آموزش باستان شناسی

» تعبیر خوابباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی » صفحه 3

12 views بار
تعبیر خواب دیدن کلوچه، معنی کلوچه در خواب

تعبیر خواب دیدن کلوچه، معنی کلوچه در خواب

معنی کلوچه در خواب چیست؟ کلوچه شیرنی خوشمزه ای است که معنی آن نیز بسیار خوب و نیکو تعبیر شده است.اما زمانی معنی خوبی دارد که زنجبیل و ادویه در آن نباشد. کلوچه انواع مختلفی دارد که معروفترین آن ها خرمایی سیستانی می باشد که طعم بسیار خوشی دارد. دیدن کلوچه در خواب از دید معبری شرقی به این صورت می باشد: مال حلال ،روزی گسترده،نعمت فراوان،عیش خوش اگر کسی در خواب دید که در […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کلاه، معنی کلاه در خواب

تعبیر خواب دیدن کلاه، معنی کلاه در خواب

معنی کلاه در خواب چیست؟ آیا می دانید کلاه در خواب چه دارد؟ کلاه نشانه ی عزت و احترام می باشد که کسی نسبت به ما خواهد داشت. دیدن کلاه در خواب به معنی اهمیتی است که جامعه به شما خواهد داد. برخی خیال می کنند که کلاه نشانه ی مال و ثروت است اما این نشانه اشتباه می باشد. کلاه انواع گوناگونی دارند و بسته به نوع و حالات آن ها تعابیرشان نیز متفاوت […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن کلکسیون، معنی کلکسیون در خواب

تعبیر خواب دیدن کلکسیون، معنی کلکسیون در خواب

معنی کلکسیون در خواب چه می باشد؟ کلکسیون به مجموعه ای مواد مختلف می گویند که این مواد شامل تمبر،سکه، اسکناس،کارت تلفن،بلیط،بلیط های بخت آزمایی و بسیاری دیگر می باشند. معبران در این باره تعبیر های اندکی را روایت کرده اند که در ادامه ی مطالب می توانید مشاهده کنید. معبری غربی می گوید: دیدن کلکسیون انواع گوناگونی دارد که بسته به نوع آن تعبیرش نیز متفاوت است. اگر کلکسیون حشرات باشد یعنی غم و […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کل، معنی کل در خواب

تعبیر خواب دیدن کل، معنی کل در خواب

معنی کل در خواب چیست؟ آیا شده است در خوابتان کلی را ببنید؟ در این باره معبران تعبیرهای اندکی را نقل کرده اند که در ادامه ی مطالب می توانید ببینید. معبری شرقی در این باره گفته است اگر کسی در خواب ببیند او با کلی گفت و گو می کرد یعنی با بزرگی دوستی خواهد کرد. اگر کسی در خواب ببیند که در سر او مو رویش کرده بود یعنی مدیون خواهد شد.   […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن کشور بیگانه، معنی کشور بیگانه در خواب

تعبیر خواب دیدن کشور بیگانه، معنی کشور بیگانه در خواب

کشور بیگانه در خواب چه معنی دارد؟ کشور بیگانه ای رفتن یا در آنجا سکونت جستن در خواب معنی نیکویی دارد. معبران در این باب تعابیر اندکی را روایت کرده اند. دیدن کشور بیگانه رفتن یعنی شما سفری را در پیش دارید. در هرصورتی دیدن کشور بیگانه در خواب برای شما سفری را به ارمغان خواهد آورد. امیدواریم که همواه خواب هایی خوش و خیر را ببینید و روزهایتان پر از شادی،سلامتی و مال حلال […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کشکاب، معنی کشکاب در خواب

تعبیر خواب دیدن کشکاب، معنی کشکاب در خواب

معنی کشکاب در خواب چیست؟ آیا تابحال شده است در خواب کشکاب را ببینید؟ کشکاب در فرهنگ فارسی به معنی کشک کوبیده شده است که آن را با آب مخلوط و با تلیک نان میل می کنند. معبران در این باره تعابیری بس اندک داده اند. معبری شرقی در این باره روایت کرده است که : شخصی در خواب کشکاب را بدید می دانی آن را چه معنی کرده است؟ اگر دید که بنفشه و […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کِشتی، معنی کِشتی در خواب

تعبیر خواب دیدن کِشتی، معنی کِشتی در خواب

معنی کشتی در خواب چیست؟ کشتی به شناورها گفته می شود که افراد را جابه جا می کنند و یا مواد و باری را بر آبهای آزاد یا دریاچه ها پهن انتقال می دهند. کشتی ها انواع گوناگون باری یا برای سفر و … دارند و دیدن هر کدام در خواب تعابیری متفاوت خواهد داشت. معبران نیز در این باره تعابیری را بیان کرده اند آنها گفتند که بصورت کلی دیدن کشتی در خواب به […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن کشت و زرع، معنی کشت و زرع در خواب

تعبیر خواب دیدن کشت و زرع، معنی کشت و زرع در خواب

معنی کشت و زرع در خواب چیست؟ اگر کسی در خواب ببیند که عمل کشت و زرع را انجام می دهد همانطور که کار پسندیده و پیامبرانه می باشد در خواب نیز خوش است. کشت و زرع کردن شغل پیامبران می باشد و عملی بسیار زیبا و شایسته در برابر پرودگار است بنابراین دیدنش در خواب خوب و نیکو است. معبران تعابی های بسیاری را بیان کرده اند برای نمونه امام صادق(ع) در این مورد […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن کژدم، معنی کژدم در خواب

تعبیر خواب دیدن کژدم، معنی کژدم در خواب

کژدم در خواب دیدن چه معنی دارد؟ کژدم نام دیگر عقرب است.دارای هشت پا و نیش کشنده ای می باشد که بسیاری از انسانها را با نیش سمی خود کشته است. کژدم انواع گوناگون و هم چنین رنگهای مختلفی دارد. در دیدن کژدم معبران تعابیر بسیاری را بیان کرده اند که در زیر می توانید ببینید: دیدن کژدم در خواب به معنی دشمن ستمکار است. امام هفتم صادق(ع) می فرمایند: کژدم در خواب به معنی […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کرویه، معنی کرویه در خواب

تعبیر خواب دیدن کرویه، معنی کرویه در خواب

معنی کرویه در خواب چیست  و چگونه تعبیر شده است؟ آیا تا بحال شده است در خواب کرویه را ببینید و معنای آن را نیابید؟ دوستان عزیز می توان به شما گفت دیدن کرویه در خواب معنای خوبی ندارد. اگر چه  دیدن کرویه در خواب تعابیری بس اندک نقل شده است. معبری شرقی در این باره چنین می گوید: دیدن کرویه در خواب به معنای غم و غصه می باشد. اگر کسی ببیند که کرویه […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن کرم، معنی کرم در خواب

تعبیر خواب دیدن کرم، معنی کرم در خواب

معنی کرم در خواب چه می باشد؟ کرم ها انواع مختلفی دارند که در بسیاری از نقاط زیر خاک وجود دارند و به چشم می خورند.کرم ها معمولا با توجه به نوعشان در زیر خاک باغچه ها سبزجات و در بسیاری از مکان های دیگر یافت می شوند در هنگام خوردن میوه و سبزی باید مراقبت بسیاری را انجام داد. دیدن کرم در خواب با توجه به حالات آن متفاوت معنی شده است. معبران در […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن کرکره، معنی کرکره در خواب

تعبیر خواب دیدن کرکره، معنی کرکره در خواب

کرکره در خواب چه معنی میدهد؟ آیا تا بجال شده است در خواب کرکره را ببینید؟ بله دوستان من کرکه نوعی چوب یا فلز می باشد که به پنجره ها وصل می شود برخی از آنها بی حرکت و برخی متحرک هستند. کرکره انواع گوناگونی دارد و نوع های بسیار از آن در بازار برای استفاده موجود می باشد. معنای کرکره در خواب حسادت می باشد. معبران در این باره تعابیر بسیاری بیان کرده اند […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کرته، معنی کرته در خواب

تعبیر خواب دیدن کرته، معنی کرته در خواب

معنی کرته در خواب چه می باشد؟ کرته درفرهنگ لغت به معنای زمینی است که زراعت شده است و در آن سبزی کاشته شده است. در معنای دیگر ان به لباسی می ماند که کوتاه است و در پارس به آن پیراهن می گویند. در این جا منظور از کرته لباس می باشد. در دیدن کرته در خواب معبران تعابیر بسیاری را داده اند که در ادامه مطالب می توانید مشاهده کنید: معبری شرقی می […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بی هوشی، معنی بی هوشی در خواب

تعبیر خواب دیدن بی هوشی، معنی بی هوشی در خواب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بیهوش شده‌ای و عقل و هوش خود را کاملاً از دست داده‌ای، تعبیرش این است که برای تو کاری پیش می‌آید و در آن دچار حیرت و سرگردانی می‌شوی، ولی سرانجام کار تو درست می‌شود.   يوسف نبي عليه السلام: ديدن بيهوش شدن توبه بايد کرد کتاب سرزمين روياها: شما بيهوش شده ايد : يك بيماري در پيش است . شما بيهوش وزخمي مي شويد : اميدهاي شما […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن بی دندان، معنی بی دندان در خواب

تعبیر خواب دیدن بی دندان، معنی بی دندان در خواب

حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنب دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بی ادب بودن، معنی بی ادب بودن در خواب

تعبیر خواب دیدن بی ادب بودن، معنی بی ادب بودن در خواب

لوک اويتنهاو میگويد : بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهيد شد سرشکسته خواهيد شد کسی رابه فرزندی بگيريد : مسوليت های تازه خواهيد داشت در سر زمین رویاها آمده: شما بي ادب هستيد : شما را سر جايتان مي نشانند يك مرد بي ادب باشد : او فقط براي موفقيت كار ميكند. يك زن بي ادب باشد : عاشقانش او را رها خواهند كرد. دوستان بي ادب هستند : با ديگران با بي ادبي رفتار خواهيدكرد.

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بویهاي خوش، معنی بویهاي خوش در خواب

تعبیر خواب دیدن بویهاي خوش، معنی بویهاي خوش در خواب

ابن سيرين گويد : اگر بيند که با خود بوي خوش داشت و بيننده عالم بود دليل است که مردم از علم او فائده برند اگر اين خواب را توانگر بيند دليل است که مردم را از مال او فائده رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن عطر به خواب بر نه و جه است. اول: ثناي نيكو. دوم: سخن خوش شنيدن. سوم: علم نافع. چهارم: طبع نيكو. پنجم: مجلس علم. ششم: مردي كريم. هفتم: […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن بوهاي خوش، معنی بوهاي خوش در خواب

تعبیر خواب دیدن بوهاي خوش، معنی بوهاي خوش در خواب

ابن سيرين گويد : اگر بيند که با خود بوي خوش داشت و بيننده عالم بود دليل است که مردم از علم او فائده برند اگر اين خواب را توانگر بيند دليل است که مردم را از مال او فائده رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن عطر به خواب بر نه و جه است. اول: ثناي نيكو. دوم: سخن خوش شنيدن. سوم: علم نافع. چهارم: طبع نيكو. پنجم: مجلس علم. ششم: مردي كريم. هفتم: […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بوم، معنی بوم در خواب

تعبیر خواب دیدن بوم، معنی بوم در خواب

تعبیر خواب بوم به روایت جابرمغربی : اگر بیند بومی داشت یا کسی به وی داد، دلیل که مردی دزد را قهر کرد. اگربیند گوشت بوم میخورد. دلیل که به قدر آن گوشت، مال از مردی دزد بخورد. اگر بیند که بچه بوم داشت، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود. تعبیر خواب بوم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن بول، معنی بول در خواب

تعبیر خواب دیدن بول، معنی بول در خواب

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار. حضرت دانیال گوید: اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند که به […]

62 views بار
تعبیر خواب دیدن کدو، معنی کدو در خواب

تعبیر خواب دیدن کدو، معنی کدو در خواب

تعبیر کدو در خواب چیست؟ کدو  انواع گوناگونی دارد.کدو تنبل،کدو حلوایی،کدو سبز. اگر دیده باشید در بسیاری از کشورها از کدو تنبل برای جشن هالووین استفاده می کنند و چهره های خود را بصورتی وحشتناک تغییر می دهند. بصورت کلی بسیاری کدو را گیاهی . بدون مزه می دانند اما پزشکان و اطباء گیاهی کدو را به بیماران خود که  مزاجی گرم دارند،توصیه میکنند. معبران در دیدن کدو در خواب تعابیری بس نیکو نقل کرده […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کتیرا-گیاه کتیرا، معنی کتیرا،گیاه کتیرا در خواب

تعبیر خواب دیدن کتیرا-گیاه کتیرا، معنی کتیرا،گیاه کتیرا در خواب

تعبیر خواب کتیرا چه می باشد؟ کتیرا یک نوع صمغ از گیاه می باشد که مصارف بسیاری در طب دارد . یکی از مهم ترین صادرات ایران به کشورهای اروپایی صادرات کتیرا به اروپا است. از کتیرا برای گرفتگی صدا و سرفه های بسیار استفاده می شود.کتیرا برای رفع موخوره ی موهم بسیار تاثیر دارد و آن را از بین می برد. از امامان نقل شده است که : کتیرادر خواب دیدن به معنی فضله […]

52 views بار
تعبیر خواب دیدن کتری، معنی کتری در خواب

تعبیر خواب دیدن کتری، معنی کتری در خواب

معنی کتری دیدن در خواب چیست؟ آیا شده است که در خواب کتری را ببینید.کتری وسیله ای می باشد که می توانید در آن آب را به دمای جوش برسانید. کتری در خانه، طبیعت،پیکنیک و .. استفاده فراوانی می شود. معنی کتری در خواب داشتن مسئولیت های بزرگ و دشوار است. اگر در خواب دیدید که کتری سیاهی در دستتان بود یعنی در کارها و امور عاطفی در زندگی شکست خواهید خورد و موفق نخواهید […]

10 views بار
تعبیر خواب دیدن کتاب فروشی، معنی کتاب فروشی در خواب

تعبیر خواب دیدن کتاب فروشی، معنی کتاب فروشی در خواب

آیا در خواب کتاب یا کتاب فروشی را دیده اید؟ کتاب و کتابخوانی در این دوره در جامعه ما بسیار کم رنگ شده است. افراد به فضاهای مجازی رو آورده اند حتی اگر اهل کتاب خوانی باشند آن را در فضای مجازی مطالعه می کنند. این باعث کاهش فرهنگ و کم شدن اطلاعات عمومی افراد می شود. معنی کتاب فروشی در خواب چیست؟ کسی در خواب دیده است که می خواهد به کتابخانه برود و […]

22 views بار
تعبیر خواب دیدن کت – بالاپوش-معنی کت – بالاپوش در خواب

تعبیر خواب دیدن کت – بالاپوش-معنی کت – بالاپوش در خواب

تعبیر خواب کت -بالاپوش چیست؟ کت یا بالاپوش که افراد زیادی به تن می کنند و بسیار هم در تن زیبا جلوه می نماید. معبران در دیدن کت یا بالاپوش تعبیرهای اندکی را نقل کرده اند.در این رابطه می توانید تعبیرهای زیر را مشاهده کنید. اگر کسی در خواب دید که کت نو تهیه کرده است و آن را می پوشد به معنی این است که افتخارات و نتایج بسیار خوبی را بدست می آورد. […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن کباده، معنی کباده در خواب

تعبیر خواب دیدن کباده، معنی کباده در خواب

معنی کباده در خواب چیست؟ کباده به وسیله ای گفته می شود که آهنی است و در زورخانه ها به همراه آن ورزش می کنند. کباده دارای چرخ هایی به دور یک میله آهنی است که برخی از ورزشکاران آن را بالای سر خود می گیرند و کباده را می کشند. کباده یک زنجیر نیز دارد که در طرف دیگر ورزشکار قرار میگیرد. و با خواندن مرشد حرکات حرفه ای ورزشکار در زورخانه انجام میشود. […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن کاهو، معنی کاهو در خواب

تعبیر خواب دیدن کاهو، معنی کاهو در خواب

تعبیر کاهو در خواب چیست؟ کاهو از جمله سبزیجاتی می باشد که دارای مواد معدنی بسیاری است.از جمله آنها شامل ویتامین آ،پتاسیم،ویتامین کا،آهن،ویتامین سی هستند. کاهو در سالاد استفاده فراوانی دارد و دیدنش در خواب هم نیکو می باشد. کاهو بسیار خوشمزه است و خوردن آن در صورتی که شیرین باشد با شادی و خرمی همراه  باشد. تعبیر کاهو در خواب بستگی به مزه آن خواهد داشت. اگر در خواب ببینید کاهویی را خوردید و […]

60 views بار
تعبیر خواب دیدن کانگورو، معنی کانگورو در خواب

تعبیر خواب دیدن کانگورو، معنی کانگورو در خواب

معنی کانگورو در خواب چیست؟ کانگورو جانوری کیسه دار است که بیشتر در استرالیا سکونت می گزیند.او می تواند پرشی تا سه متر را داشته باشد. کانگوروها انواع گوناگونی دارند.معبران در دیدن کانگورو ها تعابیری متعدد بیان کرده اند. دیدن کانگورو در خواب معنی نیکویی ندارد. کانگورو در خواب به معنی دشمنی خطرناک است که بر ضد شما عمل می کند. معبری غربی در دیدن کانگورو چنین می گوید: اگر در خواب دیدید که کانگورو […]

14 views بار
تعبیر خواب دیدن کالسکه – گاری، معنی کالسکه – گاری در خواب

تعبیر خواب دیدن کالسکه – گاری، معنی کالسکه – گاری در خواب

معنی کالسکه در خواب چه می باشد؟ کالسکه یا گاری وسیله ای برای حمل و نقل انسان از جایی به جای دیگر می باشد. کالسکه یا گاری را در خواب دیدن معنی نیکویی ندارد.و شما در زندگی خود ضرر خواهید دید. دیدن کالسکه یا گاری به معنی آسیب دیدن در موقعیت های کاری و زندگی می باشد. اگر کسی در خواب دید که کالسکه ای را می رانید به این معنی است که مکانی دیگر […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کافه – میکده، معنی کافه – میکده در خواب

تعبیر خواب دیدن کافه – میکده، معنی کافه – میکده در خواب

تعبیر خواب کافه – میکده چیست؟ کافه – میکده به مکانی گفته می شود که در آن نوشیدنی ها و دسر های گوناگون سرو می شود. مردم زمان قدیم در کافه – میکده به رقص و پایکوبی و جشن و آواز می پرداختند. امروزه  دورهمی های دوستانه و نوشیدن قهوه و ….. در کافه – میکده صورت می گیرد. کافه – میکده را اگر در خواب ببینید در هر حال تعابیری گوناگون برایش در نظر گرفته شده […]

16 views بار
تعبیر خواب دیدن کاسه – پیاله، تعبیر خواب دیدن کاسه – پیاله

تعبیر خواب دیدن کاسه – پیاله، تعبیر خواب دیدن کاسه – پیاله

دیدن کاسه در خواب به چه معنی می باشد؟ کاسه یا پیاله ها که استفاده فراوانی در زندگی و روزانه انسان ها دارد. دیدن کاسه یا پیاله در خواب بسته به جنس کاسه(پباله) نوع استفاده از کاسه(پیاله) در خواب تعابیری متعدد و متفاوت خواهد داشت. معبران در باب کاسه یا پیاله تعابیر بسیاری داده اند که در ادامه مطالب می توانید مشاهده کنید. معبری شرقی در این باره چنین می گوید: اگر کسی در خواب […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کارها – امور،معنی کارها – امور در خواب

تعبیر خواب دیدن کارها – امور،معنی کارها – امور در خواب

معنی کارها – امور در خواب چیست؟ دوستان عزیز و همراهان گرامی آیا شده است در خواب ببینید درگیر کارهای زیادی شده اید؟ دیدن کارها – امور در خواب بسته به نوع حالت آن تعبیری دگرگون دارد. معبری غربی چنین گفته است: اگر در خواب دیدید که کارهای خلاف انجام می دادید به این معنی است که خطری برای شما به وجود می آید. اگر در خواب دیدید که بسیار کار زیادی داشتید یعنی یک […]

10 views بار
تعبیر خواب دیدن کارت، معنی کارت در خواب

تعبیر خواب دیدن کارت، معنی کارت در خواب

دیدن کارت در خواب چه معنایی دارد؟ کارت ها انواع گوناگونی داردممکن است کارت های جغرافیایی باشند،شاید کارت پستال باشد،کارت تبریک،کارت های بازی ،کارت های تسلیت و انواع دیگر کارت ها که بسیار متعدد هستند. دیدن کارت در خواب به معنی رسیدن یک خبر می باشد. معبران در باب کارت تعابیر زیادی بیان نکرده اند و به مقدار کمی از تعبیر بسنده کرده اند. شخصی در خواب می بیند که کارتی را دریافت کردید بستگی […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن کادو – هدیه، معنی کادو – هدیه در خواب

تعبیر خواب دیدن کادو – هدیه، معنی کادو – هدیه در خواب

معنی کادو – هدیه در خواب چیست؟ همه ی افراد کادو – هدیه  گرفتن  را دوست دارند،کادو – هدیه احساس لذت و خوشبختی را به انسان می بخشد. اگر در خواب دیدید که از کسی کادو گرفتید به این معنی است که در معاملات و کارهای عاطفی بسیار موفق میشوید. دیدن کادو – هدیه در خواب به معنی موفق شدن یا ناموفق بودن بسته به احوالات کادو – هدیه در خواب  دارد. کسی در خواب […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کاج، معنی کاج در خواب

تعبیر خواب دیدن کاج، معنی کاج در خواب

معنی کاج در خواب چیست؟ آیا شما در خواب کاجی سرسبز  و با نشاط را دیده اید و دوست دارید بدانید معنی آن چه می باشد؟ دوستان عزیز کاج درختی است که در زبان عربی به آن صنوبر هم می گویند. دیدن کاج در خواب به معنی بی مهری، سردی  می باشد. معبران در دیدن کاج در خواب تعبیر های اندکی را بیان کرده اند که در مطالب زیر می توانید مشاهده کنید. خانم ایتانوس […]

11 views بار
تعبیر خواب دیدن کیف، معنی کیف در خواب

تعبیر خواب دیدن کیف، معنی کیف در خواب

تعبیر خواب کیف چه می باشد؟ کیف وسیله ای  برای تمام انسان ها در کل جهان که استفاده زیادی دارد . استفاده از کیف هم برای خانم ها و هم برای آقایان مصرف فراوانی دارد. معبران در دیدن کیف تعبیر های اندکی را ارائه داده اند که در ادامه مطالب می توانید آن ها را مشاهده کنید. دیدن کیف در خواب به معنی داشتن ظرفیت در مسائل زندگی می باشد. اگر کسی در خواب دید […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن کوه،معنی کوه در خواب

تعبیر خواب دیدن کوه،معنی کوه در خواب

معنی کوه در خواب چیست؟ کوه نمایانگر بزرگی و عظمت می باشد. دیدن کوه در خواب معبران تعبیر های بسیار زیادی بیان کرده اند. کوه در خواب نشانه ی اقتدار و بزرگ بودن می باشد اگر چه بسته به احوالات آن تعابیر نیز متفاوت است. اگر در خواب دیدید که کسی از کوه بالا می رود به معنی بزرگی شخص و موفقیت در کارهایش می باشد. اگر نتوانست از کوه بالا برود یعنی غم  و […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن کوکو، معنی کوکو در خواب

تعبیر خواب دیدن کوکو، معنی کوکو در خواب

معنی کوکو در خواب چگونه می باشد؟ کوکو غذایی بسیار خوش مزه است که  هر سه وعده غذایی آن را می توان مصرف کرد. کوکو انواع گوناگونی دارد و ماده ی اصلی که در کوکو استفاده می شود،تخم مرغ است. کوکو در خواب به معنی روزی، نعمت،منفعت،سود فراوان می باشد. معبران در مورد دیدن کوکو ذر خواب تعبیر های اندکی داشته اند د ر کل آن را خوب دانسته اند. دیدن کوکو در خواب بسیار […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کوشک، معنی کوشک در خواب

تعبیر خواب دیدن کوشک، معنی کوشک در خواب

معنی کوشک در خواب چیست؟ کوشک به معنی بنای بلند یا قصر ها می باشد. در زمان های قدیم به محل سکان گزیدن خسروان و ملاکان کوشک می گفتند. امروزه کوشک ها آثار باستانی به حساب می آیند و عده ی زیادی از این بناهای زیبا دیدن می کنند. دیدن کوشک در خواب خوش است.معنی نیکویی دارد. دیدن کوشک در خواب از نظر اما جعفر صادق(ع)به معنی نعمت ،ولایت داشتن،رتبه و درجه بالا،ریاست داشتن،بزرگواری و […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن کوزه،معنی کوزه در خواب

تعبیر خواب دیدن کوزه،معنی کوزه در خواب

معنی کوزه در خواب چیست؟ دوستان عزیز و همراهان گرامی کوزه به ظرف سفالین گفته می شود که در مان های قدیم نیز بسیار استفاده می شد. اکنون کوزه نیز استفاده هایی دارد اما بسیار کم.از کوزه برای نگه داشتن آب یا مایعات دیگر بهره می برند. معبران در به خواب دیدن کوزه تعبیر های بسیاری را ارائه داده اند که در ادامه مطالب می تواند این تعبیر ها را مشاهده کنید. از نظر اما […]

62 views بار
تعبیر خواب دیدن کور-نابینا، معنی کور-نابینا در خواب

تعبیر خواب دیدن کور-نابینا، معنی کور-نابینا در خواب

معنی کور – نابینا در خواب چیست؟ معبران دیدن کور-نابینا در خواب را تعابیری بسیار داشته اند. دیدن افراد کور – نابینا در خواب هم معنای خوبی می تواند داشته باشد و هم معنای اندوهگین کننده. اگر کسی در خواب ببیند که کور شده است به این معنی است که هر چقدر آسایش و راحتی در زندگی اش دارد از بین می رود. فقر و تهی دستی زندگی اش را پر می کند.روزهای شما با […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن پشت، دیدن پشت در خواب

تعبیر خواب دیدن پشت، دیدن پشت در خواب

تعبیر پشت در خواب چیست؟ دوستان عزیز پشت در خواب به معنی  مهره های ستون فقرات می باشد. اگر کسی در خواب پشت را دید به معنی فرزند است. معبران در دیدن پشت در خواب تعبیر های بسیاری را داده اند که در ادامه فایل مشاهده است. پشت در خواب دیدن یعنی فرزندانی دارید اگر شما هیچ فرزندی ندارید به معنای برادر شما است و اگر برادری هم ندارید به معنی دوستان می باشد. اگر […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بنزين ، معنی بنزين در خواب

تعبیر خواب دیدن بنزين ، معنی بنزين در خواب

 آنلی بیتون تعبیر خواب دیدن بنزین ، رسیدن پولی پردردسر است لیلا برایت تعبیر خواب آتش گرفتن بنزین ، موقعیت بد است کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب بنزین ، تشکیلات کاری و معاملات احتیاج به مراقبت و دقت بیشتری دارند . تعبیر خواب بنزین می خرید ، پول به دست می آورند . تعبیر خواب اشخاص دیگر بنزین می خرند ، موفقیت شما به تاخیر می افتد . ديدن بنزين در خواب ، علامت آن […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بنده ، معنی بنده در خواب

تعبیر خواب دیدن بنده ، معنی بنده در خواب

محمدبن سيرين گويد: هر كه بنده نابالغ را به خواب بيند كه بالغ شده است، دليل است كه آزاد شود. اگر كسي بيند بنده خودرا آزاد كرد، دليل كه زود از دنيا برود. اگر بيند بنده را كه خواجه بفروخت، دليل كه غمگين و مستمند شود. اگر بيند بنده را بفروخت، دليل كه شادمان شود.

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بندنهادن، معنی بندنهادن در خواب

تعبیر خواب دیدن بندنهادن، معنی بندنهادن در خواب

محمد بن سيرين گويد: اگر كسیبيند كه بند آهنين در پایداشت، دليل كه دين او به خلل بوده و اودعویمسلمانیكند به دروغ و مردیبخيل است از او چيزیبه كسینرسد. بعضیاز معبران گويند: چون مردیمصلح بر دست خود بند بيند، دليل كه از كارهایبد و ناساز بازماند و دست بدارد. اگر بند دست از چوب بيند، آن كه گفتم كمتر و آسانتر بود. ابراهيم كرمانی گويد: اگر كسیدر گردن خود بند از چوب بيند، دليل كه […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن  بند نهادن ، معنی  بند نهادن در خواب

تعبیر خواب دیدن بند نهادن ، معنی بند نهادن در خواب

محمد بن سيرين گويد: اگر كسیبيند كه بند آهنين در پایداشت، دليل كه دين او به خلل بوده و اودعویمسلمانیكند به دروغ و مردیبخيل است از او چيزیبه كسینرسد. بعضیاز معبران گويند: چون مردیمصلح بر دست خود بند بيند، دليل كه از كارهایبد و ناساز بازماند و دست بدارد. اگر بند دست از چوب بيند، آن كه گفتم كمتر و آسانتر بود. ابراهيم كرمانی گويد: اگر كسیدر گردن خود بند از چوب بيند، دليل كه […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بناگوش ، معنی بناگوش در خواب

تعبیر خواب دیدن بناگوش ، معنی بناگوش در خواب

ابن سیرین: تعبیر بناگوش در خواب پسری زیبا روی و فرخنده و مبارک است ، و دو بناگوش دو پسر است . ابراهيم كرماني گويد: ديدن بناگوش در خواب، دليل بر قدر و جاه او بود و زيادت و نقصان ديدن در بناگوش، دليل بر قدر و جاه صاحب خواب است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بناگوش به خواب، بر چهاروجه است. اول: پسري نيكو روي. دوم: قدر و جاه، سوم: دين درست. چهارم: […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بنا ، معنی بنا در خواب

تعبیر خواب دیدن بنا ، معنی بنا در خواب

بنا و ساختمان در خواب هاي ما آرزو و آمال است و کارهايي است که بر مبناي هواي نفس مي خواهيم انجام دهيم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور انديشي. بنا هر حالتي در خواب داشته باشد گوياي برداشتي است که از خودمان داريم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است اين شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم اين برداشت در خواب ساختمان و بنا است.   منوچهر مطیعی […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بلوط ، معنی بلوط در خواب

تعبیر خواب دیدن بلوط ، معنی بلوط در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی: بلوط را می شناسید که میوه ای است از یک درخت تناور و پر ریشه و پر شاخ و برگ که عمری دراز دارد و چند نسل می توانند از برگ و بر آن استفاده کنند. این میوه خشک در خواب مال و نعمت تعبیر شده اما به نظر من علاوه بر مال و نعمت کامجوئی دشوار است از آن نوع کامجوئی و کامروائی ها که به ناخشنودی و تلخی می انجامد. […]

37 views بار
تعبیر خواب دیدن کوچه، معنی کوچه در خواب

تعبیر خواب دیدن کوچه، معنی کوچه در خواب

تعبیر کوچه در خواب چیست؟ کوچه به مکانی گفته می شود که محل رفت و آمد مردم است.کوچه ها معمولا یا وسیع هستند یا باریک. معبران در مورد دیدن کوچه در خواب تعبیر هایی بسیار و متعدد بیان کرده اند. اگر کوچه دراز و تنگ باشد یعنی از رسیدن به هدفتان باز خواهید ماند. اگر در خواب ببینید که کوچه ای است خانه های زیبا در آن به چشم می آید،همسایگانی خوب و خوشرو داریم […]