قالب وردپرس درنا توس
خانه / ذکر و دعاهای قرآنی / خواص و فضیلت فراوان حرز ابی دجانه صغیر به همراه متن کامل دعای ابی دجانه

خواص و فضیلت فراوان حرز ابی دجانه صغیر به همراه متن کامل دعای ابی دجانه

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعاگو 2agoo.com خواص و فضیلت فراوان حرز ابی دجانه صغیر به همراه متن کامل دعای ابی دجانه را برای شما عزیزان قرار دادیم .

خواص و فضیلت فراوان حرز ابی دجانه صغیر به همراه متن کامل دعای ابی دجانه,آثار و برکات دعای ابی دجانه صغیر,ثواب و پاداش خواندن حرز ابی دجانه صغیر,رفع عصبانیت با حرز ابی دجانه,دور کردن اجنه های مزاحم با حرز ابی دجانه,دانلود متن کامل حرز ابی دجانه صغیر

خواص و فضیلت فراوان حرز ابی دجانه صغیر به همراه متن کامل دعای ابی دجانه

رفع عصبانیت
بهتر شدن خواب شبانه
تقویت هاله دور افراد (حصار)
دور ڪردن اجنه هاے مزاحم

■ﻫﺬﺍ ﮐﺘﺎﺏُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟﻌَﺎﻟَﻤﯿﻦَ ﺍِﻟﯽ ﻣَﻦ ﻃَﺮَﻕَ ﺍﻟﺪّﺍﺭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻌُﻤﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺰُﻭّﺍﺭِ ﺍِﻟّﺎ ﻃﺎﺭِﻗﺎٌ ﯾَﻄﺮُﻕُ ﺑِﺨَﯿﺮٍ ﺍَﻣﺎ ﺑَﻌﺪُ ﻓَﺎِﻥَّ ﻟَﻨﺎ ﻭَﻟَﮑُﻢ ﻓِﯽ ﺍﻟﺤَﻖِّ ﺳَﻌَﻪً ﻓَﺎِﻥ ﺗَﮏُ ﻋﺎﺷِﻘﺎً ﻣُﻮﻟِﻌﺎً ﺍَﻭ ﻓﺎﺟِﺮﺍً ﻣُﻘﺘَﺤِﻤﺎً ﻓَﻬﺬﺍ ﮐِﺘﺎﺏُ ﺍﻟﻠﻪِ ﯾَﻨﻄِﻖُ ﻋَﻠَﯿﻨﺎ ﻭَ ﻋَﻠَﯿﮑُﻢ ﺑﺎﻟﺤَﻖِّ ﺍِﻧُﺎ ﮐُﻨّﺎ ﻧَﺴﺘَﻨﺴِﺦُ ﻣﺎ ﮐُﻨﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠَﻮﻥَ ﻭَﺭُﺳُﻠُﻨﺎ ﯾﮑﺘُﺒُﻮﻥَ ﻣﺎ ﺗَﻤﮑُﺮُﻭﻥَ ﺍُﺗﺮُﮐُﻮﺍ ﺻﺎﺣِﺐَ ﮐَِﺘﺎﺑﯽ وبالاسم……… ﻫﺬﺍ ﻭ ﺍﻧﻄَﻠِﻘﻮﺍ ﺍِﻟﯽ ﻋَﺒَﺪَﻩِ ﺍﻻ‌َﺻﻨﺎﻡِ ﻭَ ﺍِﻟﯽ ﻣَﻦ ﯾَﺰﻋَﻢُ ﺍَﻥَّ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍِﻟﻬﺎً ﺍﺧَﺮَ ﻻ‌ ﺍِﻟﻪَ ﺍِﻻ‌ ﻫُﻮَ ﮐُﻞُّ ﺷَﯽ ﺀ ﻫﺎﻟَﮏٌ ﺍِﻻ‌ ﻭَﺟﻬَﻪُ ﻟََﻪُ ﺍﻟﺤُﮑﻢُ ﻭَ ﺍِﻟَﯿﻪِ ﺗُﺮﺟَﻌُﻮﻥَ ﺣﻢ ﻻ‌ ﯾُﻨﺼَﺮﻭﻥَ ﺣﻤﻌﺴﻖ ﺗَﻔﺮَّﻗَﺖ ﺍَﻋﺪﺍﺀُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺑَﻠَﻐَﺖ ﺣُﺠَّﻪُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﻻ‌ ﺣَﻮﻝَ ﻭَﻻ‌ ﻗُﻮَّﻩَ ﺍِﻻ‌ ﺑِﺎﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﻌﻠﯽ ﺍﻟﻌﻈﯿﻢ ﻓَﺴَﯿَﮑﻔﯿﮑَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤﯿﻊُ ﺍﻟﻌَﻠيم■

▼محل نقطه چین را اسم خودتون با اسم مادر را بنویسید
مثال رقیه زاده فاطمه
▼قبل و بعد از نوشتن سه فاتحه بفرستید
پیامبر ص علی ع ابی دجانه و به روحشان هدیه کنید.
▼باوضو روبه قبله
▼بدن و لباس هنگام نوشتن پاڪ باشد
▼ساعات نوشتن اول هر ماه قمرےیڪشنبه و پنجشنبه بعد از نماز صبح روے ڪاغذ بی خط نوشته شود
▼شبها بزارید زیر سر و روزها همراه باشد یا داخل وسایل شخصی بگذارید.
▼این حرز هر ماه تمدید شود و نوشته شد
▼حرز قبلی را پاره ڪنید داخل آب روان اندازید

بازنشر : سایت دعاگو

کانال علوم غریبه

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *