آموزش باستان شناسی

باستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی » در این سایت مجموعه ای از بهترین ذکر و دعاهای قرآنی و ادعیه و اذکار مجرب بسیار قوی قرار داده شده است » صفحه 23

تبلیغاترایگان

تبلیغات


محصولات فروشی

آخرین مطالب

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اژدها، معنی اژدها در خواب

تعبیر خواب دیدن اژدها، معنی اژدها در خواب

لوک اویتنهاو می‌گوید: اژدها: موقعیت ناجور یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می‌یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوس‌های شما سوء استفاده کنند، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید. محمدبن سيرين گويد: اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوي بود. اگر بيند اژدهائي داشت، دليل […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن ازدواج-تاهل، معنی ازدواج-تاهل در خواب

تعبیر خواب دیدن ازدواج-تاهل، معنی ازدواج-تاهل در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود، اگر زن مرده را به زني كرد و با وي جمع گرديد، دليل كه از ملك و مال آن زن او را چيزي حاصل شود. اگر بيند با آن زن جمع نشد، دليل كه چيزي اندك ازمال وي را حاصل شود. اگر زني بيند او را مرده به زني گرفت و در سراي زن با وي جمع شد، دليل كه […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن از دست دادن تعادل، معنی از دست دادن تعادل در خواب

تعبیر خواب دیدن از دست دادن تعادل، معنی از دست دادن تعادل در خواب

از دست دادن تعادل در خواب نشانه این است که در بیداری با بی دقتی کارهایتان را انجام می دهید و اگر ببینید دیگران تعادل خود را از دست می دهند، بی دقتی آنان به نفع شما خواهد بود. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید ، نشانة آن است که با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد. ۲ـ […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن ارکستر، معنی ارکستر در خواب

تعبیر خواب دیدن ارکستر، معنی ارکستر در خواب

ليلا برايت مى‏گويد: اركستر را در خواب ديدن، علامت آن است كه در جشن بزرگى شركت مى‏كنيد. درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك اركستر : شانس نزد شما مي آيد. به يك اركستر گوش مي كنيد : يك موفقيت بزرگ در انتظار شماست يك اركستردر حال نواختن موسيقي : ناكامي و ناراحتي صداي يك اركستر را از دورمي شنويد: يكي از اعضا فاميل را از دست ميدهيد . به اتفاق خانواده به اركستر […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن اره، معنی اره در خواب

تعبیر خواب دیدن اره، معنی اره در خواب

نوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی‌برد و کاری انجام نمی‌دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیاناً این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد، اما اگر اره به دست داشت و در خواب دید که درختی را قطع می‌کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می‌شود و […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن ارگ، معنی ارگ در خواب

تعبیر خواب دیدن ارگ، معنی ارگ در خواب

  درکتاب سرزمين روياها آمده است : ارگ يك كليسا : دوستان سعي دارند به شما كمك كنند. شما ارگ مي فروشيد : تجربه هاي تلخي در انتظار شماست ارگ مي زنيد : از نزديكانتان كسي را از دست ميدهيد. صداي ارگ را مي شنويد : بستگان به خانه شما مي آيند شما در كلسيا ارگ مي نوازيد : اضطراب صداي بلند و نا خوشايند يك ارگ : نفاق در خانه شما نفوذ كرده است […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن ارقام، معنی ارقام در خواب

تعبیر خواب دیدن ارقام، معنی ارقام در خواب

عبیر دقیق‌ ارقام‌ و اعداد در خواب‌ کار بسیاردشواری‌ محسوب‌ می‌شود، چرا که‌ ممکن‌ است‌معانی‌ آنها بسیار شخصی‌ باشند. به‌ عنوان‌ مثال‌،اعداد در خواب‌ می‌توانند بازتاب‌ و انعکاس‌نگرانی‌های‌ مالی‌ (یا نگرانی‌ در هر زمینه‌ای‌) درزندگی‌ روزمره‌ تلقی‌ گردند. در نتیجه‌، لازم‌ است‌که‌ دریابید این‌ اعداد چه‌ ارتباطی‌ با شخص‌ شماپیدا می‌کنند. (مثلا اگر شخصی‌ خواب‌ عددبیست‌ و پنج‌ را ببیند، ممکن‌ است‌ پلاک‌ خانه‌اش‌دوازده‌ و پلاک‌ خانه‌ والدینش‌ سیزده‌ باشد.مجموع‌ این‌ دو عدد بیست‌ و […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن ارش، معنی ارش در خواب

تعبیر خواب دیدن ارش، معنی ارش در خواب

اَرش نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است. برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد کسی که مرتکب جرم شده است باید ارش بپردازد. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه است. تعریف ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی يا بدنی که در […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن ارزیر، معنی ارزیر در خواب

تعبیر خواب دیدن ارزیر، معنی ارزیر در خواب

ارزیز فرهنگ فارسی معین ( اَ ) (اِ.) فلزی است نرم و نقره ای رنگ و قابل تورق ، از آن برای سفید کردن ظروف مسی استفاده می کنند. یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ارزير بسيار به دست داشت، دليل كه بر قدر آن، وي را چيزي از متاع دنيا حاصل گردد. اگر بيند كاسه و […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن ارزن دانه، معنی ارزن دانه در خواب

تعبیر خواب دیدن ارزن دانه، معنی ارزن دانه در خواب

ارزن دانه خوراکی پرندگان است. ارزن خوردن و ارزن کاشتن در خواب، به دلیل اینکه پرندگان هم از این دانه استفاده می کنند، نشانه نیکوکار بودن بیننده خواب و رسیدن روزی فراوان است. یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن ارزن در خواب نشانه این است که روزی ناگهانی و غیر منتظره برای بیننده خواب می رسد. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ارزن در خواب، رسیدن به مال دنیا است. دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن ارزانی، معنی ارزانی در خواب

تعبیر خواب دیدن ارزانی، معنی ارزانی در خواب

ارزانی لغت‌نامه دهخدا ارزانی . [ اَ ] (ص نسبی ) منسوب به ارزن که شهری است به دیاربکر. || منسوب به ارزن که موضعی است به فرسنگی از شیراز. (غیاث اللغات ). و ظاهراً محرف ارزنی است . ارزانی داشتن فرهنگ فارسی معین ( ~. تَ) (مص م .) بخشیدن ، تقدیم کردن . يوسف نبی عليه السلام گويد:ديدن ارزانی مصيبت بود، نشانة آن است كه در انتظار تغييراتی در زندگی خود هستيد ، […]

98 views بار
قتل محسن مکتوبیان قهرمان اصفهانی پرورش اندام ایران + علت و دلیل قتل محسن مکتوبیان

قتل محسن مکتوبیان قهرمان اصفهانی پرورش اندام ایران + علت و دلیل قتل محسن مکتوبیان

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir قتل محسن مکتوبیان قهرمان اصفهانی پرورش اندام ایران + علت و دلیل قتل محسن مکتوبیان را برای شما عزیزان قرار دادیم . محسن مکتوبیان قهرمان پرورش اندام ایران بود که به هنگام خروج از باشگاه بدنسازی با چاقوی چند نفر اراذل و اوباش به قتل رسید هنوز علت و دلیل قتل و کشته شدن محسن مکتوبیان مشخص نیست . در ادامه مطلب توضیحات و اطلاعات و اخبار جدید از […]

6,128 views بار
طریقه ختم ۴۰ روزه سوره یس (یاسین) برای حاجت روایی گرفتن حاجت و گشایش در کارها

طریقه ختم ۴۰ روزه سوره یس (یاسین) برای حاجت روایی گرفتن حاجت و گشایش در کارها

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir طریقه ختم ۴۰ روزه سوره یس برای حاجت روایی گرفتن حاجت و گشایش در کارها را برای شما عزیزان قرار دادیم . برای برآورده شدن حاجت و گرفتن حاجت و قبلو شدن حاجت و حاجت روا شدن و گشایش در کارها ختم ۴۰ روزه سوره یس یاسین تاثیر بسیار زیادی دارد

2,415 views بار
متن کامل دعای چهل کلید و فواید آن دعای ۴۰ چهل کلید برای گشایش بخت و گرفتن حاجت

متن کامل دعای چهل کلید و فواید آن دعای ۴۰ چهل کلید برای گشایش بخت و گرفتن حاجت

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir متن کامل دعای چهل کلید و فواید آن دعای ۴۰ چهل کلید برای گشایش بخت و گرفتن حاجت را برای شما عزیزان قرار دادیم . دانلود دعای چهل کلید صوتی برای گوشی های موبایل اندروید + خواص و فواید ختم و تلاوت و خواندن دعای چهل کلید + معجزه دعای چهل کلید + بخت گشایی و گرفتن حاجت با دعای چهل کلید

576 views بار
ختم سوره یس (یاسین) برای گرفتن حاجت و شفای بیمار و برآورده شدن حاجت و رفع مشکلات

ختم سوره یس (یاسین) برای گرفتن حاجت و شفای بیمار و برآورده شدن حاجت و رفع مشکلات

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ختم سوره یس (یاسین) برای گرفتن حاجت و شفای بیمار و برآورده شدن حاجت و رفع مشکلات را برای شما عزیزان قرار دادیم . هر حاجتی و مشکلی در زندگی دارید با ختم سوره یس یاسین حاجتتان برآورده خواهد شد . برای بخت گشایی و برآورده شدن حاجات و رفع گرفتاری ها و مشکلات و شفای بیماری و مریضی ختم سوره یس یاسین تاثیر بسیار زیادی دارد

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اردو، معنی اردو در خواب

تعبیر خواب دیدن اردو، معنی اردو در خواب

خواب یک اردوگاه: زندگی سالم و با نشاط شما در یک اردوگاه: دردسرهای بزرگ در آینده مانع آن می شوید که شما را به اردوگاه ببرند: مراقب سلامت خود باشید. ۱ـ اگر خواب ببينيد در هوايی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردويی هستيد، نشانة آن است كه در انتظار تغييراتی در زندگی خود هستيد ، و آماده برای رفتن به سفری طولانی و ملال آور خواهيد شد. ۲ـ اگر درخواب اردوگاهی ببينيد ، نشانة آن است […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن ارث-میراث، معنی ارث-میراث در خواب

تعبیر خواب دیدن ارث-میراث، معنی ارث-میراث در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت. خواب دریافت ارث، نشانه وظایف به نحو مطلوب و اطمینان به سلامت جسم است. لیلا برایت می‌گوید: دلیل بر آن است که طلب عقب افتادهی شما وصول می‌شود. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: به شما ارث می‌رسد: یک مرگ در فامیل در کارهایتان بسیار دقت کنید. از یک شخص ناشناس به شما ارث می‌رسد: منفعت […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن ارتقا، معنی ارتقا در خواب

تعبیر خواب دیدن ارتقا، معنی ارتقا در خواب

هانس کورت می گوید: اگر در خواب به مقام بالاترى ارتقاء پیدا کردید، نشانه ى دقت در کارها و پیشرفت در زندگى مى باشد. آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببينيد به مقامی والا ارتقاء می يابيد ،علامت آن است كه با مطالعه و دقت در كارها به پيشرفت و ثروت دست خواهيد يافت. ۲ـ اگر خواب ببينيد به سمت آسمان صعود میكنيد ، علامت آن است كه به ثروتی دست خواهيد يافت ، […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن اذیت و آزار، معنی اذیت و آزار در خواب

تعبیر خواب دیدن اذیت و آزار، معنی اذیت و آزار در خواب

۱ـ اگر خواب ببينيد مورد آزار كسی قرار گرفته ايد ، نشانة آن است كه دشمنان بر عليه شما به گفتگو نشسته اند. ۲ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ای را تحمل كنيد ، نشانة آن است كه میخواهيد در روز بعد ، كارهايتان را با سرعت بسشتر به پيش ببريد. آنلی بیتون می‌گوید:  ۱ – اگر در خواب كسی را آزار دهید، نشانه آن است كه دست به كاری ناپسند خواهید زد. ۲ […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اذان، معنی اذان در خواب

تعبیر خواب دیدن اذان، معنی اذان در خواب

گویند روزی مردی از ابن سیرین سوال نمود: در خواب دیدم که اذان می گویم، تعبیر آن چیست؟ ابن سیرین در جواب گفت: به زیارت خانه‌ی خدا می‌روی و فریضه‌ی حج به جای می‌آوری. بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرین پرسید واو نیز در جواب به آن مرد گفت: تو دزدی خواهی کرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند کرد. آنانی که شاهد آن دوماجرا بودند از […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن ادرار کردن، معنی ادرار کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن ادرار کردن، معنی ادرار کردن در خواب

ادرار، مال حرام بود. اگر بيند كه ادرار همي خورد، دليل كند كه مال حرام خورد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه اندر چاهي ادرار كرد، دليل كند كه از كسي مال حلال حاصل كند. اگر بيند كه ادرار همي كرد، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بيند كه برخي از ادرار ريخت و برخي با خود داشت، دليل كند كه برخي از مال وي […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن احضار روح، معنی احضار روح در خواب

تعبیر خواب دیدن احضار روح، معنی احضار روح در خواب

اگر خواب ببينيد در مراسم احضار ارواح شركت كرده ايد ،نشانة آن است كه آشنايیو دوستیبا افراد بيگانه ، بر زندگی شما تأثير منفی خواهد گذاشت. آنلی بیتون گوید: اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد. اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است که با […]

1,251 views بار
دانلود فیلم ۱۲ راند با بازی جان سینا دوبله فارسی و کیفیت بالا ۱۲ Rounds 2009

دانلود فیلم ۱۲ راند با بازی جان سینا دوبله فارسی و کیفیت بالا ۱۲ Rounds 2009

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دانلود فیلم ۱۲ راند با بازی جان سینا دوبله فارسی و کیفیت بالا ۱۲ Rounds 2009 را برای شما عزیزان قرار دادیم . فیلم ۱۲ راند با بازی جان سینا کشتی کج کار معروف یک فیلم سینمایی بسیار زیبا اکشن جنایی و هیجانی میباشد . برای دانلود رایگان فیلم سینمایی خارجی ۱۲ راند محصول سال ۲۰۰۹ با بازی جان سینا و دوبله فارسی و کیفیت فول اچ دی و […]

17,153 views بار
ختم آیت الکرسی برای افزایش مهر و محبت تسخیر قلب جلب محبت و ازدواج

ختم آیت الکرسی برای افزایش مهر و محبت تسخیر قلب جلب محبت و ازدواج

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ختم آیت الکرسی برای افزایش مهر و محبت تسخیر قلب جلب محبت و ازدواج را برای شما عزیزان قرار دادیم . برای تسخیر قلب ها و افزایش مهر و جلب محبت ختم آیت الکرسی تاثیری شگفت انگیزی دارد

92 views بار
ختم سوره مبارکه انعام صغیر برای شفای بیمار و مریض

ختم سوره مبارکه انعام صغیر برای شفای بیمار و مریض

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ختم سوره مبارکه انعام صغیر برای شفای بیمار و مریض را برای شما عزیزان قرار دادیم . برای شفای هر گونه بیماری و مریضی سوره انعام صغیر را در جلوی بیمار ختم کرده و بخوانید .

713 views بار
ختم بسیار مجرب از شیخ بهایی برای برآورده شدن حاجات و حاجت روا شدن

ختم بسیار مجرب از شیخ بهایی برای برآورده شدن حاجات و حاجت روا شدن

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ختم بسیار مجرب از شیخ بهایی برای برآورده شدن حاجات و حاجت روا شدن را برای شما عزیزان قرار دادیم . ختم بسیار معبر و قوی و مجرب برای گرفتن حاجت و گشایش کارها از شیخ بهایی

84 views بار
ختم سوره مبارکه علق برای شفای مریض ختم های مجرب برای شفای بیمار

ختم سوره مبارکه علق برای شفای مریض ختم های مجرب برای شفای بیمار

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ختم سوره مبارکه علق برای شفای مریض ختم های مجرب برای شفای بیمار را برای شما عزیزان قرار دادیم . ختم بسیار مجرب و معتبر قرآنی سوره علق برای شفای هر نوع بیماری و مریضی

143 views بار
ختم های معتبر بسیار مجرب برای شفای بیمار و برآورده شده حاجت و گشایش بخت رزق و روزی

ختم های معتبر بسیار مجرب برای شفای بیمار و برآورده شده حاجت و گشایش بخت رزق و روزی

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ختم های معتبر بسیار مجرب برای شفای بیمار و برآورده شده حاجت و گشایش بخت رزق و روزی را برای شما عزیزان قرار دادیم . مجموعه ای کامل ار ختوم و ختم های بسیار مجرب و معتبر برای افزایش رزق و روزی و کسب مال و ثروت حلال و فراوان و بخت گشایی و گشایش کارها و شفای بیماری و مریضی و حاجت روا شدن و برآورده شدن حاجات […]

702 views بار
ختم قرآن در یک هفته برای گشایش بخت,ختوم مجربه قرآن برای برآورده شدن حاجت

ختم قرآن در یک هفته برای گشایش بخت,ختوم مجربه قرآن برای برآورده شدن حاجت

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ختم قرآن در یک هفته برای گشایش بخت,ختوم مجربه قرآن برای برآورده شدن حاجت را برای شما عزیزان قرار دادیم . ختم کردن سوره های قرآنی ثواب و خواص بسیار زیادی دارد . ختم های مجرب قرآنی برای بخت گشایی و گشایش بخت و کارها و حل مشکلات و برآورده شدن حاجت و شفای بیماری و مریضی

1 views بار
تعبیر خواب دیدن احتضار، معنی احتضار در خواب

تعبیر خواب دیدن احتضار، معنی احتضار در خواب

دیدن جان دادن و یا احتضار در خواب به گفته پیامبر اسلام (ص) بیانگر به خطر افتادن کارهاست و اگر در خواب دید که پس از مرگ روح او به آسمان‌ها رفت دلیل بر آن است که اجل او نزدیک و زود بمیرد. تعبیر خواب جان دادن محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جان از تن وی بیرون شد، دلیل که فرزند یاعیالش بمیرد، یا مالش تلف شود یا خود هلاک شود. درخبر آمده است که: مردی […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اجداد، معنی اجداد در خواب

تعبیر خواب دیدن اجداد، معنی اجداد در خواب

دیدن اجداد در خواب به معنای نیاز شدید شما به آرامش است . اجداد بخشی از وجود ما هستند که در گذشته زیسته اند حضور آنها در خواب اغلب زمانی رخ می دهد که گرفتاریهای ما زیاد است آنها به ما می فهمانند که ما تنها نیستیم و جمعی حامی و تکیه گاه ما هستند پس باید آرامش گذشته خود را بدست آوریم و از هر عمل عجولانه ایی خود داری کنیم . اگر اجداد […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اجاق گاز، معنی اجاق گاز در خواب

تعبیر خواب دیدن اجاق گاز، معنی اجاق گاز در خواب

مهمترين‌ بخش‌ نمادين‌ اين‌ خواب ‌ میگويد ممكن‌ است‌ در رابطه‌ بابچه‌دار شدن‌ ترس‌ و وحشت‌ شديدي‌ را تجربه‌مي‌كنيد و يا سخت‌ در انتظار آن‌ هستيد. گفته‌مي‌شد كه‌ اجاق‌ يا فر گرم‌ به‌ منزله‌ باروري‌،مثمرثمر بودن‌ و يا مثبت‌ انديشي‌ است‌،در حالي‌كه‌ اجاق‌ سرد و خاموش‌ تعبيري‌ برعكس‌ دارد. تعبیر خواب اجاق گاز از دید لیلا برایت تعبیر خواب دیدن اجاق با آتش ، خوشبختی است تعبیر خواب دیدن اجاق بدون آتش ، تنهایی است […]

37 views بار
تعبیر خواب دیدن اتوبوس، معنی اتوبوس در خواب

تعبیر خواب دیدن اتوبوس، معنی اتوبوس در خواب

در قدیم گردونه همان ماشین امروزی بوده است و وسیله اصلی حمل و نقل است تعبیر خواب ماشین از دید حضرت امام جعفر صادق(ع) تعبیر خواب ماشین (وسیله حمل و نقل) هشت چیز استعزت و آبرو – فرمانروایی – منزلت – بزرگی -هیبت – سروری – رفعت – آسانی کارها تعبیر خواب ماشین از دید محمد بن سیرین تعبیر خواب سوار بر ماشین بودن ، بزرگی و شرف استتعبیر خواب ماشین از پادشاه هدیه گرفتن […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اتوبوس، معنی اتوبوس در خواب

تعبیر خواب دیدن اتوبوس، معنی اتوبوس در خواب

اگر خواب ببينيد سوار بر اتوبوس از خيابانها میگذريد ، علامت آن است كه وعده هايیاحمقانه به خود خواهيد داد. با دوستان خود نيز اختلاف پيدا میكنيد آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابان‌ها می‌گذرید، علامت آن است که وعده‌هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می‌کنید. دیدن اتوبوس در خواب، نشانه آن است که فردی می‌خواهد دردسر برایتان فراهم کند.   تعبیر خواب ایستگاه اتوبوس اگر […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن اتو، معنی اتو در خواب

تعبیر خواب دیدن اتو، معنی اتو در خواب

تعبیر خواب اتو کردن از دید کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب لباسها را اتو می کنید ، رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند. تعبیر خواب لباسهای یک مرد را اتو می کنید ، یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده است تعبیر خواب لباسهای زنانه را اتو می کنید ، مشاجره با شوهر است تعبیر خواب ملحفه اتو می کنید ، نباید در حال حاضر پایبند چیزی باشید تعبیر خواب ابریشم اتو می کنید […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن اتاق، معنی اتاق در خواب

تعبیر خواب دیدن اتاق، معنی اتاق در خواب

تعبیر خواب اتاق از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب اتاق بزرگ و باشکوه ، توانگری است تعبیر خواب اتاق کوچک و فقیرانه ، تنگی دنیا است تعبیر خواب اتاق روشن ، آینده روشن است تعبیر خواب اتاق با درهای فراوان ، روزی است تعبیر خواب اتاق از دید لیلا برایت تعبیر خواب در اتاق خواب بودن ، یاس و ناامیدی است تعبیر خواب اتاق از دید لوک اویتنهاو تعبیر خواب اتاق ، نیات بد است […]

126 views بار
خواص ثواب و فضيلت خواندن سوره های قرآن برای بخت گشایی حاجت مهر و محبت

خواص ثواب و فضيلت خواندن سوره های قرآن برای بخت گشایی حاجت مهر و محبت

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir خواص ثواب و فضيلت خواندن سوره های قرآن برای بخت گشایی حاجت مهر و محبت را برای شما عزیزان قرار دادیم . هر یک از آیات و سوره های های قرآن دارای خواص و فواید و ثواب هستند برای مثال خواندن یکی از سوره های قرآن باعث بخت گشایی و ازدواج و برآورده شدن حاجت و رفع بلا و … می شود .

393 views بار
دانلود فیلم The Dark Knight 2008 بتمن شوالیه تاریکی با دوبله فارسی و کیفیت بالا ۱۰۸۰p

دانلود فیلم The Dark Knight 2008 بتمن شوالیه تاریکی با دوبله فارسی و کیفیت بالا ۱۰۸۰p

در این پست از سایت antiue-book-treasure.ir دانلود فیلم The Dark Knight 2008 بتمن شوالیه تاریکی با دوبله فارسی و کیفیت بالا ۱۰۸۰p را برای شما عزیزان قرار دادیم . فیلم بتمن شوالیه تاریکی batman The Dark Knight جزو ۴ فیلم سینمایی برتر جهان از نظر سایت IMDB است که رتبه ۴ تاریخ سینمای جهان با امتیاز ۸٫۹ از ۱۰ را به خود اختصاص داده است . فیلم بتمن شوالیه تاریکی یک فیلم با ژانر اکشن […]

1,442 views بار
متن دعای چهل کلید حضرت فاطمه زهرا برای بخت گشایی و محبت و باطل السحر

متن دعای چهل کلید حضرت فاطمه زهرا برای بخت گشایی و محبت و باطل السحر

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir متن دعای چهل کلید حضرت فاطمه زهرا برای بخت گشایی و محبت و باطل السحر را برای شما عزیزان قرار دادیم . برای بخت گشایی و گشایش بخت بسته شده و افزایش مهر و محبت و باطل کردن سحر و جادو دعای ۴۰ چهل کلید حضرت فاطمه زهر (س) تاثیر بسیار زیادی دارد .

145 views بار
دعای معتبر و مجرب قرآنی برای فردی که بختش بسته شده و نمیتواند ازدواج کند

دعای معتبر و مجرب قرآنی برای فردی که بختش بسته شده و نمیتواند ازدواج کند

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دعای معتبر و مجرب قرآنی برای فردی که بختش بسته شده و نمیتواند ازدواج کند را برای شما عزیزان قرار دادیم . طلسم و دعای مجرب و قوی و معتبر قرآنی برای فردی که بختش بسته شده باشد و خواستگار برای ازدواج ندارد .

39 views بار
اهمیت دعا برای ظهور امام زمان (عج),لزوم دعا برای تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام

اهمیت دعا برای ظهور امام زمان (عج),لزوم دعا برای تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir اهمیت دعا برای ظهور امام زمان (عج),لزوم دعا برای تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام را برای شما عزیزان قرار دادیم . اهمیت و لزوم دعا برای ظهور و فرج اقا امام زمان چیست ؟

1,217 views بار
طلسم مسخر كردن خلق زياد شدن مهر و محبت بيقرار كردن محبوب گشايش كسب و كار وسعت رزق

طلسم مسخر كردن خلق زياد شدن مهر و محبت بيقرار كردن محبوب گشايش كسب و كار وسعت رزق

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir طلسم مسخر كردن خلق زياد شدن مهر و محبت بيقرار كردن محبوب گشايش كسب و كار وسعت رزق را برای شما عزیزان قرار دادیم . طلسم بسیار قوی و مجرب و معتبر برای تسخیر قلب هاافزایش و زیاد شدن مهر و محبت و بیقرار کردن محبوب و معشوق و افزایش رزق و روزی در کسب و کار و …

64 views بار
برای باز شدن بخت دختر و پسر و از بند رهایی شدن زندانی و رفع مشکلات

برای باز شدن بخت دختر و پسر و از بند رهایی شدن زندانی و رفع مشکلات

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir برای باز شدن بخت دختر و پسر و از بند رهایی شدن زندانی و رفع مشکلات را برای شما عزیزان قرار دادیم . دعا و طلسم و ذکر قوی و مجرب برای بخت گشایی دختران و پسران و از بند رها شدن زندانی و رفع و برطرف شدن مشکلات زندگی