بدهید
پس قطعا شیر هوش کودک
را افزایش مے دهد

اسلام پزشک بیدارو ۱۱۴

دیدن_صالحین_در_خواب

براے دیدن ارواح صالحه
در خواب یس را بسیار بخوان

تحفه رضوی ۱۹۷

اهمیت_نماز

پیامبر اکرم ص ؛
اولین چیزی که از انسان (پس از مرگش) سوال می‌شود نماز است

کنزالعمال، ج ۷، ح ۱۸۸۵۹

تصمیم_درست_در_معامله

قرائت این آیه هنگام
خرید و فروش موجب تصمیم
درست و سود فراوان گردد

آیه ۷۰ سوره بقره

رهنمای گرفتاران ۱۹۵

محفوظ

هرکه پس از نماز ظهر جمعه
دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت
بعد از حمد ۷ توحید بخواند و پس
از سلام این دعا را خواند تا جمعه
دیگر دچار فتنه‌اے نشود

مصباح المجتهد

درد_پا

به جهت رفع درد پا
بخواند : سوره ( انا فتحنا ) تا
( و کان الله عزیزا حکیما )

لئالی منثوره

غلبه_بر_کوه_مشکلات

در مشکلات به تلاوت
آیه ۱۸۶ “سوره بقره” مداومت
ورزد فتح و پیروزی یابد

گل‌های ارغوان ۱۹۵/۱

سوره_سجده

دفع شرّ شیـطان

رسول خدا (ص) ؛
هرڪس “سوره سجـده ” را درخانه
خود بخواند شیطان تا سه روز
داخل آن خانه نخواهد شد

خواص الآیات ۱۲۸

حاجت

آیت‌الله بهجت ؛
اگر گرفتاری و حاجت داری ، پدر
و مادرت را خوشنود کن و اگر زنده
نیستند برایشان صدقه بده چون
مردگان زنده‌اند و ما توانایی
دیدنشان را نداریم

گشایش_گرفتاری

هر ڪس
وقتے شب شد هزار بار بگوید
سُبْحَانَ‏ اللَّهِ‏ الْمَلِکِ الَّذِی‏ لَایَمُوت
ڪار بستہ او باز مےگردد

صحیفه المهدیه ۱۹۶

خواص_بہ

پیامبر اڪرم ص ؛
بہ بخورید
و به یکدیگر هدیہ دهید
چرا ڪہ چشم را جلا مے دهد
و دوستے را در دل
می رویاند

مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۳۷۲

دعاے_جوشن_صغیر

دفع دشمن و بدخواه

مرحوم سمنانی (ره) ؛
خواندن دعاے “جوشن صغیـر” براے
دفع دشمن و بدخواه مفید است

منهاج العارفین ۲۵۰

خواب_پیامبر

مرحوم کفعمے ره ؛
هر ڪس با طهارت و خالص
۷ بار هنگام خواب دعای مجیر
بخواند بشرط آنکه ۷ روز قبل از
آن روزه گرفته باشد به مراد رسد

ذکرهاے شگفت عارفان ۳۸/۲

احادیث_پزشکی

آشامیدن با ۳ نفس

پیـامبر اڪرم (ص) :
اگر ڪسی آب بیاشامد و در میان آن
سه بار نفس بڪشد از بیمارے در
امان می ماند

طب النبی ۲

درجه_پیغمبران

هرڪس روز شنبه
این نماز را بخواند خدا او را
در درجه پیغمبران صالحین
و شهدا قرار دهد

[ ۴ رڪعت و در هر رڪعت
حمد ، توحید ، آیه‌الکرسے ]

مفاتیح الجنان

المـؤمن

امان از جن و انس

هرڪس ذڪر شریف “المؤمن” را
۱۳۶ مرتبه بخواند از شرّ جن و انس
محفوظ خواهد ماند انشاء الله

گلهاے ارغوان ۷/۱

وزوز_گوش

سوره مبارڪه الاعلیٰ

اگر ڪسی در گوش خود صداهاے
دروغین و آزاردهنده میشنود سوره
“الاعلیٰ” را بر گوش خود بخواند
از او زائل خواهد شد

کتاب الخواص اصفهانی

سلامتی

بیمارے روحے

رسول خدا ﴿ﷺ﴾ ؛
ڪسی ڪه از بیمارے روحی رنج
می برد و غم و اندوهش زیاد است
“گوشت دراج” بخورد

بحارالانوار ۷۵/۶

ادای_قرض

یکے از اصحاب قرض بسیار
داشت . پیغمبر فرمود اگر خواهے
خدا قرض تو را ادا کند، این دعا را
بخوان که اگر به اندازه زمینے پر از
طلا بدهکار باشے خداوند ادا کند

چـه_جـالـب

دنـدان هاے سفیـد

جناب آقاے اویسی ؛
براے آنڪه دندان های سفیدے داشته
باشید هر هفته آن را با ” آب لیمو”
مسواڪ زنیـد

هفت شهر عشق ۶۹۶/۱

رفع_غم_و_اندوه_شدید

امام کاظم ؏ ؛
هیچ ڪس را اندوهے نرسید
ڪه سر به آسمان سه بار گوید
بسم الله الرحمن الرحیم
مگر آن ڪه اندوه او فرج بیابد

ختوم و اذکار ۸۴/۱

شفا

امام محمد باقر ع ؛
هرگاه بیمارے داشتہ باشے و
خوف هلاڪ از آن دارے
سوره انعامرا بخوان
ڪہ از آن بیمارے بہ تو چیز ناگوارے
نرسد

عین الحیاه ۲۳۹/۲

خانه_دار_شدن

خواندن مداوم و هر روز
آیه شریفه ۲۹ سوره مؤمنون جهت
خانه دار شدن بسیار مفید است

دعاهای سرازیر شدن رزق و روزی ۹۷

حاجات_مهم

جهت حاجات ، بویژه شفای
بیمار قبل اذان صبح ۱۵ بار سوره
قدر را بخوان روبه قبله با وضو و
زیر آسمان با پا و سر برهنه باش

کشکول لطیف ۴۱۷

باز_شدن_عروق

امام علے ؏ ؛
خوردن انجیر ، رسوبات مجارے
و رگ ها را نرم مے ڪند

طب الأئمه ۱۳۷

شرط_اجابت_دعا

آیت‌الله مجتهدی ره ؛
اجابت دعا در لقمه حلال است
لقمه حلال بخور
یواش هم بگویی الهی العفو ،
خدا قبول می‌کنه

دفع_دشمن

حسبِیَ اللهُ

در جواهر المکنون آمده است
برای دفع دشمن از روز پنج شنبه تا
یک هفته هرروز ۱۴۶ مرتبه بگوید
البته آن دشمن دفع خواهد شد

مخازن ۲۳۳/۱

سبزی_در_سفره

پیامبر اڪرم ص ؛
سفره‌هایتان را به سبزے آذین
کنید چراڪه آن بهمراه بسم الله
گفتن شیطان را مے‌راند

بازگشت_غائب

هر گاه بخواهی غائبی بیاید
سـوره والضحیرا یازده مرتبه
بخواند حاضر خواهد شد

گوهر شب چراغ ۲۴۸/۱

انهدام_گناهان

بهجت عارفان ره ؛
صلوات منهدم کننده گناهانست
چنان که پیامبر فرمودند هر کس
یک مرتبه بر من صلوات بفرستد
یک ذره از گناهانش باقے نماند

نکته هاے ناب ۶۹

عــذاب_قـبر

رسول خدا (ص) ؛
هرڪہ “سوره احزاب” را تلاوت ڪند
و بہ خانواده خود یاد دهد از عذاب قبر
در امان خواهد بود

تفسیرنمونه ۱۸۳/۳

قطع_امید_از_همه

هرگاه همه امیدهایت بہ
یأس مبدل شد بر درب مسجدے
مے ایستے و رو به قبله این دعا
را ۳ بار میخوانے

رهنمای گرفتاران ۲۵۸

دفع_موش

موش ها فرار ڪنند

جناب آقاے اویسـے ؛
براے فرار “مـــوش هـا” در جایگاه
آنها خاڪستر بلوط بریزید

هفت شهر عشق ۵۷۹/۱

بدانیـم

پسر شدن فرزند

امـام صادق (؏) ؛
خانواده هایی ڪه زیاد “ڪاسنی”
مصرف میکنند فرزند پسر بیشتری
از فرزند دختر دارند

بحارالانوار ۲۰۸/۶۶

محبت_همسر

آیه ۱۴ سوره آل عمران را بر
سیب سرخے ۴۱ مرتبه بخواند و
بدمد و به همسر دهد تا ببوید

گلهای ارغوان ۹۹/۱

و_خدا_بیدار_است

امام علے ( ؏ ) ؛
هر کس که هنگام خوابش
“سوره توحید” را قرائت بنماید
خدا ۵۰ فرشته را مأمور حراست
از او قرار مے دهد

