آموزش باستان شناسی

باستان شناسی و ذکر و دعاهای قرآنی » در این سایت مجموعه ای از بهترین ذکر و دعاهای قرآنی و ادعیه و اذکار مجرب بسیار قوی قرار داده شده است » صفحه 8

تبلیغاترایگان

تبلیغات

محصولات فروشی

آخرین مطالب

3 views بار
تعبیر خواب دیدن کلکسیون، معنی کلکسیون در خواب

تعبیر خواب دیدن کلکسیون، معنی کلکسیون در خواب

معنی کلکسیون در خواب چه می باشد؟ کلکسیون به مجموعه ای مواد مختلف می گویند که این مواد شامل تمبر،سکه، اسکناس،کارت تلفن،بلیط،بلیط های بخت آزمایی و بسیاری دیگر می باشند. معبران در این باره تعبیر های اندکی را روایت کرده اند که در ادامه ی مطالب می توانید مشاهده کنید. معبری غربی می گوید: دیدن کلکسیون انواع گوناگونی دارد که بسته به نوع آن تعبیرش نیز متفاوت است. اگر کلکسیون حشرات باشد یعنی غم و […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کل، معنی کل در خواب

تعبیر خواب دیدن کل، معنی کل در خواب

معنی کل در خواب چیست؟ آیا شده است در خوابتان کلی را ببنید؟ در این باره معبران تعبیرهای اندکی را نقل کرده اند که در ادامه ی مطالب می توانید ببینید. معبری شرقی در این باره گفته است اگر کسی در خواب ببیند او با کلی گفت و گو می کرد یعنی با بزرگی دوستی خواهد کرد. اگر کسی در خواب ببیند که در سر او مو رویش کرده بود یعنی مدیون خواهد شد.   […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کف دریا، معنی کف دریا در خواب

تعبیر خواب دیدن کف دریا، معنی کف دریا در خواب

معنی کف دریا در خواب چیست؟ کف دریا در بیشتر مواقع زیبا و خاطره انگیز می باشد.کف دریا پر از ماهی های مرکب،صدف ها و فسیل های به جامانده است. کف دریا را اگر از نزدیک یینید که چه  بسیار زیبا  خود را به تماشا در می آورد ،عاشق آن می شوید. معبران در دیدن کف دریا در خواب تعابیر بسیاری را بیان کرده اند: دیدن کف دریا در خواب به معنی بزرگی و سود […]

6 views بار
تعبیر خواب دیدن کشور بیگانه، معنی کشور بیگانه در خواب

تعبیر خواب دیدن کشور بیگانه، معنی کشور بیگانه در خواب

کشور بیگانه در خواب چه معنی دارد؟ کشور بیگانه ای رفتن یا در آنجا سکونت جستن در خواب معنی نیکویی دارد. معبران در این باب تعابیر اندکی را روایت کرده اند. دیدن کشور بیگانه رفتن یعنی شما سفری را در پیش دارید. در هرصورتی دیدن کشور بیگانه در خواب برای شما سفری را به ارمغان خواهد آورد. امیدواریم که همواه خواب هایی خوش و خیر را ببینید و روزهایتان پر از شادی،سلامتی و مال حلال […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کشکاب، معنی کشکاب در خواب

تعبیر خواب دیدن کشکاب، معنی کشکاب در خواب

معنی کشکاب در خواب چیست؟ آیا تابحال شده است در خواب کشکاب را ببینید؟ کشکاب در فرهنگ فارسی به معنی کشک کوبیده شده است که آن را با آب مخلوط و با تلیک نان میل می کنند. معبران در این باره تعابیری بس اندک داده اند. معبری شرقی در این باره روایت کرده است که : شخصی در خواب کشکاب را بدید می دانی آن را چه معنی کرده است؟ اگر دید که بنفشه و […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کِشتی، معنی کِشتی در خواب

تعبیر خواب دیدن کِشتی، معنی کِشتی در خواب

معنی کشتی در خواب چیست؟ کشتی به شناورها گفته می شود که افراد را جابه جا می کنند و یا مواد و باری را بر آبهای آزاد یا دریاچه ها پهن انتقال می دهند. کشتی ها انواع گوناگون باری یا برای سفر و … دارند و دیدن هر کدام در خواب تعابیری متفاوت خواهد داشت. معبران نیز در این باره تعابیری را بیان کرده اند آنها گفتند که بصورت کلی دیدن کشتی در خواب به […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کشت و زرع، معنی کشت و زرع در خواب

تعبیر خواب دیدن کشت و زرع، معنی کشت و زرع در خواب

معنی کشت و زرع در خواب چیست؟ اگر کسی در خواب ببیند که عمل کشت و زرع را انجام می دهد همانطور که کار پسندیده و پیامبرانه می باشد در خواب نیز خوش است. کشت و زرع کردن شغل پیامبران می باشد و عملی بسیار زیبا و شایسته در برابر پرودگار است بنابراین دیدنش در خواب خوب و نیکو است. معبران تعابی های بسیاری را بیان کرده اند برای نمونه امام صادق(ع) در این مورد […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کژدم، معنی کژدم در خواب

تعبیر خواب دیدن کژدم، معنی کژدم در خواب

کژدم در خواب دیدن چه معنی دارد؟ کژدم نام دیگر عقرب است.دارای هشت پا و نیش کشنده ای می باشد که بسیاری از انسانها را با نیش سمی خود کشته است. کژدم انواع گوناگون و هم چنین رنگهای مختلفی دارد. در دیدن کژدم معبران تعابیر بسیاری را بیان کرده اند که در زیر می توانید ببینید: دیدن کژدم در خواب به معنی دشمن ستمکار است. امام هفتم صادق(ع) می فرمایند: کژدم در خواب به معنی […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کرویه، معنی کرویه در خواب

تعبیر خواب دیدن کرویه، معنی کرویه در خواب

معنی کرویه در خواب چیست  و چگونه تعبیر شده است؟ آیا تا بحال شده است در خواب کرویه را ببینید و معنای آن را نیابید؟ دوستان عزیز می توان به شما گفت دیدن کرویه در خواب معنای خوبی ندارد. اگر چه  دیدن کرویه در خواب تعابیری بس اندک نقل شده است. معبری شرقی در این باره چنین می گوید: دیدن کرویه در خواب به معنای غم و غصه می باشد. اگر کسی ببیند که کرویه […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن کرم، معنی کرم در خواب

تعبیر خواب دیدن کرم، معنی کرم در خواب

معنی کرم در خواب چه می باشد؟ کرم ها انواع مختلفی دارند که در بسیاری از نقاط زیر خاک وجود دارند و به چشم می خورند.کرم ها معمولا با توجه به نوعشان در زیر خاک باغچه ها سبزجات و در بسیاری از مکان های دیگر یافت می شوند در هنگام خوردن میوه و سبزی باید مراقبت بسیاری را انجام داد. دیدن کرم در خواب با توجه به حالات آن متفاوت معنی شده است. معبران در […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کرکره، معنی کرکره در خواب

تعبیر خواب دیدن کرکره، معنی کرکره در خواب

کرکره در خواب چه معنی میدهد؟ آیا تا بجال شده است در خواب کرکره را ببینید؟ بله دوستان من کرکه نوعی چوب یا فلز می باشد که به پنجره ها وصل می شود برخی از آنها بی حرکت و برخی متحرک هستند. کرکره انواع گوناگونی دارد و نوع های بسیار از آن در بازار برای استفاده موجود می باشد. معنای کرکره در خواب حسادت می باشد. معبران در این باره تعابیر بسیاری بیان کرده اند […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کرته، معنی کرته در خواب

تعبیر خواب دیدن کرته، معنی کرته در خواب

معنی کرته در خواب چه می باشد؟ کرته درفرهنگ لغت به معنای زمینی است که زراعت شده است و در آن سبزی کاشته شده است. در معنای دیگر ان به لباسی می ماند که کوتاه است و در پارس به آن پیراهن می گویند. در این جا منظور از کرته لباس می باشد. در دیدن کرته در خواب معبران تعابیر بسیاری را داده اند که در ادامه مطالب می توانید مشاهده کنید: معبری شرقی می […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن بی هوشی، معنی بی هوشی در خواب

تعبیر خواب دیدن بی هوشی، معنی بی هوشی در خواب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بیهوش شده‌ای و عقل و هوش خود را کاملاً از دست داده‌ای، تعبیرش این است که برای تو کاری پیش می‌آید و در آن دچار حیرت و سرگردانی می‌شوی، ولی سرانجام کار تو درست می‌شود.   يوسف نبي عليه السلام: ديدن بيهوش شدن توبه بايد کرد کتاب سرزمين روياها: شما بيهوش شده ايد : يك بيماري در پيش است . شما بيهوش وزخمي مي شويد : اميدهاي شما […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بی دندان، معنی بی دندان در خواب

تعبیر خواب دیدن بی دندان، معنی بی دندان در خواب

حضرت دانیال گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنب دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بی ادب بودن، معنی بی ادب بودن در خواب

تعبیر خواب دیدن بی ادب بودن، معنی بی ادب بودن در خواب

لوک اويتنهاو میگويد : بی ادب بودن : مورد تمسخر واقع خواهيد شد سرشکسته خواهيد شد کسی رابه فرزندی بگيريد : مسوليت های تازه خواهيد داشت در سر زمین رویاها آمده: شما بي ادب هستيد : شما را سر جايتان مي نشانند يك مرد بي ادب باشد : او فقط براي موفقيت كار ميكند. يك زن بي ادب باشد : عاشقانش او را رها خواهند كرد. دوستان بي ادب هستند : با ديگران با بي ادبي رفتار خواهيدكرد.

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بویهاي خوش، معنی بویهاي خوش در خواب

تعبیر خواب دیدن بویهاي خوش، معنی بویهاي خوش در خواب

ابن سيرين گويد : اگر بيند که با خود بوي خوش داشت و بيننده عالم بود دليل است که مردم از علم او فائده برند اگر اين خواب را توانگر بيند دليل است که مردم را از مال او فائده رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن عطر به خواب بر نه و جه است. اول: ثناي نيكو. دوم: سخن خوش شنيدن. سوم: علم نافع. چهارم: طبع نيكو. پنجم: مجلس علم. ششم: مردي كريم. هفتم: […]

4 views بار
تعبیر خواب دیدن بوهاي خوش، معنی بوهاي خوش در خواب

تعبیر خواب دیدن بوهاي خوش، معنی بوهاي خوش در خواب

ابن سيرين گويد : اگر بيند که با خود بوي خوش داشت و بيننده عالم بود دليل است که مردم از علم او فائده برند اگر اين خواب را توانگر بيند دليل است که مردم را از مال او فائده رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن عطر به خواب بر نه و جه است. اول: ثناي نيكو. دوم: سخن خوش شنيدن. سوم: علم نافع. چهارم: طبع نيكو. پنجم: مجلس علم. ششم: مردي كريم. هفتم: […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن بوم، معنی بوم در خواب

تعبیر خواب دیدن بوم، معنی بوم در خواب

تعبیر خواب بوم به روایت جابرمغربی : اگر بیند بومی داشت یا کسی به وی داد، دلیل که مردی دزد را قهر کرد. اگربیند گوشت بوم میخورد. دلیل که به قدر آن گوشت، مال از مردی دزد بخورد. اگر بیند که بچه بوم داشت، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود. تعبیر خواب بوم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن بول، معنی بول در خواب

تعبیر خواب دیدن بول، معنی بول در خواب

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار. حضرت دانیال گوید: اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند که به […]

125 views بار
کپی برداری تز دکترای روحانی,کپی و سرقت علمی در رساله دکتری حسن روحانی رئیس جمهور

کپی برداری تز دکترای روحانی,کپی و سرقت علمی در رساله دکتری حسن روحانی رئیس جمهور

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir کپی برداری تز دکترای روحانی,کپی و سرقت علمی در رساله دکتری حسن روحانی رئیس جمهور را بریا شما عزیزان قرار دادیم .دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران که دارای مدرک دکتری از دانشگاه گلاسکو میباشد به تازگی خبر و اخباری ضد و نقیض درباره کپی برداری تر و رساله دکترای آقای حسن روحانی منتشر شده که نشان میدهد در رساله و تر دکتری ایشان بسیاری از مطالب کپی برداری […]

266 views بار
ماه رمضان ۹۶ کی شروع می شود,ماه رمضان سال ۹۶ کی هست و کی تمام می شود؟

ماه رمضان ۹۶ کی شروع می شود,ماه رمضان سال ۹۶ کی هست و کی تمام می شود؟

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ماه رمضان ۹۶ کی شروع می شود,ماه رمضان سال ۹۶ کی هست و کی تمام می شود؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . ماه مبارک رمضان سال ۹۶ کی شروع میشه و کی تموم میشه ؟ شروع و پایان ماه رمضان سال ۹۶ چه روزی است ؟ ماره رمضان سال ۹۶ کی است و کی تمام می شود ؟

64 views بار
سریال هایی که در ماه مبارک رمضان ۹۶ از تلویزیون پخش خواهند شد – سریال های رمضانی

سریال هایی که در ماه مبارک رمضان ۹۶ از تلویزیون پخش خواهند شد – سریال های رمضانی

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir سریال هایی که در ماه مبارک رمضان ۹۶ از تلویزیون پخش خواهند شد – سریال های رمضانی را برای شما عزیزان قرار دادیم . کدام سریال ها در ماه رمضان سال ۹۶ از تلویزیون و رسانه ملی پخش خواهند شد ؟ لیست و فهرست و اسامی سریال های تلویزیونی رمضان ۹۶ + تصاویر و عکسهای سریال های رمضانی سال ۹۶ . کدام سریال ها در ماه رمضان ۹۶ از […]

59 views بار
زمان و تاریخ دقیق شروع ماه رمضان سال ۹۶,تاریخ شروع و پایان رمضان ۲۰۱۷ و سال ١٣٩٦

زمان و تاریخ دقیق شروع ماه رمضان سال ۹۶,تاریخ شروع و پایان رمضان ۲۰۱۷ و سال ١٣٩٦

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir زمان و تاریخ دقیق شروع ماه رمضان سال ۹۶,تاریخ شروع و پایان رمضان ۲۰۱۷ و سال ١٣٩٦ را برای شما عزیزان قرار دادیم . ماه مبارک رمضان در حال فرا رسیدن است و در ماه رمضان باید ۱ ماه روزه بگیریم و عبادت خدا را بکنیم . ماه رمضان ماه نزول قرآن است . ماه رمضان یکی از پر برکت ترین و بهترین ماه های سال است . برای […]

311 views بار
آشنایی با بهترین بازی های کامپیوتری ساخته شده ایرانی – بازی های رایانه ای ایرانی

آشنایی با بهترین بازی های کامپیوتری ساخته شده ایرانی – بازی های رایانه ای ایرانی

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir آشنایی با بهترین بازی های کامپیوتری ساخته شده ایرانی – بازی های رایانه ای ایرانی را برای شما عزیزان قرار دادیم . در ادامه مطلب شما را با بهترین بازی های کامپیوتری و رایانه ای ساخته شده توسط مهندسان و برنامه نویسان ایرانی آشنا خواهیم کرد . معرفی بهترین و برترین و جدیدترین بازی های کامپیوتری اکشن و ماجراجویی و فکری و جنگی ایرانی آفلاین و آنلاین

38 views بار
تعبیر خواب دیدن کدو، معنی کدو در خواب

تعبیر خواب دیدن کدو، معنی کدو در خواب

تعبیر کدو در خواب چیست؟ کدو  انواع گوناگونی دارد.کدو تنبل،کدو حلوایی،کدو سبز. اگر دیده باشید در بسیاری از کشورها از کدو تنبل برای جشن هالووین استفاده می کنند و چهره های خود را بصورتی وحشتناک تغییر می دهند. بصورت کلی بسیاری کدو را گیاهی . بدون مزه می دانند اما پزشکان و اطباء گیاهی کدو را به بیماران خود که  مزاجی گرم دارند،توصیه میکنند. معبران در دیدن کدو در خواب تعابیری بس نیکو نقل کرده […]

1 views بار
تعبیر خواب دیدن کتیرا-گیاه کتیرا، معنی کتیرا،گیاه کتیرا در خواب

تعبیر خواب دیدن کتیرا-گیاه کتیرا، معنی کتیرا،گیاه کتیرا در خواب

تعبیر خواب کتیرا چه می باشد؟ کتیرا یک نوع صمغ از گیاه می باشد که مصارف بسیاری در طب دارد . یکی از مهم ترین صادرات ایران به کشورهای اروپایی صادرات کتیرا به اروپا است. از کتیرا برای گرفتگی صدا و سرفه های بسیار استفاده می شود.کتیرا برای رفع موخوره ی موهم بسیار تاثیر دارد و آن را از بین می برد. از امامان نقل شده است که : کتیرادر خواب دیدن به معنی فضله […]

29 views بار
تعبیر خواب دیدن کتری، معنی کتری در خواب

تعبیر خواب دیدن کتری، معنی کتری در خواب

معنی کتری دیدن در خواب چیست؟ آیا شده است که در خواب کتری را ببینید.کتری وسیله ای می باشد که می توانید در آن آب را به دمای جوش برسانید. کتری در خانه، طبیعت،پیکنیک و .. استفاده فراوانی می شود. معنی کتری در خواب داشتن مسئولیت های بزرگ و دشوار است. اگر در خواب دیدید که کتری سیاهی در دستتان بود یعنی در کارها و امور عاطفی در زندگی شکست خواهید خورد و موفق نخواهید […]

5 views بار
تعبیر خواب دیدن کتاب فروشی، معنی کتاب فروشی در خواب

تعبیر خواب دیدن کتاب فروشی، معنی کتاب فروشی در خواب

آیا در خواب کتاب یا کتاب فروشی را دیده اید؟ کتاب و کتابخوانی در این دوره در جامعه ما بسیار کم رنگ شده است. افراد به فضاهای مجازی رو آورده اند حتی اگر اهل کتاب خوانی باشند آن را در فضای مجازی مطالعه می کنند. این باعث کاهش فرهنگ و کم شدن اطلاعات عمومی افراد می شود. معنی کتاب فروشی در خواب چیست؟ کسی در خواب دیده است که می خواهد به کتابخانه برود و […]

17 views بار
تعبیر خواب دیدن کت – بالاپوش-معنی کت – بالاپوش در خواب

تعبیر خواب دیدن کت – بالاپوش-معنی کت – بالاپوش در خواب

تعبیر خواب کت -بالاپوش چیست؟ کت یا بالاپوش که افراد زیادی به تن می کنند و بسیار هم در تن زیبا جلوه می نماید. معبران در دیدن کت یا بالاپوش تعبیرهای اندکی را نقل کرده اند.در این رابطه می توانید تعبیرهای زیر را مشاهده کنید. اگر کسی در خواب دید که کت نو تهیه کرده است و آن را می پوشد به معنی این است که افتخارات و نتایج بسیار خوبی را بدست می آورد. […]

48 views بار
انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ کی برگزار میشود,تاریخ و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران

انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ کی برگزار میشود,تاریخ و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ کی برگزار میشود,تاریخ و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را برای شما عزیزان قرار دادیم . انتخابات سال ۹۶ ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در سراسر ایران برگزار خواهد شد و مردم برای رای دادن به نامزد و کاندیدای ریاست جمهوری مورد نظر خود پای صندوقهای رای خواهند رفت تا آرای خود را در صندوق های رای بیندازند . از بین ۶ […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کباده، معنی کباده در خواب

تعبیر خواب دیدن کباده، معنی کباده در خواب

معنی کباده در خواب چیست؟ کباده به وسیله ای گفته می شود که آهنی است و در زورخانه ها به همراه آن ورزش می کنند. کباده دارای چرخ هایی به دور یک میله آهنی است که برخی از ورزشکاران آن را بالای سر خود می گیرند و کباده را می کشند. کباده یک زنجیر نیز دارد که در طرف دیگر ورزشکار قرار میگیرد. و با خواندن مرشد حرکات حرفه ای ورزشکار در زورخانه انجام میشود. […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کاهو، معنی کاهو در خواب

تعبیر خواب دیدن کاهو، معنی کاهو در خواب

تعبیر کاهو در خواب چیست؟ کاهو از جمله سبزیجاتی می باشد که دارای مواد معدنی بسیاری است.از جمله آنها شامل ویتامین آ،پتاسیم،ویتامین کا،آهن،ویتامین سی هستند. کاهو در سالاد استفاده فراوانی دارد و دیدنش در خواب هم نیکو می باشد. کاهو بسیار خوشمزه است و خوردن آن در صورتی که شیرین باشد با شادی و خرمی همراه  باشد. تعبیر کاهو در خواب بستگی به مزه آن خواهد داشت. اگر در خواب ببینید کاهویی را خوردید و […]

35 views بار
تعبیر خواب دیدن کانگورو، معنی کانگورو در خواب

تعبیر خواب دیدن کانگورو، معنی کانگورو در خواب

معنی کانگورو در خواب چیست؟ کانگورو جانوری کیسه دار است که بیشتر در استرالیا سکونت می گزیند.او می تواند پرشی تا سه متر را داشته باشد. کانگوروها انواع گوناگونی دارند.معبران در دیدن کانگورو ها تعابیری متعدد بیان کرده اند. دیدن کانگورو در خواب معنی نیکویی ندارد. کانگورو در خواب به معنی دشمنی خطرناک است که بر ضد شما عمل می کند. معبری غربی در دیدن کانگورو چنین می گوید: اگر در خواب دیدید که کانگورو […]

3 views بار
تعبیر خواب دیدن کالسکه – گاری، معنی کالسکه – گاری در خواب

تعبیر خواب دیدن کالسکه – گاری، معنی کالسکه – گاری در خواب

معنی کالسکه در خواب چه می باشد؟ کالسکه یا گاری وسیله ای برای حمل و نقل انسان از جایی به جای دیگر می باشد. کالسکه یا گاری را در خواب دیدن معنی نیکویی ندارد.و شما در زندگی خود ضرر خواهید دید. دیدن کالسکه یا گاری به معنی آسیب دیدن در موقعیت های کاری و زندگی می باشد. اگر کسی در خواب دید که کالسکه ای را می رانید به این معنی است که مکانی دیگر […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کافه – میکده، معنی کافه – میکده در خواب

تعبیر خواب دیدن کافه – میکده، معنی کافه – میکده در خواب

تعبیر خواب کافه – میکده چیست؟ کافه – میکده به مکانی گفته می شود که در آن نوشیدنی ها و دسر های گوناگون سرو می شود. مردم زمان قدیم در کافه – میکده به رقص و پایکوبی و جشن و آواز می پرداختند. امروزه  دورهمی های دوستانه و نوشیدن قهوه و ….. در کافه – میکده صورت می گیرد. کافه – میکده را اگر در خواب ببینید در هر حال تعابیری گوناگون برایش در نظر گرفته شده […]

12 views بار
تعبیر خواب دیدن کاسه – پیاله، تعبیر خواب دیدن کاسه – پیاله

تعبیر خواب دیدن کاسه – پیاله، تعبیر خواب دیدن کاسه – پیاله

دیدن کاسه در خواب به چه معنی می باشد؟ کاسه یا پیاله ها که استفاده فراوانی در زندگی و روزانه انسان ها دارد. دیدن کاسه یا پیاله در خواب بسته به جنس کاسه(پباله) نوع استفاده از کاسه(پیاله) در خواب تعابیری متعدد و متفاوت خواهد داشت. معبران در باب کاسه یا پیاله تعابیر بسیاری داده اند که در ادامه مطالب می توانید مشاهده کنید. معبری شرقی در این باره چنین می گوید: اگر کسی در خواب […]

2 views بار
تعبیر خواب دیدن کارها – امور،معنی کارها – امور در خواب

تعبیر خواب دیدن کارها – امور،معنی کارها – امور در خواب

معنی کارها – امور در خواب چیست؟ دوستان عزیز و همراهان گرامی آیا شده است در خواب ببینید درگیر کارهای زیادی شده اید؟ دیدن کارها – امور در خواب بسته به نوع حالت آن تعبیری دگرگون دارد. معبری غربی چنین گفته است: اگر در خواب دیدید که کارهای خلاف انجام می دادید به این معنی است که خطری برای شما به وجود می آید. اگر در خواب دیدید که بسیار کار زیادی داشتید یعنی یک […]

225 views بار
رئیس جمهور آینده ایران کیست ؟ کدامیک از ۶ نامزد ریاست جمهوری رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود ؟

رئیس جمهور آینده ایران کیست ؟ کدامیک از ۶ نامزد ریاست جمهوری رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود ؟

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir رئیس جمهور آینده ایران کیست ؟ کدامیک از ۶ نامزد ریاست جمهوری رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . شاید سوال مردم این باشه که رئیس جمهور جدید و آینده ایران چه کسی خواهد بود ؟ از بین این ۶ نامزد و کاندیدای ریاست جمهوری کدامیک رئیس جمهور آینده ایران خواهد شد ؟ شانس کدام نامزد و کاندیدای ریاست جمهوری برای کسب […]

1,517 views بار
شانس کدام نامزد و کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ زیاد است

شانس کدام نامزد و کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ زیاد است

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir شانس کدام نامزد و کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ زیاد است را برای شما عزیزان قرار دادیم . کدام نامزد و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شانس بیشتری برای موفقیت و پیروزی در انتخابات سایل ۹۶ ایران و نشستن بر کرسی رئیس جمهوری را دارد  ؟ از بین نامزدهای و کاندیداهای ریاست جمهوری (روحانی – قالیباف – میرسلیم – جهانگیری – هاشمی طبا – رئیسی) کدان نامزد بر […]

81 views بار
تصاویر و عکسهای اعتراض معدنچیان یورت به رئیس جمهور – روحانی مجبور شد معدن را ترک کند

تصاویر و عکسهای اعتراض معدنچیان یورت به رئیس جمهور – روحانی مجبور شد معدن را ترک کند

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir تصاویر و عکسهای اعتراض معدنچیان یورت به رئیس جمهور – روحانی مجبور شد معدن را ترک کند را برای شما عزیزان قرار دادیم . آقای حسن روحانی که برای بازدید از معدن یورت استان گلستان سفر کرده بود با اعتراض شدید کارگران معدن (معدنچیان) روبرو شد و مجبور به ترک معدن شد . در ادامه مطلب تصاویر و عکسهای اعتراض بسیار شدید معدنچیان یورت به روحانی رئیس جمهور را […]

140 views بار
بیوگرافی و زندگی نامه سید مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ + سوابق و تحصیلات

بیوگرافی و زندگی نامه سید مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ + سوابق و تحصیلات

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir بیوگرافی و زندگی نامه سید مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ + سوابق و تحصیلات را برای شما عزیزان قرار دادیم . سید مصطفی میرسلیم یکی دیگر از ۶ نامزد و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ ایران می باشد . میرسلیم یک نامزد اصولگرا و راست گرا می باشد . سید مصطفی میرسلیم دارای سابقه کاری و تحصیلات عالی می باشد . در ادامه مطلب بیوگرافی کامل […]

91 views بار
فیلم و کلیپ درگیری لفظی قالیباف و جهانگیری در برنامه مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶

فیلم و کلیپ درگیری لفظی قالیباف و جهانگیری در برنامه مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir فیلم و کلیپ درگیری لفظی قالیباف و جهانگیری در برنامه مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را برای شما عزیزان قرار دادیم . در اولین برنامه مناظره های انتخابات ریاست جمهوری دو نامزد رئیس جمهوری آقای اسحاق جهانگیری و محمدباقر قالیباف با یکدیگر مجادله و درگیری لفظی کردند . فیلم و کلیپ مجادله و درگیری لفظی قالیباف و جهانگیری در مستند مناظره انتخابات ریاست جمهوری را در ادامه مطلب […]

105 views بار
اتفاق جنجالی در مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی مرتضی حیدری مجری برنامه مناظره

اتفاق جنجالی در مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی مرتضی حیدری مجری برنامه مناظره

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir اتفاق جنجالی در مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی مرتضی حیدری مجری برنامه مناظره را برای شما عزیزان قرار دادیم . مرتضی حیدری مجری برنامه مناظره های انتخاباتی در اقدامی جنجالی وقتی کاغذ سوال را ار داخل گوی شیشه ای بر میدارد و میخواند دوباره آنرا به داخل گوی بر میگرداند علت و دلیل اینکار او چه بوده است ؟ در ادامه مطلب حواشیه و حاشیه های داغ […]

44 views بار
متن کامل سخنان محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی

متن کامل سخنان محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir متن کامل سخنان محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی را برای شما عزیزان قرار دادیم . برای خواندن متن کامل حرفها و صحبت ها و سخنان محمد باقر قالیباف در اولین مستند مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۹۶  در ادامه مطلب

53 views بار
دانلود مناظره قالیباف و روحانی,کلیپ و فیلم مستند مناظره بین روحانی و قالیباف

دانلود مناظره قالیباف و روحانی,کلیپ و فیلم مستند مناظره بین روحانی و قالیباف

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دانلود مناظره قالیباف و روحانی,کلیپ و فیلم مستند مناظره بین روحانی و قالیباف را برای شما عزیزان قرار دادیم . دانلود رایگان کل فیلم و کلیپ و مستند مناظره جنجالی بین حسن روحانی و محمدباقر قالیباف دو نامزد و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را در ادامه مطلب دانلود خواهید کرد + تمام صحبت ها و سخنان و حرف های دو نامزد ریاست جمهوری حسن روحانی و قالیباف

6,726 views بار
نتایج آخرین نظرسنجی‌ های انتخابات ریاست جمهوری,کدام نامزد شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارد؟

نتایج آخرین نظرسنجی‌ های انتخابات ریاست جمهوری,کدام نامزد شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارد؟

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir گزارش آخرین نظرسنجی‌ های انتخابات ریاست جمهوری,کدام نامزد شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارد؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . نتایج تازه ترین  و آخرین نظرسنجی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ چیست ؟ و کدام نامزد و کاندیدای ریاست جمهوری شانس بیشتر و زیادی برای کسب آرای بیشتر مردم و موفقیت و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت سال ۹۶ را دارد ؟ بر اساس جدیدترین […]

42 views بار
در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری اگر قالیباف رئیس جمهور و روحانی شهردار تهران بود چه حرفهایی زده میشد؟

در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری اگر قالیباف رئیس جمهور و روحانی شهردار تهران بود چه حرفهایی زده میشد؟

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری اگر قالیباف رئیس جمهور و روحانی شهردار بود چه حرفهایی زده میشد؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر قالیباف رئیس جمهور و روحانی شهردار تهران بود در مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری چه حرفها و صحبتهایی زده میشد ؟

139 views بار
بیوگرافی و زندگینامه محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری + سوابق کاری و تحصیلات قالیباف شهردار تهران

بیوگرافی و زندگینامه محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری + سوابق کاری و تحصیلات قالیباف شهردار تهران

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir بیوگرافی و زندگینامه محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری + سوابق کاری و تحصیلات را برای شما عزیزان قرار دادیم . محمدباقر قالیباف یکی دیگز از نامزدها و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ ایران میباشد . در ادامه مطلب بیوگرافی و زندگینامه کامل محمدباقر قالیباف + تصاویر و عکسهای جدید محمدباقر قالیباف + سوابق و تحصیلات محمدباقر قالیباف شهردار فعلی استان تهران را مشاهده خواهید کرد .

53 views بار
دانلود فیلم و کلیپ مستند انتخاباتی سید مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری

دانلود فیلم و کلیپ مستند انتخاباتی سید مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دانلود فیلم و کلیپ مستند انتخاباتی سید مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری را برای شما عزیزان قرار دادیم . کلیپ و فیلم اولین مناظره انتخاباتی سید مصطفی هاشمی طبا یک از نامزدها و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ اردیبهشت انجام شد که در ادامه مطلب تمام سخنان و صحبت ها و کلیپ و فیلم مستند مناظره سید مصطفی هاشمی طبا را دانلود و مشاهده خواهید کرد .