آموزش باستان شناسی

باستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی » در این سایت مجموعه ای از بهترین ذکر و دعاهای قرآنی و ادعیه و اذکار مجرب بسیار قوی قرار داده شده است » صفحه 20

تبلیغاترایگان

تبلیغات


محصولات فروشی

آخرین مطالب

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اشترمرغ ، معنی اشترمرغ در خواب

تعبیر خواب دیدن اشترمرغ ، معنی اشترمرغ در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده‌اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهرها زندگی نمی‌کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب‌های ما به شکل حیواناتی ظاهر می‌شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شترمرغ یکی از آن‌ها است که معبران مردی بیابانی دانسته‌اند و بالطبع شترمرغ هم زنی است بیابانی. این […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اشترغاز، معنی اشترغاز در خواب

تعبیر خواب دیدن اشترغاز، معنی اشترغاز در خواب

محمد بن سيرين گويد: ديدن اشترغاز به خواب ، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند اشترغاز فراگرفت، يا كسي بدو داد و از او همي خورد، دليل كه به قدر آن غم و اندوه خورد.   اگر خواب ببينيد هنگام اسكيت بازیيخ میشكند و در آب فرو میرويد ، نشانة آن است كه از نصيحت هایدوستانیبا ارزش برخوردار خواهيد شد .

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اشتر مرغ ، معنی اشتر مرغ در خواب

تعبیر خواب دیدن اشتر مرغ ، معنی اشتر مرغ در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده‌اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهرها زندگی نمی‌کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب‌های ما به شکل حیواناتی ظاهر می‌شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شترمرغ یکی از آن‌ها است که معبران مردی بیابانی دانسته‌اند و بالطبع شترمرغ هم زنی است بیابانی. این […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اشتر غاز، معنی اشتر غاز در خواب

تعبیر خواب دیدن اشتر غاز، معنی اشتر غاز در خواب

محمد بن سيرين گويد: ديدن اشترغاز به خواب ، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند اشترغاز فراگرفت، يا كسي بدو داد و از او همي خورد، دليل كه به قدر آن غم و اندوه خورد.   اگر خواب ببينيد هنگام اسكيت بازیيخ میشكند و در آب فرو میرويد ، نشانة آن است كه از نصيحت هایدوستانیبا ارزش برخوردار خواهيد شد .

1,656 views بار
دانلود مجموعه فیلم های غارتگر Predator آرنولد شوارتزنگر با دوبله فارسی و کیفیت عالی

دانلود مجموعه فیلم های غارتگر Predator آرنولد شوارتزنگر با دوبله فارسی و کیفیت عالی

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دانلود مجموعه فیلم های غارتگر ۱٫۲٫۳٫۴ Predator آرنولد شوارتزنگر با دوبله فارسی و کیفیت عالی را برای شما عزیزان قرار دادیم . مجموعه فیلم های سینمایی اکشن و ماجراجویی و علمی تخیلی غارتگر با بازی بازیگر معروف و مشهور فیلمهای اکشن و جنگی آرنولد شوارتزنگر میباشد . برای دانلود رایگان مجموعه فیلمهای غارتگر ۱٫۲٫۳٫۴ خارجی اکشن و ماجراجویی آخرین حرکت قهرمان با بازی آرنولد شوارتزنگر با دوبله فارسی و […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن  اشتر شتر، معنی  اشتر شتر در خواب

تعبیر خواب دیدن اشتر شتر، معنی اشتر شتر در خواب

جابر مغربي گويد: اگر بيند بر اشتر يك ساله نشسته بود، دليل است اندوهگين شود. اگر بيند از اندام شتر وي خون زايل شود، دليل كه سعادت و نعمت دنيا يابد به قدر آن خون. اگر بيند مهار اشتري مي كشيد، دليل است بافردي فرمانبردار او را خصومت افتد. اگر بيند كه در بيابان اشتر بسيار يافت، دليل است بر بزرگي و فرمانروائي او بر جماعت بيابانگرد. اگر بيند كه دو شتر يافت، دليل كه […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن  اشتر، معنی  اشتر در خواب