منبع مکارم الاخلاق ۲۸۹

منظم_شدن

جهت منظم شدن اشخاص
و امور روزے ۸۰ مرتبه
ذڪر یا حَبیب ‌
گفته شود

ختومات و اذکار

الخصال ۱۰۰

خاموشی_پرگویان

هر که خالصانه این آیه را
بخواند در پیش کسے که پُر گو
باشد و متکبر به سخنان خویش
خاموش شود و سخن کمتر کند

خواص آیات قرآن ۴۶

از_خدا_بخواه

آیت الله قاضے ره ؛
هر فردے که نماز واجبش را
اول وقت بخواند و به مقامات
عالیه نرسد مرا لعن کند

به نقل از مرحوم علامه
طباطبایی و آیت الله بهجت

حدیث_پزشکی

پیامبر اڪرم ( ص ) ؛
قارچ از گیاهان بهشت است و
آب آن براے درد چشم خوبست

توضیح : مےتوان آب قارچ را به
سنگ سرمه مالید و با آن سرمه
کشید که سودمند افتد

خواص اسماء_ادریسیه

پایان فقــر

هر کس تنگدست و فقیر
باشد به این اسم مداومت کند
فقر و پریشانے از وے زایل گردد
و از تنگدستے خلاص شود

لبیک_یا_الله

توفیق حج

امـام صادق (؏) ؛
هرکس سوره نبأ را هر روز
قرائت کند سال تمام نشود
مگر آنکه خدا زیارت کعبه را
نصیبش گرداند ➣

تفسیر نور الثقلین ۴۹۰/۵

مذمت_فحاشی

پیامبر اڪرم ص ؛
بهشت بر فحاش و هرزه‌گوے
کمحیائے که باک ندارد چه گوید
و چه شنود حرام است

ارشاد القلوب ۱۴۳/۱

تندرستی

امام علی ؏ ؛
هر کس در ابتدای روز ۲۱ مویزِ سرخ
سرخ بخورد خداوند هر بیماری
و نا تندرستی را از او دور می کند

طب الائمه ۱۳۷

رهایی_از_بیخوابی

جهت رهایے از بیخوابے
فرستادن حداقل ۱۱۰ صلوات از
مجربات است

منبع: تحفه الرضویه ۳۱۱

خواص_به

امام علی فرمود به بخورید زیرا
۱ قلب ضعیف را قوی می‌کند
۲ معده را پاک می‌کند
۳ ترسو را شجاع می‌کند
۴ فرزند را زیبا می‌کند

تحف العقول ۱۰۱

مستجاب_الدوه_شدن

هر که در نیمه‌شب با طهارت
کامل (بدن و لباس) روی به آسمان
کند و ۹۹ مرتبه بگویدهُــو
مستجاب الدوه خواهد شد

بحر الغرائب ۱۸ و ۱۹

فایده_صلوات

امام علی (ع) ؛
صلوات فرستادن در محو کردن
گناهان شدیدتر است از فرو
نشانیدن آتش توسط آب

ثواب الاعمال ۱۸۴

نجات_از_سختیها

جهت رفع گرفتارے
۱۰۱ مرتبه بخواند ؛

‌‌رَبِّ اِنّی مَسَّنِیَ الضُّرِ وَ
اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمین

صحیفه الامان

خواص_به

امام علی فرمود به بخورید زیرا
۱ قلب ضعیف را قوی می‌کند
۲ معده را پاک می‌کند
۳ ترسو را شجاع می‌کند
۴ فرزند را زیبا می‌کند

تحف العقول ۱۰۱

‍ سفید_کردن_دست_و_پا

پوست پرتقال خشک شده را
بحالت پودر درآورده با شیر مخلوط
کنید تا خمیر بدست آید بگذارید
این خمیر برای ۲۰ دقیقه بر
صورت و دستهایتان بماند

طب و شفا

معجزه_آیهالکرسی

امـام بـاقر ؏ ؛
هر کسآیـه‌الکــرسی
را در سجـــــده قـرائت کند ،
هیچگاه وارد جهنم نمی‌شود

جامع الاخبار ۵۳

اجابت_هر_حاجت

هرڪس آیه ۹ حجر را
هزار بار خالص بخواند هر حاجتی
که داشته باشد از خدا بخواهد
به زودی روا شود

خواص آیات قرآن ۹۸

بهای_بهشت

امام صادق علیه‌السلام ؛
گفتن این ذکر بهاے بهشتست
لا إلهَ الّا الله

آداب سالک الی الله ۴۳

لینک کانال دعا و اذکار : https://telegram.me/doagooo

کانال علوم غریبه

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *