آموزش باستان شناسی

» تعبیر خوابباستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی » صفحه 8

تبلیغاترایگان

تبلیغات

4 views بار
تعبیر خواب دیدن گوژپشت، معنی گوژپشت در خواب

تعبیر خواب دیدن گوژپشت، معنی گوژپشت در خواب

معنای گوژپشت در خواب دیدن چه می باشد؟ فردوسی بزرگ در وصف گوژپشت چنین شعری سروده است: همی بود تا خویشتن را بکشت زهی چرخ گردنده ی گوژپشت . گوژپشت در فرهنگ فارسی دهخدا به  کسی گفته می شود که حالتی خمیده دارد. اگر در خواب گوژپشت را ببیند باید گفت که ممکن است شکست را برای شما آورد. شما ممکن است خیال کنید به درستی پیش رفته اید و کارهایتان بسیار عالی جلو می رود.پیروزی […]

47 views بار
تعبیر خواب دیدن گوزن، معنی گوزن در خواب

تعبیر خواب دیدن گوزن، معنی گوزن در خواب

دیدن گوزن در خواب چه تعبیری دارد؟ اگر گوزن را در خواب ببیند باید در این باره گفت که معبران دیدن  گوزن در خواب را خوب می دانند. تعبیر های گفته شده از طرف تعبیرگران این را تایید می کند. اگر شخصی در خواب ببیند که گوزنی به سمت او می آید یعنی خبری خوش به او می رسد. معبران در این باره به صورت زیر تعبیر کرده اند: گوزن در خواب دیدن به معنی این […]

43 views بار
تعبیر خواب دیدن گوریل، معنی گوریل در خواب

تعبیر خواب دیدن گوریل، معنی گوریل در خواب

معنای گوریل در خواب چه می باشد؟ گوریل ها از اولین حیوانات بزرگ شمرده می شوند.گوریل ها در آفریقا زندگی می کنند. دانشمندان آن ها را گونه ای از خانواده ی انسان ها و شامپانزه ها می دانند.معبران برای معنای گوریل در خواب تعبیر آن چنانی نداده اند. تعبیرگران دلیل دیدن گوریل در خواب را نشانه ی ترس از اتفاقی ناخوشایند روایت کرده اند. معبران در این باره گفته اند علت این که خواب گوریل را […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بادريسه(مهره دوک)، معنی بادريسه(مهره دوک) در خواب

تعبیر خواب دیدن بادريسه(مهره دوک)، معنی بادريسه(مهره دوک) در خواب

بادریسه . [ س َ / س ِ ] (اِ) چوبی یا چرمی باشد که در گلوی دوک نصب کنند. (برهان ). آن مهره بود که زنان بر دوک زنندبوقت رشتن ، بتازی آنرا فَلَکه خوانند. لبیبی گفت : گر کونت از نخست چنان بادریسه بود آن بادریسه خوش خوش چون دوک ریشه شد. ابراهيم كرماني گويد: اگر زني بيند كه بادريسه ببافت يا كسي بدو داد، دليل است كه او را خادمه يا كنيزكي […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بادريسه، معنی بادريسه در خواب

تعبیر خواب دیدن بادريسه، معنی بادريسه در خواب

بادریسه . [ س َ / س ِ ] (اِ) چوبی یا چرمی باشد که در گلوی دوک نصب کنند. (برهان ). آن مهره بود که زنان بر دوک زنندبوقت رشتن ، بتازی آنرا فَلَکه خوانند. لبیبی گفت : گر کونت از نخست چنان بادریسه بود آن بادریسه خوش خوش چون دوک ریشه شد. ابراهيم كرماني گويد: اگر زني بيند كه بادريسه ببافت يا كسي بدو داد، دليل است كه او را خادمه يا كنيزكي […]

21 views بار
تعبیر خواب دیدن گورکن، معنی گورکن در خواب

تعبیر خواب دیدن گورکن، معنی گورکن در خواب

معنای گورکن در خواب چه می باشد؟ گور کن از خانواده راسویان می باشد.گور کن ها بسیار مظلوم هستند و حیوانات خجالتی می باشند. گور کن ها در حفر کردن چاه و یا محل زندگی خود بسیار حرفه ای هستند. همانطور که متوجه شدید گورکن را می توان جانوری سخت کوش دانست. دیدن گورکن در خواب نشان از کشیدن زحمت برای رسیدن به آرزوها و اهداف زندگی تان می باشد. اگر در خواب گورکن را […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بادروك ، معنی بادروك در خواب

تعبیر خواب دیدن بادروك ، معنی بادروك در خواب

بادروک در واقع نام دیگر بادروج یا ریحان کوهی می باشد که به آن تره خراسانی هم گفته می شود. امام باقر(ع) می فرمایند: بادروک(ریحان کوهی) ازآن ما شفای دردها و ریشه آن نیز از بهشت است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بادروك همي خورد، دليل كه حاجت او روا شود و مراد بيابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خوردن بادروك درخواب سه وجه بود. اول: حاجت روائي، دوم: كام يافتن، سوم: ديدار غائب.

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گورستان، معنی گورستان در خواب

تعبیر خواب دیدن گورستان، معنی گورستان در خواب

معنای قبرستان(گورستان) در خواب چیست؟ دیدن قبرستان (گورستان) در خواب معانی متفاوت نسبت به احوالات خواب دارد.قبرستان(گورستان) ها با هم متفاوت می باشند و بیشتر آنها سیاه و تاریک و ترسناک می باشند.اما دیدن آن در خواب چندان معنای بدی ندارد. در چند کلمه می توان معنای قبرستان(گورستان) در خواب را عمر دراز،سلامتی،ازدواج،اتفاقات خوب در زندگی تان می باشد. معبران در این باره نظراتی دگرگون داده اند. حضرت امام جعفر صادق در به خواب دیدن […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گورخر،معنی گورخر در خواب

تعبیر خواب دیدن گورخر،معنی گورخر در خواب

معنای گورخر در خواب به چه صورت می باشد؟ اگر در خواب خود گورخر دیدید یعنی شما به ثروتی خواهید رسید. در وهله اول دیدن گورخر به معنای مال می باشد. در دیدن گور خر معبران تعبیر های بسیاری را داده اند و بسته به حالات این تعابیر نیز متفاوت می باشد. معبری غربی در این باره به صورت زیر تعبیری کرده است: در خواب دیدن گورخر به معنی معامله و ارتباط برقرار کردن با دیگران […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گور خر،معنی گور خر در خواب

تعبیر خواب دیدن گور خر،معنی گور خر در خواب

معنای گور خر در خواب به چه صورت می باشد؟ اگر در خواب خود گور خر دیدید یعنی شما به ثروتی خواهید رسید. در وهله اول دیدن گور خر به معنای مال می باشد. در دیدن گور خر معبران تعبیر های بسیاری را داده اند و بسته به حالات این تعابیر نیز متفاوت می باشد. در مطالب زیر نمونه تعبیر هایی در مورد گور خر را می توانید ببیند. ديدن گورخر به خواب، مردي جاهل […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن گور – قبر،معنی گور – قبر در خواب

تعبیر خواب دیدن گور – قبر،معنی گور – قبر در خواب

معنای گور و یا قبر در خواب چگونه می باشد؟ گور در خواب دیدن اصلا معنای خوبی ندارد و شما را به مصیبت ها و گرفتاری ها دچار می کند. اگر خواب گور یا قبر را دیدید حواس خود را بسیار جمع کنید و تصمیم های درست و با مشورت بگیرید. یکی از نزدیکان خود را از دست بدهید.ازدواجی ناموفق داشته باشید.حواس خود را بسیار جمع کنید.مراقب باشید. معبران در این باره بصورت زیر تعبیر […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن گور،معنی گور در خواب

تعبیر خواب دیدن گور،معنی گور در خواب

معنی گور در خواب چیست؟ دوستان عزیز آیا تابحال شده است گور را در خواب ببینید؟ دیدن گور در خواب تعبیر مناسبی ندارد و معبران در این باره تعبیر هایی نیکو نداده اند. دیدن گور در خواب یعنی اتفاقی ناخوشایند برایتان رخ خواهد داد.ممکن است شما زندانی شوید. یکی از نزدیکان خود را از دست بدهید.ازدواجی ناموفق داشته باشید.حواس خود را بسیار جمع کنید.مراقب باشید. معبران در این باره بصورت زیر تعبیر هایی را روایت […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بادبزن ، معنی بادبزن در خواب

تعبیر خواب دیدن بادبزن ، معنی بادبزن در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: ۱ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است كه در آیندة نزدیك خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید . ۲ـ اكر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانة آن است كه با افراد جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن كهنه ای را گم می كند ، نشانةآن است كه نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد . کتاب […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بادام ، معنی بادام در خواب

تعبیر خواب دیدن بادام ، معنی بادام در خواب

بادام ميوه اي بسيار مغذي و مقوي است که در دو نوع به بازار عرضه مي شود و مردم از آن استفاده مي کنند… يکي در نيمه بهار است که به صورت تازه به بازار مي آيد و همراه چغاله و گوجه سبز مي فروشند ديگري بادام خشک که در همه فصول سال يافت مي شود که خود آن هم دو نوع است. پوست کنده و با پوست(منظور پوست سخت و چوبي روي بادام است […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن باد ورزیدن ، معنی  باد ورزیدن در خواب

تعبیر خواب دیدن باد ورزیدن ، معنی باد ورزیدن در خواب

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه باد سخت همي جست، دليل كه مردم آن ديار را بيم و ترس بود. اگر بيند كه باد چنان سخت بود كه درختان راهمي كند و خرابي كرد، دليل است كه اهل آن ديار رابلا ومصيبت از علت طاعون و سرخجه و مانند اين رسد. ابراهيم كرماني گويد: باد سموم در خواب ، دليل بر بيماريهاي سرد كند و باد معتدل سرد ديدن در خواب ، دليل […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن باد رها كردن ، معنی باد رها كردن در خواب

تعبیر خواب دیدن باد رها كردن ، معنی باد رها كردن در خواب

اگر ببینی عمداً باد رها کرده‌ای و مردم خندیدند و تو هم خجالت کشیده‌ای، یـعـنـی از کاری که بیهوده می‌باشد و واقعاً کار نیست معاش و مایحتاج زندگانی تو فراهم می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی عمداً باد رها می‌کنی، یـعـنـی اعتقادات مذهبی تو بد و نادرست می‌باشد. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه در ميان مجمع مردمان باد رها كرد، چنانكه مردمان آواز آن را بشنيدند، دليل كه سخني زشت گويد كه […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن باد ، معنی باد در خواب

تعبیر خواب دیدن باد ، معنی باد در خواب

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود. اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار رابلا ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد. ابراهیم کرمانی گوید: باد سموم در خواب ، دلیل بر بیماریهای سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب ، دلیل […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن باتلاق، معنی باتلاق در خواب

تعبیر خواب دیدن باتلاق، معنی باتلاق در خواب

تعبیر خواب گیر افتادن در باتلاق بیانگر ضرر و زیان برای فرد بیننده خواب است.   لیلا برایت می‌گوید: مشاهده‌ی باتلاق در خواب، بیانگر آن است که باید در نقشه‌هایی که برای رسیدن به اهدافتان کشیده‌اید، دقت بیشتری نمایید تا دچار شکست نشوید. اگر در خواب ببینید که در باتلاقی افتاده‌اید، به این معنا است که احتمالاً دچار ضرر زیادی می‌شوید. دیدن آبگیر وباتلاق نشانه آن است که برای کسی از اطرافیانتان اتفاق بدی رخ […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن ایوان، معنی ایوان در خواب

تعبیر خواب دیدن ایوان، معنی ایوان در خواب

تعبیر خواب ایوان از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب از اتاقی تاریک به یک تراس روشن رفتن ، فرار از ناراحتی و دلتنگی است تعبیر خواب تراس سست و لرزان ، از چاله به چاه می افتید تعبیر خواب ایوان با ستون های بلند و استوار ، مقام و قدرت است تعبیر خواب ایوان از دید لیلا برایت تعبیر خواب نشستن در تراس ، موفقیت است تعبیر خواب دیدن تراس ، برنامه ریزی برای […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن قطار، معنی قطار در خواب

تعبیر خواب دیدن قطار، معنی قطار در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: چنان چه دیدید خودتان سوار قطار هستید و از پنجره آن به بیرون نگاه می‌کنید و مناظری را می‌بینید که از پیش چشم شما می‌گذرند تحولی بنیادی در زندگی شما پدید می‌آید. وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولی بی تردید اتفاق می‌افتد. وفتی سوار قطار می‌شویم البته خودمان می دانیم که به کجا می‌خواهیم برویم ولی اگر قطار مسیر خود را تغییر دهد از شهر و دیار […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن ایراز، معنی ایراز در خواب