تعبیر خواب دیدن اشتر، معنی اشتر در خواب

جابر مغربي گويد: اگر بيند بر اشتر يك ساله نشسته بود، دليل است اندوهگين شود. اگر بيند از اندام شتر وي خون زايل شود، دليل كه سعادت و نعمت دنيا يابد به قدر آن خون. اگر بيند مهار اشتري مي كشيد، دليل است بافردي فرمانبردار او را خصومت افتد. اگر بيند كه در بيابان اشتر بسيار يافت، دليل است بر بزرگي و فرمانروائي او بر جماعت بيابانگرد. اگر بيند كه دو شتر يافت، دليل كه […]

32 views بار
نتیجه بازی ایران و قطر در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

نتیجه بازی ایران و قطر در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir نتیجه بازی ایران و قطر در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را برای شما عزیزان قرار دادیم . از سری مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه دیدار حساس بین تیم ایران و تیم قطر در ساعت ۲۰٫۳۰ دقیقه پنجشنبه ۳ فروردین در ورزشگاه دوحه قطر برگزار خواهد شد . نتیجه بازی فوتبال بین ایران و قطر با پیروزش و شکست

1 views بار
تعبیر خواب دیدن  اسید، معنی  اسید در خواب

تعبیر خواب دیدن اسید، معنی اسید در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: آزمایشی با اسید انجام می‌دهید: بواسطه قولی که داده‌اید خطری شما را تهدید می‌کند. از اسید استفاده می‌کنید: از مهلکه ای که در آن هستید صحیح و سالم خارج می‌شوید. دیگران از اسید استفاده می‌کنند: مرگ یک دشمن. خواب اسید: به وعده‌هایتان عمل خواهید کرد. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ نوشيدن هر چيز در خواب كه خاصيت اسيدیداشته باشد ، نشانة آن است كه در آينده نگرانیو اضطراب فراوانیخواهيد داشت […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن  اسكيت، معنی  اسكيت در خواب

تعبیر خواب دیدن اسكيت، معنی اسكيت در خواب

لیلا برایت می گوید: دیدن اسکیت در خواب و حرکت کردن با آن، نشانه آن است که باید در تصمیم گیرى خود عجله به خرج دهید تا دچار ضرر نشوید. اگر در خواب ببینید که فردى کفش اسکیت به پا دارد و در حال حرکت است، نشانه آن است که با فرد جدیدى آشنا مى شوید. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببينيد رویيخ اسكيت بازیمیكنيد ، نشانة آن است كه در آستانة از […]

27 views بار
زمان و ساعت پخش بازی ایران و قطر در مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ در آسیا

زمان و ساعت پخش بازی ایران و قطر در مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ در آسیا

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir زمان و ساعت پخش بازی ایران و قطر در چارچوب مقدماتی دیدارهای انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ در آسیا را برای شما عزیزان قرار دادیم . بازی فوتبال بین ایران و قطر امروز پنجشنبه ۳ فروردین در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برگزار شد . این بازی در چهارچوب رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و انتخابی آسیا بین ایران و قطر برگزار خواهد شد . در بازی های قبلی تیم […]

324 views بار
دانلود فیلم اکشن آسیب ناخواسته آرنولد شوارتزنگر Collateral Damage 2002 دوبله فارسی کیفیت عالی

دانلود فیلم اکشن آسیب ناخواسته آرنولد شوارتزنگر Collateral Damage 2002 دوبله فارسی کیفیت عالی

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دانلود فیلم اکشن آسیب ناخواسته آرنولد شوارتزنگر Collateral Damage 2002 دوبله فارسی کیفیت عالی را برای شما عزیزان قرار دادیم . فیلم سینمایی اکشن و ماجراجویی آسیب ناخواسته با بازی بازیگر معروف و مشهور فیلمهای اکشن و جنگی آرنولد شوارتزنگر میباشد . برای دانلود رایگان فیلم سینمایی خارجی اکشن و ماجراجویی و هیجان انگیز آسیب ناخواسته ۲۰۰۲ با بازی آرنولد شوارتزنگر با دوبله فارسی و زیرنویس فارسی و زبان اصلی […]

64 views بار
نشانه های عاشق شدن مردها,چگونه میتوان فهمید مردی عاشق ما شده است؟

نشانه های عاشق شدن مردها,چگونه میتوان فهمید مردی عاشق ما شده است؟

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir نشانه های عاشق شدن مردها,چگونه میتوان فهمید مردی عاشق ما شده است؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . از کجا میتوان فهمید که یک مرد عاشقمان شده است ؟ علائم و نشانه های عاشق شدن مردها چیست ؟ از کجا بفهمیم که یک مرد عاشقمان شده است ؟

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گردو،معنی گردو در خواب

تعبیر خواب دیدن گردو،معنی گردو در خواب

آیا می دانید دیدن گردو در خواب به چه معنا است؟ گردو در خواب دیدن معانی متفاوت دارد. اگر در خواب گردو را همراه با پوست آن دیدید، یا آن را بدون پوست دیدید.اگر در حال خوردن گردو هستید و یا پوست گردو را از آن جدا کردید در همه ی این حالات تعابیری جدا نهفته است.این تعابیر را برای شما آورده ایم و از معبران بزرگ روایت کرده ایم.امیدواریم که مورد کاربرد شما دوستان […]

99 views بار
تعبیر خواب دیدن گردنبند، معنی گردنبند در خواب

تعبیر خواب دیدن گردنبند، معنی گردنبند در خواب

آیا در خواب گردنبند دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ دیدن گردنبند برای خانم ها خوب است و برای مردان بد می باشد. این نظری است که معبران تا به اکنون داده اند.اگر گردنبند از جنس مروارید باشد فبها که این خواب خوش تر است و اگر در خواب گردنبندی از جنس طلا دیدید که آن خوش تر است. گردنبند نشانه ی امانت داری ، با عزت و بزرگی ،دین داری میباشد. داشتن […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گرده،معنی گرده در خواب

تعبیر خواب دیدن گرده،معنی گرده در خواب

آیا می دانید دیدن گرده در خواب به چه معنایی است؟ دیدن گرده در خواب به معنای مالی است که پنهان بوده و شما آن را پیدا خواهید کرد. معبران این معنی را تایید کرده اند.عده ای دیگر تعبیری متفاوت برای آن داده اند.گرده در خواب دیدن نیکو است و معنایی خوش دارد.برخی معبران می گویند دیدن گرده به معنی فرزند می باشد.فرزندی به زندگی شما پا می گذارد و دگرگونی در روند زندگی تان […]

29 views بار
تعبیر خواب دیدن گردن زدن، معنی گردن زدن در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن زدن، معنی گردن زدن در خواب

آیا می دانید دیدن گردن زدن در خواب به چه معنایی می باشد؟ گردن زدن در خواب نشانه ی چیست؟ گردن زدن در خواب  احوالات بسیار دارد و در دیدن احوالات آن معانی فراوان. دوستان من اگر کسی در خواب ببیند فردی گردن او را زده است بستگی دارد خود او در چه مرتبه ای قرار دارد؛اگر کافر باشد، پس طبق روایت ها مسلمان خواهد شد.بقیه تعابیر نیز به این صورت می باشد.عده ای می […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن گردن بند، معنی گردن بند در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن بند، معنی گردن بند در خواب

  آیا در خواب گردن بند دیده اید و معنای آن را نمی دانید؟ دیدن گردن بند برای خانم ها خوب است و برای مردان بد می باشد. این نظری است که معبران تا به اکنون داده اند.اگر گردنبند از جنس مروارید باشد فبها که این خواب خوش تر است و اگر در خواب گردنبندی از جنس طلا دیدید که آن خوش تر است.گردنبند نشانه ی امانت داری ، با عزت و بزرگی ،دین داری […]

9 views بار
تعبیر خواب دیدن گردن – گلو،معنی گردن – گلو در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن – گلو،معنی گردن – گلو در خواب

آیا می دانید دیدن گردن – گلو در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن گردن در خواب به معنای امانت می باشد. اگر چه در این باب معبرین نظرات بسیاری داده اند اما اکثر آنها عقیده دارند دیدن گردن و یا گلو در خواب در وهله ی اول به معنای امانتی است. بنایراین دوستان و همراهان عزیز ما اگر در خواب گردن دیدید مراقب باشید اگر امانتی در دست دارید از آن به خوبی مراقبت کنید و […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اسکله، معنی اسکله در خواب

تعبیر خواب دیدن اسکله، معنی اسکله در خواب

لیلا برایت می گوید: ديدن اسكله بندر در خواب، بيانگر آن است كه يكى از انتظارات شما به زودى انجام مى‏پذيرد. در سر زمین رویاها آمده: شما روي يك اسكله در يك بندر هستيد : پول به دستتان ميرسد . روي اسكله راه ميرويد : يك زندگي زنا شوئي خوشبخت در پيش داريد . روي اسكله با يكنفر خدا حافظي مي كنيد : موفقيت در آينده يك اسكله خراب شده : مراقب سلامتي خود باشيد. يك اسكله همسطح آب : خطر در امور عشقي […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن اسکلت مرده، معنی اسکلت مرده در خواب

تعبیر خواب دیدن اسکلت مرده، معنی اسکلت مرده در خواب

کتاب سرزمین رویاها اسکلت یک مرده: از روی یک وصیت نامه به شما پول می‌رسد. اسکلت یک زن: مرگ یک بچه تعبیر خواب اسکلت مرگ آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اسکلت مرگ در خواب، نشانه آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می‌گریزد. دیدن اسکلت مرگ روی اعلامیه سوگواری، نشانه آن است که ترس و هراس شما بی جهت است، وقایع مطلوبی برایتان رخ خواهد داد. ۱ـ […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اسکلت، معنی اسکلت در خواب

تعبیر خواب دیدن اسکلت، معنی اسکلت در خواب

تعبیر خواب اسکلت آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اسکلت در خواب، نشانه آن است که از دست دشمنان خود رنج خواهید کشید.   تعبیر خواب اسکلت انسان زنده بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسکلتی هستید، علامت آن است که از موضوعی بیهوده عذاب می‌کشید، باید بیشتر به خود مسلط شوید. اگر خواب ببینید اسکلتی پیوسته به دنبالتان حرکت می‌کند، نشانه آن است که به زودی با واقعه ای تکان دهنده […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن اسلحه، معنی اسلحه در خواب

تعبیر خواب دیدن اسلحه، معنی اسلحه در خواب

تعبیر خواب اسلحه از دید لیلا برایت تعبیر خواب دیدن اسلحه ، دل بستن به جنس مخالف است تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه ، ناراحتی است تعبیر خواب اسلحه از دید آنلی بیتون تعبیر خواب اسلحه ، رنج و غم است تعبیر خواب شنیدن صدای اسلحه ، از دست دادن شغل است تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه به کسی ، به راه خطا رفتن است تعبیر خواب شلیک کردن با اسلحه به طرف شما […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن اسفند، معنی اسفند در خواب

تعبیر خواب دیدن اسفند، معنی اسفند در خواب

اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید. چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش می افکنید موردی پیش می آید که از انجام کاری هراس دارید. اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش می افکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچوجه بد نیست.   در مورد اسپند به طور […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اسفنج، معنی اسفنج در خواب

تعبیر خواب دیدن اسفنج، معنی اسفنج در خواب

لیلا برایت می‏گوید: اگر در خواب دیدید که اشیاء را با اسفنج مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که باید در مقابل رفتار نادرست افراد بى‏فکر، شکیبا باشید در غیر این صورت یک شخص خیرخواه از شما روى بر مى‏گرداند. اگر در خواب دیدید که خودتان را با اسفنج مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که با درایت مشکلات خود را حل می کنید.   آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن اسفنج در خواب ، نشانه آن است که فریب […]

20 views بار
تعبیر خواب دیدن اسفناج-سبزی، معنی اسفناج-سبزی در خواب

تعبیر خواب دیدن اسفناج-سبزی، معنی اسفناج-سبزی در خواب

اسفناج یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ لطیف است که می‌توان در آش از آن استفاده کرد. اسفناج سرشار از لوتئین وگزانتین است که این کاروتنوئیدها، از بین برنده مولکول‌های بی ثباتی به نام رادیکال‌های آزاد در بدن هستند قبل از اینکه رادیکال‌های آزاد بتوانند به بدن آسیب برسانند. کاروتنوئیدها در اسفناج و سایر سبزی هایی که دارای برگ سبز پر رنگ هستند، وجود دارند، برخی مطالعات نشان داده‌اند که که آن‌ها می‌توانند […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن اسفناج، معنی اسفناج در خواب

تعبیر خواب دیدن اسفناج، معنی اسفناج در خواب

اسفناج یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ لطیف است که می‌توان در آش از آن استفاده کرد. اسفناج سرشار از لوتئین وگزانتین است که این کاروتنوئیدها، از بین برنده مولکول‌های بی ثباتی به نام رادیکال‌های آزاد در بدن هستند قبل از اینکه رادیکال‌های آزاد بتوانند به بدن آسیب برسانند. کاروتنوئیدها در اسفناج و سایر سبزی هایی که دارای برگ سبز پر رنگ هستند، وجود دارند، برخی مطالعات نشان داده‌اند که که آن‌ها می‌توانند […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اسطرلاب، معنی اسطرلاب در خواب

تعبیر خواب دیدن اسطرلاب، معنی اسطرلاب در خواب

اگر کسی دید که دیگری برای او به وسیله اسطرلاب، به پیشگویی و امثال اینها می پردازد، تعبیر این است که شخصی با او آشنا می شود که به ظاهر دوست است ولی ریا و مکر می کند و سخنان دروغ می گوید. استعاره از رمل و اسطرلاب در آیین مقدس اسلام جایی ندارد و دیدنش نیز در خواب تعبیر نیکویی ندارد و دلیل بر مکاری و حیله گری است. ابراهيم كرماني گويد: اسطرلاب در […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اسرافیل، معنی اسرافیل در خواب

تعبیر خواب دیدن اسرافیل، معنی اسرافیل در خواب

تعبیر خواب اسرافیل از ابن سیرین: اگر اسرافیل را به خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که قوت و بزرگی یابد وعالم و دانا گردد و در آن دیار ایمنی بود اگر بیند که اسرافیل صور در دست داشت دلیل بر محنت و بلا وفتنه بود زیرا که او را امر است از خدای تعالی به دمیدن صور هرجا که دمیدن صور پیدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود چنانکه حق […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن استوانه، معنی استوانه در خواب

تعبیر خواب دیدن استوانه، معنی استوانه در خواب

در زندگي امروز ما استوانه فقط مي تواند ستون هاي استوانه اي باشد که اينجا و آنجا مي بينيم و اين چنين استوانه اي در خواب به جفت تعبير مي شود. براي مرد، زن و براي زن مرد. معبران نوشته اند استوانه در خواب زني است محکم و استوار که مي توانيد بر آن تکيه کنيد. براي زن نيز اين حکم صادق است و چنانچه زني استوانه و ستوني استوانه اي در خواب ببيند گوياي […]

32 views بار
روشهایی برای عاشق شدن به خودتان,عاشق خودتان باشید و خودتان را دوست داشته باشید

روشهایی برای عاشق شدن به خودتان,عاشق خودتان باشید و خودتان را دوست داشته باشید

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir روشهایی برای عاشق شدن به خودتان,عاشق خودتان باشید و خودتان را دوست داشته باشید را برای شما عزیزان قرار دادیم . چگونه متوانیم اول خودمان را دوست داشته باشیم و عاشق خودمان باشیم ؟

497 views بار
رسیدن به معشوق با قانون جذب,قانون جذب و عشق,جذب و تسخیر معشوق با قانون جذب

رسیدن به معشوق با قانون جذب,قانون جذب و عشق,جذب و تسخیر معشوق با قانون جذب

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir رسیدن به معشوق با قانون جذب,قانون جذب و عشق,جذب و تسخیر معشوق با قانون جذب را برای شما عزیزان قرار دادیم . در قانون جذب نیوتون درباره رسیدن به معشوق و عشق و جذب و تسخیر عشق قوانینی وجود دارد .

1,530 views بار
دعایی برای رسیدن به معشوق در علوم غریبه,دعای محبت فوری رسیدن به معشوق بخت گشایی

دعایی برای رسیدن به معشوق در علوم غریبه,دعای محبت فوری رسیدن به معشوق بخت گشایی

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دعایی برای رسیدن به معشوق در علوم غریبه,دعای محبت فوری رسیدن به معشوق بخت گشایی را برای شما عزیزان قرار دادیم . در کتابهای علوم غریبه شیخ بهایی و میرداماد و مجربات ابن سینا ذکر و دعاهایی برای رسیدن به معشوق و محبت و بخت گشایی وجود دارد .

8,348 views بار
روش گرفتن فال اسم همسر آینده از طریق قرآن,نحوه فال گرفتن با قرآن

روش گرفتن فال اسم همسر آینده از طریق قرآن,نحوه فال گرفتن با قرآن

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir روش گرفتن فال اسم همسر آینده از طریق قرآن,نحوه فال گرفتن با قرآن را برای شما عزیزان قرار دادیم . برای به دست آوردن و فهمیدن نام همسر و شوهر آینده تان با استفاده از قرآن میتوان فال گرفت و اسم و نام همسر و زن آینده را فهمید . برای گرفتن فال اسم و نام همسر آینده با قرآن به ادامه مطلب مراجعه کنید .

991 views بار
پیش بینی نام همسر آینده تان با حروف ابجد,پیشگویی اسم همسر آینده با ابجد کبیر

پیش بینی نام همسر آینده تان با حروف ابجد,پیشگویی اسم همسر آینده با ابجد کبیر

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir پیش بینی نام همسر آینده تان با حروف ابجد,پیشگویی اسم همسر آینده با ابجد کبیر را برای شما عزیزان قرار دادیم . برای پیش بینی و پیشگویی اسم و نام همسر و زن آینده تان با حروف ابجد کبیر روش وجود دارد که در ادامه مطلب روش به دست آوردن و پیدا کردن نام همسر و شوهر آینده تان با استفاده از حروف ابجد کبیر را مشاهده خواهید کرد […]

614 views بار
ذکر و دعای مجرب برای خانه دار شدن,دعای سریع الاجابه برای زود خانه دار شدن

ذکر و دعای مجرب برای خانه دار شدن,دعای سریع الاجابه برای زود خانه دار شدن

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ذکر و دعای مجرب برای خانه دار شدن,دعای سریع الاجابه برای زود خانه دار شدن را برای شما عزیزان قرار دادیم . طلسم و ذکر و دعاهای بسیار قوی و مجرب قرآنی برای خرید خانه جدید و همچنین زود خانه دار شدن وجود دارد .

303 views بار
دعا و دستوراتی مجرب برای بخت گشایی دختران و ازدواج,دعا برای آمدن خواستگار مناسب و بخت گشایی

دعا و دستوراتی مجرب برای بخت گشایی دختران و ازدواج,دعا برای آمدن خواستگار مناسب و بخت گشایی

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دعا و دستوراتی مجرب برای بخت گشایی دختران و ازدواج,دعا برای آمدن خواستگار مناسب و بخت گشایی را برای شما عزیزان قرار دادیم . ذکر و دعاهای بسیار قوی و مجرب برای گشایش بخت بسته شده دختران و دعایی برای آمدن خواستگار خوب و مناسب

2,409 views بار
ذکر و دعای قوی برای فروش کالا زمین ملک خانه و باغ و مغازه

ذکر و دعای قوی برای فروش کالا زمین ملک خانه و باغ و مغازه

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ذکر و دعای قوی برای فروش کالا زمین ملک خانه و باغ و مغازه را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر دارای زمین یا باغ یا مغازه یا کالا و جنس و ملک و خانه ای هستید و قصد فروش آنرا دارید ولی به فروش نمی رود با ذکر و دعای زیر این مشکلتان برطرف و حل خواهد شد .

387 views بار
دعایی سریع الاجابه برای رسیدن به معشوق و عشق یا ازدواج با معشوق

دعایی سریع الاجابه برای رسیدن به معشوق و عشق یا ازدواج با معشوق

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دعایی سریع الاجابه برای رسیدن به معشوق و عشق یا ازدواج با معشوق را برای شما عزیزان قرار دادیم . طلسم ذکر و دعای بسیار قوی و مجرب برای رسیدن به معشوق و یا ازدواج با معشوق سریع الاجابه

446 views بار
دعای قوی و مجرب برای رسیدن به معشوق – ادعیه و اذکار برای رسیدن به عشق

دعای قوی و مجرب برای رسیدن به معشوق – ادعیه و اذکار برای رسیدن به عشق

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دعای قوی و مجرب برای رسیدن به معشوق – ادعیه و اذکار برای رسیدن به عشق را برای شما عزیزان قرار دادیم . برای رسیدن به معشوق و عشق ذکر و دعایی مجرب و قوی وجود دارد .

5,506 views بار
نامگذاری سال ۹۶,نام و شعار سال ۹۶ چیست؟,اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در سال ۹۶

نامگذاری سال ۹۶,نام و شعار سال ۹۶ چیست؟,اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در سال ۹۶

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir نامگذاری سال ۹۶,نام و شعار سال ۹۶ چیست؟,اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در سال ۹۶ را برای شما عزیزان قرار دادیم . سال ۹۶ توسط مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب سال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال نامگذاری شده است . علت و دلیل نامگذاری سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال ملی چیست ؟ نام و شعار سال ۱۳۹۶ چیست و چرا […]

3,123 views بار
دانلود نرم افزار بازی و سرگرمی شادیانه اندروید,نرم افزار شادیانه شبکه نهال و پویا

دانلود نرم افزار بازی و سرگرمی شادیانه اندروید,نرم افزار شادیانه شبکه نهال و پویا

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دانلود نرم افزار شادیانه برای اندروید,دانلود رایگان اپلیکیشن بازی و سرگرمی شادیانه برای تبلت و گوشی اندروید را برای شما عزیزان قرار دادیم . نرم افزار شادیانه چیست ؟ و چه کاربردی دارد ؟ شادیانه یک مجموعه نرم افزاری ایرانی است که مخصوص کودکان و نوجوانان طراحی و ساخته شده است . نرم افزار و اپلیکیشن شادیانه دارای انواع بخشهای سرگرمی و تفریحی آموزشی و امنیتی در فضای مجازی . […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن گردن، معنی گردن در خواب

تعبیر خواب دیدن گردن، معنی گردن در خواب

بیرآیا می دانید دیدن گردن در خواب به چه معنی می باشد؟ گردن در خواب از نظر معبران به معنای امانت است،اگر چه معناهایی بسیار دارد ولی معنای آن در وهله اول امانت می باشد. دیدن گردن در خواب یعنی شما عمر طولانی خواهید داشت،باید حواس خود را جمع کنید در امانتی که اخیرا به شما داده شده است،خیانت نکنید. معبران غربی می گویند دیدن گردن در خواب به این معنی است مشکلاتی در زندگی […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن گردباد، معنی گردباد در خواب

تعبیر خواب دیدن گردباد، معنی گردباد در خواب

آیا می دانید دیدن گردباد در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گردباد در خواب به معنی آفت و ضرر است همانطور که در دنیای واقعی به زندگی و سرزمین ما آسیب وارد می کند، اگر در خواب هم دیده شود معنای خوبی ندارد. اگر گردباد در خواب رنگ سیاه داشته باشد این خواب معنای بدتری خواهد داشت. امیدواریم گردباد  هیچ وقت به سراغ شما در خواب نیاید. گردباد آفت و بلا است و […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن گرداب، معنی گرداب در خواب

تعبیر خواب دیدن گرداب، معنی گرداب در خواب

آیا می دانید دیدن گرداب در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گرداب در خواب به معنای خطر بزرگ در زندگی می باشد. معبران این که دیدن گرداب نشانه ریسک بزرگ در زندگی است ، را تایید می کنند. اگر شما فرد مشهوری می باشید باید حواس خود را جمع کنید و مراقب باشید، زیرا دیدن گرداب برای کسی که معروف است معنای خوشی ندارد و شما از بابت ضرر می کنید. دیدن گرداب […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن گردوخاک، معنی گردوخاک در خواب

تعبیر خواب دیدن گردوخاک، معنی گردوخاک در خواب

آیا می دانید دیدن گرد و خاک هوا در خواب به چه معنی می باشد؟ دیدن گرد و خاک در هوا در احوالات آن معانی بسیاری دارد. معبران گرد خاک را نشانه وجود مشکلات و گرفتاری ها می دانند آن ها اعتقاد دارند دیدن گرد و خاک در خواب خوب نمی باشد. اگر ببینی خاک را از دست‌های خودت می‌تکانی، یـعـنـی به اندازه آن پول و مال و اموال جمع می‌کنی و از آن سود […]