آموزش باستان شناسی

» تعبیر خوابباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی » صفحه 7

23 views بار
تعبیر خواب دیدن کاچی، معنی کاچی در خواب

تعبیر خواب دیدن کاچی، معنی کاچی در خواب

معنی کاچی در خواب چیست؟ کاچی یک غذای قدیمی و در اصل ایرانی می باشد که بیشتر به عنوان نذری استفاده می شود.مادران ایرانی این غذا را بسیار خوشمزه درست می کنند.جدا از این که کاچی در سفره نذری ها است، به عنوان دسر نیز قابل مصرف است. معبران در این رابطه تعبیر های بسیاری داده اند که در ادامه در این رابطه به آن اشاره شده است. دیدن کاچی در خواب به معنی رزق […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کابل،معنی کابل در خواب

تعبیر خواب دیدن کابل،معنی کابل در خواب

دیدن کابل در خواب به چه معنا می باشد؟ کابل در واقع به سیم و سیم هایی گفته می شود که در هم تنیده و یا به عبارتی پیجیده شده اند که در کل یک مجموعه را تشکیل می دهند و به این مجموعه کابل گفته می شود.کابل ها انواع مختلفی را دارند. دیدن کابل به معنی امنیت روحی و جسمی می باشد. اگر در خواب کابلی را دیدید باید گفت دیدن کابل در خواب […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بام، معنی بام در خواب

تعبیر خواب دیدن بام، معنی بام در خواب

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی پشت بام خانه‌ای هستی که آن را می‌شناسی، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی بدست می‌آوری و کار تو رو به راه می‌شود، ولی اگر خانه نا آشنا بود، یـعـنـی به اندازه بلندی بام با زنی با قدر و منزلت ازدواج می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی پشت بام خانه «پادشاه» هستی، یـعـنـی بزرگی و منزلت و احترام بدست می‌آوری.اگر ببینی از پشت بام خانۀ پادشاه […]

11 views بار
تعبیر خواب دیدن بالن، معنی بالن در خواب

تعبیر خواب دیدن بالن، معنی بالن در خواب

بالن بر وزن (واگن) یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می رفتند و مسافاتی را می پیمودند. دیدن بالن در خواب چند وجه دارد. یک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست می گیرندو بچه ها با آن بازی می کنند. اگر بادکنک بزرگ و به واقع يک بالن بود […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بالش، معنی بالش در خواب

تعبیر خواب دیدن بالش، معنی بالش در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی: تعبیر خواب جوانی که بالش نو زیر سر نهاده ، عشق و ازدواج است تعبیر خواب جوانی که بالش سبز رنگ زیر سر نهاده ، همسری صالح و خوب است تعبیر خواب بالش سرخ ، شادی است تعبیر خواب بالش چرک و کثیف ، دروغ و بیماری است تعبیر خواب بالش زرد ، بیماری است تعبیر خواب دزدیدن بالش ، چشم طمع به محارم شما است تعبیر خواب پنهان کردن بالش در […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن بالا رفتن، معنی بالا رفتن در خواب

تعبیر خواب دیدن بالا رفتن، معنی بالا رفتن در خواب

بالارفتن اگر موفقيت آميز باشد نيکو است. اگر در خواب به دشواري از پله و نردبان بالا مي رويد گوياي اين است که در آينده با مشکلاتي رو به رو خواهيد شد… بالا رفتن از پله اي که انتهاي آن تاريک و نامعلوم است نيکو نيست و لااقل پيگيري يک تلاش بي ثمر را نشان مي دهد. بالا رفتن از پله سنگي خوب است چرا که سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصيت است […]

9 views بار
تعبیر خواب دیدن بال ، معنی بال در خواب

تعبیر خواب دیدن بال ، معنی بال در خواب

اچ ميلر مى‏گويد: مشاهده‏ى بال پرندگان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه مثل پرندگان، بال و پر داريد، يعنى غم و ناراحتى شما را تهديد مى‏كند. آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد كه بال درآورده ايد ، علامت آن است كه به خاطر جدايي از فرد مورد علافة خود كه به سفر رفته است ، احساس ناامني و اضطراب خواهيد كرد . ۲ـ ديدن […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن باقلا، معنی باقلا در خواب

تعبیر خواب دیدن باقلا، معنی باقلا در خواب

باقلا به هر شکل و در هر زمان که باشد غم و اندوه است و تر و خشک آن يک حکم را دارد ولي مولف نفايس الفنون في عرايس العيون رحمت الله اليه تصريح کرده که باقلاي خشک شادي و فرح است و باقلاي تر در صورتي که روي بوته و در مزرعه باشد نيکو است. معبران نوشته اند که ديدن باقلا در خواب خوب نيست چه به فصل باقلا باشد و چه بيرون از […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن بافتن جامه ، معنی بافتن جامه  در خواب

تعبیر خواب دیدن بافتن جامه ، معنی بافتن جامه در خواب

محمدبن سيرين گويد: بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر بيند جامه يا چيزي مي بافت، دليل است كه به سفر رود آورده اند كه بافتن جامه ها در خواب خصومت است. اگر بيند جامه بافته ببريد، دليل كه آن كار با خصومت بر طرف شود و بريدن آن هم از سبب خطر است. اگر بيند رسن يا ريسمان را تاب مي داد، دليل است كه به سفر رود. درکتاب سرزمین […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن بافتن ، معنی بافتن در خواب

تعبیر خواب دیدن بافتن ، معنی بافتن در خواب

بافتن عملی است که بیشتر برای زنان مرسوم است در نتیجه تعابیر آن برای زنان و مردان متفاوت می‌باشد. تعبیر خواب بافتن درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب بافتنی: آسایش در خانه یک طرح فانتزی می‌بافید: شوهر شما دوست داشتنی و مورد توجه خواهد بود. دشمنان می‌بافند: درکارها و معاملات با موفقیت روبرو خواهید شد. دیگران می‌بافند: دوستان به شما نارو می‌زنند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن باغ وحش ، معنی باغ وحش در خواب

تعبیر خواب دیدن باغ وحش ، معنی باغ وحش در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می‌کنید، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت. گاهی دشمنان بر شما چیره می‌شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می‌یابید. با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می‌کنید. دیدن باغ وحش در خواب نشانه و بیانگر مراقبت و دقت بیشتر در کارهاست. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب یک باغ وحش: با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید. درکتاب […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن باغ میوه ، معنی باغ میوه در خواب

تعبیر خواب دیدن باغ میوه ، معنی باغ میوه در خواب

۱ـ اگر خواب ببینید كه به همراه دوست خود از میان باغهای پرمیوه می گذرید ، علامت خاتمة عشقی طولانی است .اگر خواب ببینید كه باغهایی كه از آن می گذرید پر از درختانی است كه میوه هایش رسیده و آمادة چیدن است ، نشانة پاداش دادن به افراد زیردستی است كه با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه های مهم گشته اید . ۲ـ اگر زنی خواب ببیند از باغ […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن گیلاس، معنی گیلاس در خواب

تعبیر خواب دیدن گیلاس، معنی گیلاس در خواب

معنای گیلاس در خواب چه می باشد؟ آیا شما هم در خواب گیلاس را دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ گیلاس در خواب انواع و حالت های مختلفی دارد. اگر گیلاسی را خوردید به این معنی می باشد که دعوایی رخ خواهد داد. اگر گیلاسی را در خواب چیدید به این معنی است که خوشحال می شوید. اگر گیلاسی را دیدید که پر از شکوفه بود به معنی خوشبختی زیاذ می باشد. اگر […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن گیسو ها – موها، معنی گیسو ها – موها در خواب

تعبیر خواب دیدن گیسو ها – موها، معنی گیسو ها – موها در خواب

گیسوها-موها در خواب به چه معنی است؟ دیدن گیسو -موهای بلند در خواب معناهایی متفاوت دارد.معبران در این باره تعابیر متعددی داده اند.عده ای از آنها دیدن گیسوها -موها در خواب را نشان از یافتن مال و ثروت می دانند.عده ای هم اگر گیسوها -موها کوتاه شد را نشان از دست دادن بزرگی و سعادت می دانند. دیدن گیسوها -موها در خواب نشان از ثروت و مال دارد. در ادامه تعابیر دگرگونی از معبران در گیسوها […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گیسوها، معنی گیسو ها در خواب

تعبیر خواب دیدن گیسوها، معنی گیسو ها در خواب

گیسوها در خواب به چه معنی است؟ دیدن گیسوها در خواب معناهایی متفاوت دارد.معبران در این باره تعابیر متعددی داده اند.عده ای از آنها دیدن گیسوها  در خواب را نشان از یافتن مال و ثروت می دانند.عده ای هم اگر گیسو ها کوتاه شد را نشان از دست دادن بزرگی و سعادت می دانند. دیدن گیسوها  در خواب نشان از عزت و بزرگی فرد در اجتماع دارد. در ادامه تعابیر دگرگونی از معبران در گیسوها […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن گیسو، معنی گیسو در خواب

تعبیر خواب دیدن گیسو، معنی گیسو در خواب

گیسو – مو در خواب به چه معنی است؟ دیدن گیسو – مو  در خواب معناهایی متفاوت دارد.معبران در این باره تعابیر متعددی داده اند.عده ای از آنها دیدن گیسو در خواب را نشان از یافتن مال و ثروت می دانند.عده ای هم اگر گیسو – مو  کوتاه شد را نشان از دست دادن بزرگی و سعادت می دانند. دیدن گیسو – مو در خواب نشان از عزت و بزرگی فرد در اجتماع دارد. در […]

16 views بار
تعبیر خواب دیدن گیتار، معنی گیتار در خواب

تعبیر خواب دیدن گیتار، معنی گیتار در خواب

معنای گیتار در خواب چه می باشد؟ گیتار سازی می باشد که طرفداران بسیاری دارد،در دین اسلام استفاده از هر سازی گناه می باشد، و دیدن آن در خواب هم معنای خوبی ندارد. دیدن گیتار در خواب خوب نیست و نشان از روی کردن به گناه و فساد دارد. اگر شما فردی هستید که به سمت سازهای مختلف از جمله گیتار می روید باید راهتان را تغییر دهید.این راه انسانها را به فساد و گناه […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گیاهان، معنی گیاهان در خواب

تعبیر خواب دیدن گیاهان، معنی گیاهان در خواب

معنی گیاهان در خواب چگونه است؟ گیاهان انواع و گونه های مختلفی دارند. گیاهان را می توان درخت ها ،غلف ها و انواع دیگر از آن نام برد. گیاهان رنگ بندی های مختلفی دارند.برخی از آنها سبز می باشند برخی رنگ های دیگر طبیعت را دارند. دیدن گیاهان در خواب برای شما سعادت خواهد آورد می باشد،فرزندان شما موفق خواهند شد.شما را از خود خشنود می کنند.شما به مال می رسید و از زندگی خود رضایت […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گیاه، معنی گیاه در خواب

تعبیر خواب دیدن گیاه، معنی گیاه در خواب

معنی گیاه در خواب چگونه است؟ گیاه انواع و گونه های مختلفی دارند. گیاه را می توان درخت ها ،غلف ها و انواع دیگر از آن نام برد. گیاهان رنگ بندی های مختلفی دارند.برخی از آنها سبز می باشند برخی رنگ های دیگر طبیعت را دارند. دیدن گیاه در خواب بسیار نیکو می باشد،دین شما افزایش می یابد،شما به ثروت خواهید رسید.فرزند شما برایتان مایه آبرو و سعادت خواهد شد. معبری غربی در دیدن گیاه […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن گوی، معنی گوی در خواب

تعبیر خواب دیدن گوی، معنی گوی در خواب

معنای گوی در خواب چه می باشد؟ اگر کسی در خواب گوی را ببیند به چه معنی است؟ دیدن گوی در خواب از نظر معبران شرایط بسیار و متفاوت خواهد داشت. گوی در خواب را عده ای نشان از دشمنی و عده ای دیگر آن را نیکو و نشان از دوستی می دانند. معبران در مورد گوی تعبیر کم تری را داده اند و در ادامه تعبیری از معبر شرقی ابن سیرین را دنبال می […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن باغ دیدن ، معنی باغ دیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن باغ دیدن ، معنی باغ دیدن در خواب

علامه مجلسی ( ره) گوید:بسیار شده که در خواب بباغ سبزی در آمدیم و معرفتی یافتیم ۱ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش است . ۲ـ دیدن سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خواب ی ببیند ، علامت آن است که در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن باطری ، معنی باطری در خواب

تعبیر خواب دیدن باطری ، معنی باطری در خواب

باطری یا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه های الکتریکی یا در اتومبیل مصرف می کنیم. همان طور که از نامش برمی آید قوه است و در خواب نیز نیاز شما به نیرویی خارج از وجود خودتان به شکل قوه شکل می گیرد. اگر ببینید باطری یا قوه ای از دیگری گرفتید خواب شما می گوید به کمک دیگران نیازمندید اما به روی خود نمی آورید و غرورتان اجازه ابراز […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن بازي ، معنی بازي در خواب

تعبیر خواب دیدن بازي ، معنی بازي در خواب

بازي در اينجا جست و خيز و بازي است آن طور که کودکان بازي مي کنند و به دنبال يکديگر مي دوند. با مهره بازي کردن و انواع سرگرمي هاي ديگر از اين قبيل مورد نظر نيست فقط جست و خيزهاي شادمانه، مثل گرگم به هوا، اکردوکر،قايم موشک و غيره. اين نوع بازي ها در خواب کسالت و اندوه است. اگر در خواب ديديد که بازي مي کنيد و مي دويد و مي خنديد کسالتي […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن بازوبند ، معنی بازوبند در خواب

تعبیر خواب دیدن بازوبند ، معنی بازوبند در خواب

اگر کسی در خواب بر بازوی راست خود بازوبندی از جنس طلا داشته باشد، در کاری که انجام می دهد، خیر و بهره ای نخواهد دید. اگر بر بازوی چپ باشد، سود اندکی به وی می رسد ولی به زودی آن سود از دستش می رود. تعبیر خواب بازوبند طلا و نقره در خواب، داشتن بازوبند طلا برای زنان خوب و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست. اگر مردی در خواب ببیند که به […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بازو ، معنی بازو در خواب

تعبیر خواب دیدن بازو ، معنی بازو در خواب

تعبیر خواب بازو از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب بازوی چپ ، فرزند است تعبیر خواب بازوی راست ، برادر است تعبیر خواب بازو از دید لیلا برایت تعبیر خواب دیدن بازوی خودتان ، پذیرفتن کارهای مشکل است تعبیر خواب دیدن بازوی کوچک ، خوشرویی با مردم است تعبیر خواب دیدن بازوی پر مو ، پیشرفت در امور کاری است تعبیر خواب دیدن بازوی شکسته ، مشکل در ارتباط با اطرافیان است تعبیر خواب […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن بازجویی ، معنی بازجویی در خواب

تعبیر خواب دیدن بازجویی ، معنی بازجویی در خواب

تعبير خواب بازجویی به روايت هانس کورت اگر در خواب از شما بازجویى کنند، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل مى شوید. تعبير خواب بازجویی به روايت آنلی بیتون اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند، نشانه آن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد.   مطیعی تهرانی: دیدن پاسبان و پلیس در خواب نیکو است و خداوند به قدر و […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن بازار، معنی بازار در خواب

تعبیر خواب دیدن بازار، معنی بازار در خواب

دیدن بازار و بازار رفتن در خواب را بیشتر معبرین غربی تفسیر و تعبیر کرده اند که به معنای توفیق در کارهای زندگی است. لوک اویتنهاو می گوید: بازار: سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید در بازار هستید، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت. دیدن بازاری متروک در خواب، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد. دیدن سبزیجات گندیده […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن باز(مرغ شکاری)، معنی باز(مرغ شکاری) در خواب

تعبیر خواب دیدن باز(مرغ شکاری)، معنی باز(مرغ شکاری) در خواب

باز مرغي است شکاري و زيبا در خواب نماينده آرزو و اميد و تمنيات بزرگ دروني بيننده خواب است. ديدن باز در خواب از زاويه ديد مثبت و نيکو است بخصوص اگر باز سفيد باشد نشاني از کاميابي و کامروائي است. از امام صادق _ ع _ نقل است که باز نافرمان و سرکش فرزندي است که فرمان پدر را اطاعت نمي کند و رنج و الم پديد مي آورد. اگر ببينيد که باز ي […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن باز، معنی باز در خواب

تعبیر خواب دیدن باز، معنی باز در خواب

جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند بازي بيافت و او را بكشت، دليل كه اگر آن كس از مردم پادشاه بود معزول شود از عمل. اگر از مردم پادشاه نبود او را رنجي و غمي رسد از جهت اهل بيت. اگر بيند كه باز از دست او بپريد و باز نيامد، اگر اين خواب را پادشاه ديده بود، دليل است مملكت از دست او برود.اگر باز بيامد و بر دست او نشست تاويلش آن كه مملكت […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بارکشیدن، معنی بارکشیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن بارکشیدن، معنی بارکشیدن در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: زیر یک بار سنگین کمرتان خم شده: محتاج دیگران خواهید شد. اشخاص دیگر بار سنگین حمل می‌کنند: خوشبختی بچه‌ها بار سنگین حمل می‌کنند: پیشرفت و امتیاز دوستان بار سنگین حمل می‌کنند: پول شما بیشتر خواهد شد  محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر پشت بار سبك داشت، دليل كه به قدر و جنس آن بار وي را منفعت رسد. اگر بيند كه بر پشت بار گران داشت، دليل كه گناه […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن باروي ، معنی باروي در خواب

تعبیر خواب دیدن باروي ، معنی باروي در خواب

بارو استحکامی است که پیرامون شهرها و یا کانون‌های حساس نظامی یا حکومتی برپا می‌کنند. واژه بارو به معنای هرگونه دیوار و حصار است و این لغت گاهی در معنای دژ نیز به کار رفته است. در گذشته هنگام جنگها، مردم شهر تا زمانی که بیم یورش دشمن داشتند، درون باروها می‌ماندند و معمولاً در بارو آذوقه برای چند ماه وجود داشت. محمدبن سيرين گويد: باروي شهر و قلعه و ده، دليل بر پادشاه نمايد […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن باربر ، معنی باربر در خواب

تعبیر خواب دیدن باربر ، معنی باربر در خواب

باربر لغت‌نامه دهخدا باربر. [ب َ ] (نف مرکب ) حمال و فعله و مزدور. (ناظم الاطباء). بارکش . آنکه بار برد. حامل . باربردار : خری دید پوینده و باربر توانا و زورآور و کارگر. سعدی (بوستان ).   تعبير خواب باربر به روايت آنلی بیتون ۱ـ دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است . ۲ـ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانة آن است كه […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن باراني، معنی باراني در خواب

تعبیر خواب دیدن باراني، معنی باراني در خواب

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر تن او باراني بود و او در خدمت پادشاه بود، دليل است كه نام نيك او و مدح و ثناي او در پيش مردمان فاش شود. اگر باراني […]

23 views بار
تعبیر خواب دیدن گونی ، معنی گونی در خواب

تعبیر خواب دیدن گونی ، معنی گونی در خواب

گونی در خواب چه معنایی دارد؟ در به خواب دیدن گونی و احوالات آن معانی و تعابیر فراوانی روایت شده است. گونی یک نوع پارچه می باشد که از جنس های گوناگونی درست می شود.برای حمل محصولات یا مواد دیگر قابل استفاده است. گونی ممکن است که خالی باشد و یا از چیزی پر شده باشد.ممکن است شما در حال بافت یک گونی باشید.همه ی این موارد تعابیری برای خودشان دارند. دیدن گونی در خواب […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن گوگرد، معنی گوگرد در خواب

تعبیر خواب دیدن گوگرد، معنی گوگرد در خواب

معنای گوگرد در خواب چیست؟ اگر در خواب گوگرد دیده اید باید گفت که معنای خوبی نخواهد داشت و شما را بسیار غمگین می کند. گوگرد یک نافلز محسوب می شود که بصورت بلورهای زرد در کانی ها یافت می شود، در حشره کش ها،باروت ها قابل استفاده است. معبران در این باره نظرات بسیار داده اند آنها بر این عقیده هستند که دیدن گوگرد در خواب به معنی ناراحتی و خبری غم انگیز برای […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن گوشی معاینه، معنی گوشی معاینه در خواب

تعبیر خواب دیدن گوشی معاینه، معنی گوشی معاینه در خواب

معنی گوشی معاینه در خواب چه می باشد؟ گوشی معاینه وسیله ای پزشکی می باشد که شاید بصورت محدود در خواب هایتان بیاید. اما اگر ناگهان خواب گوشی معاینه را دیدید باید بگوییم که مواظب برنامه های زندگی خود باشید. اگر در زندگی برای خودتان نقشه ای را کشیدید و یا امید و آرزوهایی دارید در صدد تلاش برای برآوردن آنها باشید، در غیر این صورت آن ها را از دست می دهید. دیدن گوشی […]

13 views بار
تعبیر خواب دیدن گوشواره، معنی گوشواره در خواب

تعبیر خواب دیدن گوشواره، معنی گوشواره در خواب

معنای گوشواره در خواب چیست؟ گوشواره شیء زینتی می باشد.که خانم ها علاقه خاصی به گوشواره دارند،مخصوصا اگر از جنس طلا باشد.اما داشتن گوشواره برای مردان خوب نمی باشد.در دین ما مردان گوشواره در گوش نمی اندازند.در اسلام خلاف قانون است. گوشواره در خواب دیدن بستگی به جنس آن هم دارد اگر جنس آن از طلا باشد چه بهتر که دیدنش در خواب چیزی جز برکت و فزونی مال نمی باشد.اگر خانم بارداری خواب گوشواره […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گوشت، معنی گوشت در خواب

تعبیر خواب دیدن گوشت، معنی گوشت در خواب

معنای گوشت در خواب دیدن چه می باشد؟ در به خواب دیدن گوشت معاناهای بسیاری بیان شده است.گوشت ها دو نوع دارند» حلال و حرام.در هر دو ،معانی ها نیز متفاوت می باشد.همانطور که از اسم آن مشخص است دیدن گوشت حرام در خواب سبب غم و بلا است و دیدن گوشت حلال نشان از خوبی دارد. اگر گوشت را در خواب معامله کردید نشانه ی خوبی نمی باشد.اما اگر گوشت را خوردید معنای رزق […]

16 views بار
تعبیر خواب دیدن گوش، معنی گوش در خواب

تعبیر خواب دیدن گوش، معنی گوش در خواب

معنای گوش در خواب دیدن چه می باشد؟ در خواب دیدن گوش معانای بسیاری ذکر شده است . معبران و تعبیرگران در این باره نظرات متفاوتی را روایت کرده اند. در به خواب دیدن گوش احوالات بسیاری بیان شده است که با هم دگرگون می باشند و در مطالب زیر می توانید این تعابیر را مطالعه کنید. معبری در این باره به صورت زیر گفته است: دیدن گوش هفت صورت دارد:زن.دختر.دوست.رفیق.پسر.غلام.ترس و بیم. اگر بیند […]

74 views بار
تعبیر خواب دیدن گوسفند، معنی گوسفند در خواب

تعبیر خواب دیدن گوسفند، معنی گوسفند در خواب

معنای گوسفند در خواب چه می باشد؟ درخواب دیدن گوسفند و حیواناتی از این قبیل بسیار نیکو می باشد. اگر در خواب ببینید گوسفندی دارید نشان از روزی و برکت فراوان دارد. معبران در این باره تعبیر های فراوانی داشته اند که در مطالب زیر گنجانده ایم. اگر گوسفندی در خواب ببینید نگران نباشید.گوسفند در خواب دیدن نشان از بزرگی و مقام دارد. گوسفند ها نژاد های متفاوتی دارند.گوسفند بخشی از دین و اعتقادات ما […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن بارانداز ، معنی بارانداز در خواب

تعبیر خواب دیدن بارانداز ، معنی بارانداز در خواب

بارانداز محوطه اي است از بندر که آنجا بارها را از کشتي به خشکي مي آورند و از همان نقطه بار کاميون ها يا قطار و راه آهن مي کنند و به نقاط ديگر مي فرستند. در واقع بارانداز همان بندر است و ديدن بارانداز در خواب دو حالت دارد که بايد بيننده خواب دقت نموده و مشخص کند. يک وقت پياده شده ايد و يک وقت است که سوار مي شويد و مي خواهيد […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن باران ، معنی باران در خواب

تعبیر خواب دیدن باران ، معنی باران در خواب

اچ میلر می‌گوید: دیدن باران در خواب، نشان دهنده‌ی آن است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد. اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتی و گرفتاری به پایان می‌رسد. حضرت دانيال گويد: باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب ديدن باران به وقت خويش نيكوتر است به […]

7 views بار
تعبیر خواب دیدن بار کشیدن، معنی بار کشیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن بار کشیدن، معنی بار کشیدن در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که دست به کارهای خیرخواهانه خواهید زد. اگر در خواب دیگران را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که تجربیاتی به دست می‌آورید که برایتان بسیار مفید و مطلوب خواهد بود. تعبیر خواب کشیدن بار سبک محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن بار ، معنی بار در خواب

تعبیر خواب دیدن بار ، معنی بار در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که دست به کارهای خیرخواهانه خواهید زد. اگر در خواب دیگران را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که تجربیاتی به دست می‌آورید که برایتان بسیار مفید و مطلوب خواهد بود. تعبیر خواب کشیدن بار سبک محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن باديه ، معنی باديه در خواب

تعبیر خواب دیدن باديه ، معنی باديه در خواب

باديه دو معني دارد. ۱- صحرا ۲- ظرفی که در آشپرخانه مورد استفاده قرار می گیرد و در آن مایعات می ریزند. در مورد نخست به همين قسمت کلمه بيابان مراجعه کنيد اما در مورد دوم يعني باديه فلزي مطبخ، کهن باديه و پياله و اين نوع ظروف را که در قسمت طباخي خانه مورد مصرف دارد به خادم و کنيزک نسبت داده اند. بخصوص در مورد باديه و پياله نوشته اند کنيزک.امروز کنيزک نداريم […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن بادکنک، معنی بادکنک در خواب

تعبیر خواب دیدن بادکنک، معنی بادکنک در خواب

تعبیر خواب بادکنک از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب بادکنک بزرگ ، کار بزرگی که نمی توانید انجام دهید تعبیر خواب بادکنک کوچک و ترکیدن آن ، از دست دادن حسی عاطفی است تعبیر خواب بادکنک از دید آنلی بیتون تعبیر خواب دیدن بادکنک ، مشکلات است تعبیر خواب بچه ها بادکنک ها را باد می کنند ، برآورده نشدن انتظاری که برای رسیدن به آسودگی دارید است اگر بادکنک بزرگ و به واقع […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن باد وزیدن ، معنی باد وزیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن باد وزیدن ، معنی باد وزیدن در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت اله عليه مي گويد اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد. محمد بن سيرين معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد سفري در پيش خواهيد داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگي به مقدار جابه جائي به […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بادنجان ، معنی بادنجان در خواب

تعبیر خواب دیدن بادنجان ، معنی بادنجان در خواب

محمدبن سيرين گويد: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بيوقت و اگر پخته بود و اگر خام، دليل غم و اندوه بود بقدر آن كه خورده بود، دليل تر و خشك آن يكسان بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بادنجان بسيار داشت، ليكن جمله را ببخشيد يا بفروخت يا از منزل خود بيرون انداخت و از آن بخورد، دليل است كه از غم و اندوه رسته شود. منوچهر مطیعی تهرانی […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن بادروک (ریحان کوهی) ، معنی بادروک (ریحان کوهی) در خواب

تعبیر خواب دیدن بادروک (ریحان کوهی) ، معنی بادروک (ریحان کوهی) در خواب

بادروک در واقع نام دیگر بادروج یا ریحان کوهی می باشد که به آن تره خراسانی هم گفته می شود. امام باقر(ع) می فرمایند: بادروک(ریحان کوهی) ازآن ما شفای دردها و ریشه آن نیز از بهشت است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بادروك همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و مراد بيابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خوردن بادروك درخواب سه وجه بود. اول: حاجت روائي، دوم: كام يافتن، سوم: ديدار غائب.

12 views بار
تعبیر خواب دیدن گوساله، معنی گوساله در خواب

تعبیر خواب دیدن گوساله، معنی گوساله در خواب

دیدن گوساله در خواب چه تعبیری دارد؟ گوساله حیوانی بی آزار است که بیش تر مورد آزار قرار می گیرد تا بخواهد آزار هم بدهد. گوساله به گاوی نر با ماده گفته می شود که کمتر از هشت ماه داشته باشد.انسان ها از گوساله ها استفاده های بسیاری می کنند.از آنها هم برای خوراک و هم از پوست شان برای پوشاک بهره می برند. اگر در خواب گوساله را دیدید باید گفت که معنای بسیار […]