تعبیر خواب دیدن ایراز، معنی ایراز در خواب

ديدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم. محمد بن سیرین گوید: ایزار در خواب زن بود.اگر دید كه ایزار در میان بست، دلیل بود كه زن خواهد یا كنیزكی خرد. اگر بیند كه ایزار وی ضایع شد، دلیل كه از زن جدا شود. اگر بیند كه ایزارش بدرید، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید كه ایزار وی به آتش سوخت، دلیل آفت و بیماری زن بود. […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن ایراز – شلوار، معنی ایراز – شلوار در خواب

تعبیر خواب دیدن ایراز – شلوار، معنی ایراز – شلوار در خواب

ديدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم. محمد بن سیرین گوید: ایزار در خواب زن بود.اگر دید كه ایزار در میان بست، دلیل بود كه زن خواهد یا كنیزكی خرد. اگر بیند كه ایزار وی ضایع شد، دلیل كه از زن جدا شود. اگر بیند كه ایزارش بدرید، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید كه ایزار وی به آتش سوخت، دلیل آفت و بیماری زن بود. […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن انگور ، معنی انگور در خواب

تعبیر خواب دیدن انگور ، معنی انگور در خواب

خوردن انگور سبز و قرمز در فصل، نشانه مال و شادکامی است و در غیر فصل نشانه زیان و خسران. انگور بی دانه خوردن و داشتن یا چیدن آن در فصل از درخت، مالی است که به سهولت و آسان بدست می آید و اگر کسی برای شخص بزرگ و ثروتمندی دید آب انگور می گیرد، از او خواسته ای دارد که برآورده خواهد شد. اگر دستگاهی که با آن آب انگور می گرفت شکست، […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن انگشتونه ، معنی انگشتونه در خواب

تعبیر خواب دیدن انگشتونه ، معنی انگشتونه در خواب

انگشتوانه یا انگشتونه جسمی فلزی است که برای دوخت و دوز بر سر انگشت می کنند تا انتهای سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعی وسیله دفاعی است برای حفظ انگشت. داشتن انگشتونه برای مرد خوب نیست و برای زن نیکو است و گویای امنیتی است که در محیط خانواده و محدوده زندگی خویش خواهد یافت. اگر مردی انگشتونه ای ببیند یا بیابد و به انگشت خویش بکند به کمک کسی نیازمند […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن انگشتری ، معنی انگشتری در خواب

تعبیر خواب دیدن انگشتری ، معنی انگشتری در خواب

تعبیر خواب انگشتر از دید محمد بن سیرین تعبیر خواب از بین رفتن انگشتر ، آفت در کسب و کارش است تعبیر خواب دزدیده شدن انگشتر آفت و رکود در کسب و کار است تعبیر خواب شکستن انگشتر و ماندن نگین این است که مقامش از دست می رود ولی آبرویش می ماند تعبیر خواب بخشیدن انگشتر این است که از دارایی اش بخشش می کند تعبیر خواب فروختن انگشتر به پول این است که […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن انگشتر ، معنی انگشتر در خواب

تعبیر خواب دیدن انگشتر ، معنی انگشتر در خواب

محمد بن سیرین می گوید : تعبیر خواب انگشتر اگر کسی ببیند که انگشتر او ضایع شود یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید . اگر ببیند انگشتر او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بماند . اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید ، تعبیر خواب انگشتردلیل که از آن چه دارد […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن انگشتان ، معنی انگشتان در خواب

تعبیر خواب دیدن انگشتان ، معنی انگشتان در خواب

حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. فرزند برادر و برادرزادگان خادمان ياران قوت پنج نماز تعبیر خواب انگشتان دست راست محمد بن سيرين گويد: پنج انگشت دست راست در تأويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود و بعضى از معبران گفته‌اند: انگشت مهين، دليل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان، دليل بر نماز ديگر و […]

17 views بار
تعبیر خواب دیدن انگشت ، معنی انگشت در خواب

تعبیر خواب دیدن انگشت ، معنی انگشت در خواب

حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. فرزند برادر و برادرزادگان خادمان ياران قوت پنج نماز تعبیر خواب انگشتان دست راست محمد بن سيرين گويد: پنج انگشت دست راست در تأويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود و بعضى از معبران گفته‌اند: انگشت مهين، دليل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان، دليل بر نماز ديگر و […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن انگبين-عسل ، معنی انگبين-عسل در خواب

تعبیر خواب دیدن انگبين-عسل ، معنی انگبين-عسل در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود. برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن انگبين ، معنی انگبين در خواب

تعبیر خواب دیدن انگبين ، معنی انگبين در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود. برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن انفجار ، معنی انفجار در خواب

تعبیر خواب دیدن انفجار ، معنی انفجار در خواب

ليلا برايت مى‏گويد: اگر انفجار همراه با كشته شدن عده‏اى باشد، بيانگر آن است كه از مشكلى كه برايتان پيش آمده نجات پيدا مى‏كنيد. اگر در خواب ببينيد كه يك كارخانه منفجر شده و شعله‏هاى آتش از آن زبانه مى‏كشد، نشانه‏ى پيشرفت و پيروزى در انجام كارهايتان است. درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انفجار : دوستان شما را به خاطر اعمالتان سرزنش مي كنند . دريك انفجار زخمي شده ايد : عذاب بر […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گوجه، معنی گوجه در خواب

تعبیر خواب دیدن گوجه، معنی گوجه در خواب

معنای گوجه در خواب چه می باشد؟ گوجه میوه ای قرمز و آبدار می باشد.اصل این میوه آمریکایی می باشد که به سرتاسر جهان صادر و منتقل شده است.گوجه در دسته سبزیجات قرار گرفته است.گوجه دارای ویتامین آ،ث می باشد. دیدن گوجه در خواب اگر در خواب آن را چشیدید و مزه ی آن ترش باشد و هم چنین رنگ آن به سمت نارسی رود تعبیر خوبی ندارد.اما برعکس آن تعبیری خوب دارد. معبری در […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن گوارش، معنی گوارش در خواب

تعبیر خواب دیدن گوارش، معنی گوارش در خواب

آیا در خواب گوارش را دیده اید؟ معنای گوارش دیدن در خواب چه می باشد؟ دوستان عزیز دیدن گوارش در خواب نیکو و در برخی مواقع ضرر  است. باید گفت که معبران در این مورد تعابیری یکسان داشته اند. آن ها دیدن گوارش در خواب را نشان از پاداش و زیان می دانند.اگر در خواب گوارشی را دیدید و خوش طعم بود، معنی آن سود است.اما اگر گوارشی را دیدید که مزه ی خوبی نداشت […]

20 views بار
تعبیر خواب دیدن گهواره، معنی گهواره در خواب

تعبیر خواب دیدن گهواره، معنی گهواره در خواب

معنای گهواره در خواب چه می باشد؟ آیا شده است که در خواب گهواره را ببینید؟ در دیدن گهواره تعابی بسیار بیان شده است.گهواره در خواب دیدن احوالات بسیار دارد و در دیدن هر کدام از این حالات معانی متفاوت برای آنها گفته شده است. بصورت کلی دیدن گهواره در خواب نشان از معصومیت شما در زندگی دارد. معبری در این باب به صورت زیر روایت کرده است: گهواره در خواب ما نشان معصومیت و […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن گنگ – لال، معنی گنگ – لال  در خواب

تعبیر خواب دیدن گنگ – لال، معنی گنگ – لال در خواب

معنای دیدن گنگ و لال شدن در خواب چه می باشد؟ آیا تا بحال شده است در خواب ببینید که گنگ یا لال شده اید؟ امیدواریم که هیچ گاه خواب هایی این چنین را نبینید. گنگ – لال بودن چه در واقعیت و چه در خواب تلخ می باشد. اگر در خواب ببینید که گنگ – لال شده اید ممکن است پولی را از دست بدهید.کفر به سراغ شما بیاید. هر که در زندگی به […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گنگ، معنی گنگ در خواب

تعبیر خواب دیدن گنگ، معنی گنگ در خواب

معنای دیدن گنگ شدن در خواب چه می باشد؟ آیا تا بحال شده است در خواب ببینید که گنگ شده اید؟ امیدواریم که هیچ گاه خواب هایی این چنین را نبینید. گنگ بودن چه در واقعیت و چه در خواب تلخ می باشد. اگر در خواب ببینید که گنگ شده اید ممکن است پولی را از دست بدهید.کفر به سراغ شما بیاید. هر که در زندگی به فقر مبتلا شود در این صورت دین و […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن گنده رود، معنی گنده رود در خواب

تعبیر خواب دیدن گنده رود، معنی گنده رود در خواب

دیدن گنده رود در خواب به چه معنا است؟ اگر در خواب چیزی شبیه به گنده رود دیده اید می توانید معانی آن را در این جا بخوانید. تعبیر اندکی در این رابطه روایت شده است. دیدن گنده رود در خواب به معنای اندوهگین بودن می باشد. اگر در خواب دیدید که  گنده رود داشتید، دلیل که غمگین شود، زیرا که طعم آن تلخ است و خائیدن گنده رود درخواب خصومت است.امید است که هیچ گاه […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گنده پر،معنی گنده پر در خواب

تعبیر خواب دیدن گنده پر،معنی گنده پر در خواب

دیدن گنده پر در خواب به چه صورت است؟ آیا در خواب گنده پر را دیده اید و معنای آن نمی دانید.در این جا برای شما همراهان عزیز تعابیر آن را بصورت مفصل شرح داده ایم. دیدن گنده پر در دو حالت است.گنده پر کافر، گنده پر مسلمان. در این باب معبران نظرات زیادی نداده اند.آن ها می گویند دیدن گنده پر دلالت بر عوامل بسیار دارد. تعبیری از محمد بن سیرین را برای شما […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گندم، معنی گندم در خواب

تعبیر خواب دیدن گندم، معنی گندم در خواب

تعبیر گندم در خواب چیست؟ گندم گیاهی است از  غلات ، یکساله ، با ساقه ای نازک بندبند و توخالی.گندم را در بهار می کارند. شاعران ما در باره گندم شعرهایی با وصف بسیار سروده اند که بیتی از نظامی را برای شما در زیر می آوریم: تو آن گندم نمای جوفروشی که در گندم جو پوسیده پوشی . اگر در خواب گندم را ببینید روزگاری خوبی به انتظارشما خواهد بود. گندم نشانه برکت و روزی […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گنجه، معنی گنجه در خواب

تعبیر خواب دیدن گنجه، معنی گنجه در خواب

دیدن گنجه درخواب چیست؟ در زمان های قدیم به کمد،قفسه های کوچک گنجه می گفتند. اگر به خاطر داشته باشید مادربزرگ های ما ،کمد ها و قفسه ها را با نام گنجه صدا می زنند. دیدن گنجه در خواب نشان از یک زن و مرد امین و درستکار خبر می دهد.دیدن گنجه در خواب نیکو است. معبران نظراتی در این باره را بیان کرده اند.مطالب زیر برای شما به تفصیل شرح داده شده است: در […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن گنجشک، معنی گنجشک در خواب

تعبیر خواب دیدن گنجشک، معنی گنجشک در خواب

معنی گنجشک در خواب چیست؟ آیا تابحال گنجشکی در خواب دیده اید؟ گنجشک پرنده ای کوچک می باشد و از خانواده گنجشکیان.آنها بصورت گروهی زندگی می کنندپس باید گفت روابط اجتماعی بالایی دارند.آنها بال کوچک و منقاری دارند که از آن برای بدست آوردن طعمه استفاده می کنند.گنجشک ها به بچه های خود پرواز را یاد می دهند. گنجشک ها پرندگانی دوست داشتنی هستند.اگر گنجشکی را در خواب دیدید مردی قدر و با جاه و […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن گنج، معنی گنج در خواب

تعبیر خواب دیدن گنج، معنی گنج در خواب

معنی گنج در خواب چیست؟ همه ی ما گنج را دوست داریم و بدست آوردن آن را به عنوان شانس طلقی می کنیم. اما اگر گنج را در خواب ببیند چه می کنید؟ به نظر شما دیدن گنج در خواب چه تعبیری می تواند داشته باشد؟ دیدن گنج در خواب برعکس دنیای واقعیت معنای خوبی ندارد.دیدن آن در خواب نشانه ای از بیماری دارد. اما اگر گنج تان گم شد باید گفت شما سلامت خواهید […]

9 views بار
تعبیر خواب دیدن گنبد، معنی گنبد در خواب

تعبیر خواب دیدن گنبد، معنی گنبد در خواب

معنای گنبد در خواب چیست؟ گنبد در خواب دیدن نشان از روحانیت و اعتقادات مذهبی شخصی دارد. دیدن گنبد در خواب احساسات روحی و معنوی انسان را می آزماید.ممکن است شما دچار یک دلتنگی معنوی شده باشید.در دیدن گنبد معبران نظراتی دگرگون داده اند.آن ها اعتقاد دارند که دیدن گنبد در خواب نشانه ای از وجود یک زن می باشد.ممکن است به شما سود و منفعتی بسیار رسد. دیدن  گنبد درخواب چهار صورت دارد:زن.بزرگی. منفعت.عزوجاه. […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن  گناه-معصیت، معنی گناه-معصیت در خواب

تعبیر خواب دیدن گناه-معصیت، معنی گناه-معصیت در خواب

معنی گناه دیدن در خواب چه می باشد؟ دیدن گناه در خواب مانند نام آن می باشد. گناه به معنای معصیت و اشتباه بزرگ بدون بازگشت و بدون جبران است. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گناه میکرد و ندانست چه گناه بود، اگر در خواب دیدید که گناه می کنید تعبیر خوبی نخواهد داشت.گناه دیدن در خواب یعنی شما دچار یک معصیت شده اید.بهترین راه این است که از گناهی که انجام داده اید ، […]

14 views بار
تعبیر خواب دیدن گناه ، معنی گناه در خواب

تعبیر خواب دیدن گناه ، معنی گناه در خواب

معنی گناه دیدن در خواب چه می باشد؟ دیدن گناه در خواب مانند نام آن می باشد. گناه به معنای معصیت داشتن است. اگر در خواب دیدید که گناه می کنید تعبیر خوبی نخواهد داشت.گناه دیدن در خواب یعنی شما دچار یک معصیت شده اید.بهترین راه این است که از گناهی که انجام داده اید ، توبه کنید. در کار کسی فتنه نیندازید. معبری در این باره به صورت زیر گفته است: دیدن گناه نمودن، […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن گمرک، معنی گمرک در خواب

تعبیر خواب دیدن گمرک، معنی گمرک در خواب

معنای دیدن گمرک در خواب چیست؟ اگر کسی در خواب گمرک را دید باید مراقب رفتارش باشد. در دیدن گمرک احوالات بسیار بیان شده است و در دیدن هر کدام از احوالات تعابیر متفاوت روایت می شود. دیدن گمرک در خواب برخی از مواقع نیکو می باشد. حال نظر عده ای از معبران را برای شما در مطالب زیر شرح می دهیم: اگر در خواب گمرک را دیدید به این معنی است که شما بر […]

8 views بار
تعبیر خواب دیدن گمشدن، معنی گمشدن در خواب

تعبیر خواب دیدن گمشدن، معنی گمشدن در خواب

معانی گم شدن در خواب چه می باشد؟ اگر در خواب ببیند که کسی شما را گم می کند، حتی ممکن است در جایی باشید و دیگری شما را گم کند. در این احوالات تعابیری روایت شده است. گم شدن در خواب نشانه ای از اندوهگینی است. اگر بیند چیزی از او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود. اگر کسی بیند گم شد، […]

18 views بار
تعبیر خواب دیدن گم شدن، معنی گم شدن در خواب

تعبیر خواب دیدن گم شدن، معنی گم شدن در خواب

معنای گم شدن در خواب چه می باشد؟ دیدن گم شدن در خواب بسیار بد می باشد. تا بحال شده است که در خیابان و یا بیرون شهر گم شوید، پدر و مادرتان را پیدا نکنید، چه احساس بدی به انسان دست می دهد.دیدن گم شدن در خواب نیز به همین صورت است و انسان ممکن است ضرر و زیان ببیند. گم شدن در خواب به معنی اندوه است. معبران نظرات بسیاری در این باره […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اندام های انسان ، معنی اندام های انسان  در خواب

تعبیر خواب دیدن اندام های انسان ، معنی اندام های انسان در خواب

ابن سیرین می گوید: اگر ببیند که اندام های او افزون شد، خویشان واهل بیت او زیاد می گردند و اگر ببیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد، به سفر رود وخویشان او پراکنده گردند. اگر ببیند که اندام خویش می برید و پراکنده می کرد، اهل بیت و خویشان خود را در شهرها پراکنده کند. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که پاره ای گوشت از اندام خود برید، به […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن انداختن مردم، معنی انداختن مردم در خواب

تعبیر خواب دیدن انداختن مردم، معنی انداختن مردم در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه كسي را بينداخت، دليل كه بر خصم چيره شود. اگر بيند كه كسي او را بينداخت، دليل كه خصم بر وي چيره گردد. اگر بيند كه بر كسي سنگ انداخت، دليل كند كه سخن سخت به كسي گويد و بعضي از معبران گفته اند كه، دليل آن كه او را به زنا يا به گناهي متهم گردانند. اگر كسي بيند كه سفال انداخت هم سخن درشت بود كه […]