قالب وردپرس درنا توس
خانه / مطالب متفرقه / اسماء حسنی برای حل هر مشكل ختم و شرح خواص نامهای خداوند

اسماء حسنی برای حل هر مشكل ختم و شرح خواص نامهای خداوند

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعاگو 2agoo.com اسماء حسنی برای حل هر مشكل ختم و شرح خواص نامهای خداوند را برای شما عزیزان قرار دادیم .

اسماء حسنی برای حل هر مشكل ختم و شرح خواص نامهای خداوند
اسماء حسنی برای حل هر مشكل ختم و شرح خواص نامهای خداوند

اسماء حسنی برای حل هر مشكل ختم و شرح خواص نامهای خداوند,شرح خواص اسماء الهی,ختم اسماء الهی,رفع تمام مشکلات با گفتن اسماء الهی,حل مشکلات و گرفتاری ها با گفتن نام های زیبای خداوند,شرح تمام اسماء زیبای خداوند,فضیلت و خاصیت و فوائد گفتن اسماء الهی

اسماء حسنی برای حل هر مشكل ختم و شرح خواص نامهای خداوند

خواندن قبل از هر دعا به جهت اجابت

ابي درداء از رسول اكرم (ص) نقل كرد كه ايشان فرمود:براي خدا هشت اسم است كه در ساق عرش وقلب خورشيد و در بهشت ودرخت طوبي نوشته شده،هركس قبل از هر دعا بگويد مستجاب شود ،و آن اسماء اين است((يا دائمُ ،يا حَيُّ،يا وِترُ،يا فردُ،يا احَدُ،يا قويُّ، يا قديمُ، يا قادِرُ)) .

اسماء حسني براي حل هر مشكل

 از امام علي (ع) منقول است كه : هر گاه مشكلي مرا پيش مي آمد،اين كلمات را بر سه پاره كاغذ مينوشتم ودر آب روان مي انداختم آن ممشكل حل مي شد.((هُوَ الحافظُ والكافي ُ وَحدَهُ))

ختم(( بسم الله الرحمن الرحيم))

ازبزرگان منقول است كه هر كس در يك مجلس  786 مرتبه اين ذكر را بگويد وبه همين عدد صلوات بفرستد  حاجات مشروعه اش برآورده ميشود.انشا ءالله

ختم وشرح خواص(( الله))

اسم مبارك ((الله)) از اسماء مختص به پروردگار است. واز مشهورترين  اسماء مختص به پروردگاراست. واز مشهورترين اسماء الله ميباشد وشايد در تمام ادعيه واذكار بيان گرديده است. در روايت آمده است: هرگاه بنده اي 10 مرتبه يا الله بگويد دعايش رد نمي شود ومداومت بر اين  نام مبارك در خلوت موجب مشاهده امور عجيبه است.

ونيز حضرت علي (ع) فرمود: كسي كه صد آيه از قرآن را از هر جاي آن بخواندوبعد از آن هفت مرتبه بگويد يا ((الله)) پس اگر نفرين كند بر سنگي هر آينه سنگ را از جاي خود جدا مي نمايد.

ختم وخواص ((الواحدُالاحَدُ))

گفتن ذكر يا ((اَحَدُ)) بعد از هر نماز سيزده مرتبه جهت خلاصي از گرفتاري بسيار نافع است. وگفتن هزار مرتبه آن در خلوت چنان باشد كه ملائكه با او همراه شوند وگفتن ((يا واحِدُ يا احَد)) خيلي مؤثر است. امام رضا (ع) فرمودند: هركس را مرض سختي باشد هر روز 1001 مرتبه ((يا واحِدُ)) بگويد از آن صحت ميابد.

ختم وخواص ((الصَمَد))

در خواص الاسماء آمده است: مداومت بر ذكر ((الصَمَد)) موجب غنا و رفع حوائج وايمني ازبلايا است. وآمده است: هركس در سحرگاهي وضو ساخته وروي زمين گذارد وبگو11 مرتبه اين اسم را بخواند از اهل يقين مي گردد.

ختم وخواص ((اَلاخِرُ))

 امام صادق (ع) فرمود:مداومت بر اين اسم شريف براي غلبه بر خصم ودوام در كارها وعزت وهيبت وحسن عاقبت وختم كارها به سعادت وصفاي باطن وخوشدلي مفيد است.

ختم وخواص ((السَميعُ البَصيرُ))

آمده است :زياد گفتن اين اسم مبارك در دعا باعث استجابت آن دعا مي شود ذكر ((اسَّميع)) به جهت سنگيني گوش بسيار نافع است.ذكر ((البصير)) براي رفع شب كوري ودرد چشم وبينا شدن در امور دنيا بسيار مفيد است، واگر بعد ازهر نمازي (302) نوبت بخواند مقاصد او بي سعي حاصل ميشود.

ختم وخواص (القَديرُ)

در خواصّ الايات آمده است: هركس اين دو اسم ((القادِرُ المُقتَدِر)) را بنويسد وبا خود نگه دارد و بر خواندن آن مداومت نمايد قوّت او زياد شده واز كارهاي سخت مانده نشود.وآمده است: حضرت ادريس به بركت اسم قادر نبوت يافت.

ختم وخواص ((العَليّ))

ذات مقدسي كه برتر از مقام ومرتبه او مقامي تصور نميشود. نام حضرت علي (ع) نيز از اين اسم مبارك آمده است.منقول است :هركس اين نام شريف را زياد بگويد وبه همراه خود داشته باشد درميان مردم صاحب آبرو ومنزلت ميشود.

ختم وخواص ((البارِيُّ))

امام رضا (ع) فرمود: هركس هر جمعه اسم مبارك ((اَلبارِيُ)) را 100 بار بگويد  خداي تعالي او را درقبر تنها نگذارد وخداوند فرشته اي برايش مي فرستد تا روز قيامت مونس او باشد.

ختم وخواص ((الاَكرَمُ))

گويند هر كس در سجده 21 بار بگويد)(يا ذَ الجَلالِ وَ الاِكرام)) هر حاجتي بخواهد انشاءالله روا ميشود. واين اسم كليد رزق وبركت است. وهركس بر آن مداومت كند از جايي به وي برسد كه گمان نداشته باشد.

ختم وخواص ((الحَيّ))

امام رضا (ع) فرمودند:هركس ذكر ((الحيُّ القَيُّوم)) را ورد خود ساد وزياد تكرار كند عمرش دراز ميشود،واورا در دلها تصرف كامل پديد آيد.وبعضي گفته اند:اوقات دعوت اين دو اسم از سحر تا طلوع آفتاب است .بزرگان دين از اين دو اسم فوايد عجيبه وثمرات غريبه اي مشاهده فرموده اند.

ختم وخواص ((الحَكيمُ))

ذكر اسم ((الحَكيمُ))به جهت آساني هر دشواري وراست آمدن كارها سفارش شده است ودر ((خواص الاسماء)) آمده است:هركس اين اسم را بنويسد وآنرا بشويد وبر زرع ريزد،با بركت شود واز آفات ايمن گردد.

ختم وخواص ((الحَليمُ))

در خاصيت اسم مبارك ((الحَليمُ)) گفته اند :اگر كسي اين اسم را بنويسد وبشويد وآب آنرا به زرع بپاشد موجب يادي محصول مي گردد. همچنين آمده است:اگر كسي را چيزي در گوش رفته اين اسمها((يا عليُّ يا عَظيمُ يا حليمُ يا عَظيمُ)) را در گوش او بخوانند انشاءالله بيرون آيد.

ختم وخواص ((الحَسيب))

گويند:به جهت دفع دشمن از روز پنج شنبه تا يك هفته هر روز 146 مرتبه بگويد::((حَسبِيَ اللّهُ))البته دفع ميشود.ونيز مرحوم سبزواري(ره) مي گويد:هركس 7هفته هرروز 70مرتبه گويد ((حَسبِيَ اللهُ الحَسيب)) وابتدا از روز پنج شنبه شروع كند ،خداي تعالي كفايت مطالب او نمايد ونجات دهد او را از آنچه ميترسد.

ختم وخواص ((الربُّ))

هركس بگويد((يا ربُّ ياربُّ ياربُّ)) تا آنكه نفس او قطع شود،در جوابش گفته ميشود))لّبيك)) حاجت تو چيست؟؟؟

ختم وخواص ((الرّحمنُ الرَّحيمُ))

اگر كسي حاجتي در دنيا وآخرت دارد به اين دو اسم مداومت ورزد.واگر در آخر روز جمعه اين دو اسم را بنويسد وبا خود داشته باشد هيچ مكروهي به او نرسد مادامي كه با او باشد.واز امام رضا (ع) روايت است كه فرمود: هركس اسم ((اَلرَّحمن ُ الرَّحيمُ)) را بعد از هر نمازي 298 بار بخواند ،همه مردم او را دوست دارند واز اهل تحقيق گردد.

ختم وخواص ((الرّزاقُ))

هركس در هر گوشه از خانه خود 100 بار ذكر ((يا رَزّاق)) را گويد روزي اهل خانه وسعت يابد.

ختم وخواص((العَزيزُ))

امام رضا (ع) فرمود:هركس بعد از نماز صبح اين اسماء عزيز ومكرم را چهل ويك بار بخواند محتاج خلق نگردد ودر ميان مردم عزيز ومكرم باشد .بعضي گفته اند: هركس هر روز 41 مرتبه اين اسم را بخواند دولتي عظيم يابد.

لینک کانال دعا و اذکار: https://telegram.me/doagooo

کانال علوم غریبه

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *